Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vimperk - Fotokronika Jana Tláskala - duben 2019


   

   

   

  Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních ... tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal    

   

   

  22. dubna:

  Měsíc mění nejen svůj tvar - ubývá, ale též čas západu - v rozmezí čtyř dnů se posouvá téměř o hodinu a půl, takže se ještě spolehlivěji než posledně pozdraví s vycházejícícm sluníčkem. 

  To pak dnes mírně přidalo na kvalitě ... 

  ... stále jen drobných ... 

  ... a víceméně ojedinělých ... 

  ... zelených záblesků, ... 

  ... k nimž ovšem připojilo též jeden modrý. 

  Alpy oproti tomu pro změnu ubraly na viditelnosti, ... 

  ... což lze částečně přičíst na vrub i jinak celkem příjemnému teplotnímu vzestupu, ... 

  ... zaručujícímu pokračování takřka letně vyladěného počasí. 

  Ubývající měsíční kotouč se tradičně chlubí svými krátery ... 

  ... a stále se nemá k sestupu za obzor. 

  Dachstein už dnes zřetelnější nebude, ... 

  ... zato Novohradské hory se za Kletí jen skvějí, ... 

  ... jako by chtěly sesterské Šumavě popřát krásné Velikonoční pondělí.

   

  21. dubna:

  Slavíme sice teprve svátky jara, ale teploty stále více připomínají letní. 

   

  20. dubna:

  Velikonoční čas je pln prastarých příběhů ... i Šumava jich, spjatých s touto dobou, zná bezpočet a s těmi, kdož jsou ochotni naslouchat, se o ně ráda podělí. 

   

  19. dubna:

  Velkopáteční ranní cestu na Boubín prozařoval jasný, téměř úplňkový měsíční svit, navozující pocit rozbřesku mnohem dříve, než by se dělo ve fázi novoluní. Tím pádem i liduprázdná rozhledna nabídla znatelně jasnější atmosféru celé krajiny, hned prozrazující, že navzdory obzorovému oparu bude možno s nemalou pravděpodobností spatřit alpská panoramata, ...  

  ... byť pochopitelně nikoli v obvyklé zřetelnosti, charakteristické především pro zimní období. 

  Měsíc poklidně klesal mezi Luzný a Roklany - blíže k prve řečenému, jist si tím, že se stihne pozdravit s vycházejícím sluníčkem. K dovršení úplňkové fáze mu scházelo ještě necelých sedm hodin. 

  Protější strana se zdála být při obzoru o něco zastřenější a současně nevylučovala možnost úlovku nějakého zeleného záblesku. Nakonec však došlo jen na sporadické, takřka nepatrné náznaky, ...

  ... o nichž ani nebylo možno říci, že by se nějak výrazně oddělovaly od stoupajícího slunečního kotouče. 

  Zato Alpy vlivem vzrůstajícího osvětlení začaly přidávat na barevnosti i zřetelnosti, ... 

  ... následovány v tom pochopitelně celou krajinou, tedy např. Velkým Javorem a Poledníkem, ... 

  ... jakož i končinami mezi Smrčinou a Plechým, ... 

  ... v jehož optické blízkosti se štíty monumentálních skalnatých velikánů obzvláště skvěly. 

  Ani dachsteinský masiv nezůstával vší té nádheře nic dlužen. 

  Také v teplotní oblasti lze očekávat jedině vzestup, který opět pohne s posledními zbytky sněhu, ... 

  ... v celkovém pohledu již prakticky neviditelnými, neboť poukrývanými jen uvnitř lesů. 

  Měsíční kotouč dávno zapadl a klesá též boubínský stín, ještě před chvilkou se dotýkající luzensko roklanského pásma. Za povšimnutí stojí zejména jeho levá část, konkrétně v místě, kam se promítá rozhledna. Být jen o něco hustší opar, ...

  ... dávno by tam sílící sluníčko vymalovalo pohádkovou gloriolu. 

  Buďme však především rádi, že nám pohádkově svítí ... 

  ... a slibuje v tom setrvat po celý tento sváteční den.

   

  18. dubna:

  Zelený čtvrtek se činí, aby co nejlépe dostál barvě, již nese ve svém názvu. 

   

  17. dubna:

  Podobné výjevy jistě už nejsou daleko, ale Šumava si na ně bude přece jen muset ještě nějaký ten den, ba týden počkat - tady musíme přiznat prvenství Praze :-) . 

   

  16. dubna:

  Ač vše nasvědčuje tomu, že předevčírem v souvislosti se sněžením připomínané šumavské Velikonoce nakonec směřují k oteplování, ve vyšších polohách ještě pořád můžeme narazit na takovéto půvabné stopy rukopisu nočních mrazíků. 

  O nemalá překvapení se pak postaraly i vichřice - naposledy počátkem tohoto roku. Nebýt relativně čerstvých polomů, sotva by někoho napadlo, že již od nízkých poloh lze takto mezi stromy pozorovat Luzný, ... 

  ... jak následně potvrzuje boubínská rozhledna, stále bohatě zářící takřka jednolitou bělostí, ... 

  ... stejně jako Roklany, vykazující dosud dle aktuálního měření místy bezmála dvoumetrovou sněhovou vrstvu. 

  Boubín už by se pohledem z výše jmenovaných vrcholů v podobném barevném ladění rozhodně neprezentoval - a teploměr dostatečně výmluvně prozrazuje, ... 

  ... proč se naše hora zdáli převážně zelená, tedy stále více přichází o své někdejší sněhové zásoby. 

  Směrem k Vimperku po nich až na výjimky prakticky není ani památky, ... 

  ... jen o něco níže, kam nedostává sluníčko příležitost silněji napřít své paprsky, se ještě udržely poslední zbytky jakýchsi vzpomínek na zimu. 

   

  15. dubna:

  Nejeden turista, který se považuje za znalce Šumavy a leccos na ní už proputoval, by se možná podivil, kolik tu lze nalézt víceméně obecně neznámých kouzelných skalních útvarů, ...  

  ... skýtajících překvapující rozhled vzhůru ... 

  ... i do strmých hlubin. 

  Přitom k nim nevedou značené turistické cesty (což je jistě svým způsobem dobře) a v mapách nenesou pražádná jména, ač by si je určitě pro svou výjimečnost a bohatou nabídku úžasných zážitků zasloužily. 

   

  14. dubna:

  Květná neděle nás přece jen přivítala drobným sněžením, jemuž se koneckonců nelze divit - blíží se šumavské Velikonoce :-) . Zatím se i přes stále trvající ochlazení nezdá, že by tu hrozilo něco více než jemné pocukrování, ...

  ... ba i staré boubínské zásoby se znatelně tenčí. 

  Mlha, jež zahalila horu prakticky po celém úbočí, se dala zcela logicky předvídat, ...  

  ... takže nepředstavovala pražádné překvapení. Vrchol si pak, jak vidno, zatím stojí stran mizícího sněhu o něco lépe, byť i zde je úbytek zákonitě velký. 

  Postupně prohlédající cestu k rozhledně pokrývají už jen původní návěje, ... 

  ... ale nebezpečí nepříjemného uklouznutí s následným pádem ještě nepominulo. Obezřetnosti je tu stále nanejvýš zapotřebí. 

  K teplotním poměrům je možno dodat jediné: opět jsme svědky zrcadlového efektu, v jehož rámci Boubín kopíruje pod nulou hodnoty, které Vimperk pro změnu vykazuje nad ní.

  Nemalá řada návštěvníků v důsledku vleklé houževnaté mlhy opustila zklamaně rozhlednu, aniž si uvědomila, že trpělivost růže přináší. A nemusejí pokaždé nutně rozkvést naplno, stačí přece i takovéto malé protržení kolem Bobíku ... 

  ... či Zátoňské hory - a člověk hned ví, že s ním věrná příroda komunikuje. Neděle se zkrátka vydařila :-) . 

   

  13. dubna:

  V návaznosti na více než týden staré povídání o šumavských vodopádech na Křemelné zbývá představit nejpozoruhodnější z nich. Důvody k použitému superlativu jsou hned dva: především jeho v daném kontextu úctyhodná desetimetrová výška a krom toho skutečnost, že za měsíc oslaví teprve první rok své existence, pročež nese název Nový. Vznikl skutečně v květnu loňského roku, a to následkem přívalových dešťů, které jinak celkem nevýraznému potoku vysoko nahoře v lukách uchystaly nové finální koryto ve strmé skále. Pozorným pohledem do levého horního rohu snímku odhalíme smrkovými větvemi částečně zakrytou vrchní část vodopádu, avšak ani tak jej z dané perspektivy nemáme šanci vidět celý.   

  Zachytit totiž Nový vodopád v úchvatné kráse jeho plného rozsahu by znamenalo v nejideálnějším případě proniknout na protější břeh Křemelné - a tím současně do první zóny Národního parku Šumava, jíž tu obloukem se stáčející řeka tvoří hranici, nebo aspoň vkročit v náležitém ostupu do jejího ledového toku, což v daném ročním období bez rybářských "broďáků" přece jen neláká.  

   

  12. dubna:

  Nejednou už se potvrdilo (a samozřejmě nikoli jen na naší krásné Šumavě), že nejpůsobivější krajinné scenérie či přírodní výjevy ... 

  ... se často nacházejí mimo oficiální turistické trasy a notoricky známá místa. 

  Zákonitá výhoda naprostého klidu ode všech "výdobytků civilizace" (včetně mnohých dvounohých) je v takových případech co nanejvýš vítaná přidaná hodnota k nezaplacení.

   

  11. dubna:

  Zdá se, že nějaký den budeme nuceni vydržet pod touto nevýraznou, sluníčko nám povětšinou ukrývající oblačností, ale na druhé straně jsme zatím navzdory znatelnému ochlazení ušetřeni slibovaného aprílového sněhu.

   

  10. dubna:

  K šumavským pozoruhodnostem zajisté náleží tzv. "Vodní zámek", stavba, která je ovšem namísto dle názvu očekávaného šlechtického sídla vodojemem, či, jak praví informační tabule, vyrovnávací komorou, která co součást důmyslného meziválečného technického díla napájí s využitím obrovského, více než dvousetmetrového převýšení turbíny vodní elektrárny Vydra na Čeňkově pile. 

  Vodu si za tím účelem bere z výše položené akumulační nádrže, zásobované pro změnu Vchynicko - tetovským kanálem, dávno již nesloužícím k plavení dřeva. Projekt, jehož autorem byl Ing. Karel Kosek, je založen na elementárních fyzikálních zákonech a dodnes bezproblémově funguje. Zbývá dodat, že popsaný objekt najdeme na Sedelském vrchu poblíže Srní. 

   

  9. dubna:

  Včerejšího večera nám skutečně poměrně vydatně zapršelo ...

  ... a hned je znát, jak déšť povytáhl ze země syté barvy pravého jara.

   

  8. dubna:

  Na posledních místech, kde ještě přetrval, se starý sníh rozpouští, ... 

  ... ale konec týdne prý má spolu s rapidním ochlazením přinést nový. 

  Prosté vody z nebes se však dočkáme dozajista ještě dnes. 

   

  7. dubna:

  Někdy člověka upoutá v krajině krásný, zajímavě tvarovaný strom. 

  Jde k němu tedy blíž, a ejhle, ... 

  ... on se za ním v dáli jako bonus ukrývá hrad Kašperk :-) . 

   

  6. dubna:

  Dle meteorologických předpovědí mělo ze včerejší podvečerní zatažené oblohy zapršet s přetrváním do dnešního rána. Šumavě ovšem připadl jiný scénář - ač by jarní déšť určitě byl nanejvýš žádoucí, zůstala o něj ošizena. Apríl je však stále teprve na počátku a své charakteristické zvraty v počasí nám jistě ani letos nezůstane dlužen.

   

  5. dubna:

  Další z malé galerie šumavských zvoniček náleží k velmi slavným - nachází se na chalupě, která sice nese jméno našeho slavného šumavského spisovatele, avšak současně je prokázáno, že s ní osobně neměl nic společného. Natáčela se tu nicméně známá filmová trilogie s nezapomenutelnou, bohužel později tragicky zahynulou dětskou hvězdou. Nu a když už veškeré dosavadní průvodní slovo nese známky hádanky (pro skalní Šumaváky jistě hravě rozluštitelné), prozraďme aspoň, že zasněženým kopcem v pozadí je Antýgl :-) .

   

  4. dubna:

  Kdyby se to, co lze prohlásit o dnešním dnu, týkalo třeba školního vysvědčení, nebyl by - přinejmenším z hlediska rodičů takového žáčka či studenta - zrovna důvod k radosti. Hemží se totiž čtyřkami ... máme čtvrtek čtvrtého čtvrtý. Jistě v tom není třeba hledat nic významného - nejdůležitější je, že i nadále pokračuje krásné počasí plné sluníčka a krajně příjemných teplot. O dva měsíce později nás už s nemalou pravděpodobností budou lákat k vodě, ale k té se můžeme podívat i v tom dnešním skrznaskrz čtyřkovém dni, jmenovitě k některým šumavským vodopádům, ...  

  ... které by možná, ač se pyšní tím názvem, ... 

  ... někdo, přísně vzato, nazval spíše potočními kaskádami. Oba se skutečně nacházejí na potocích, které se v rozmezí necelého kilometru tímto způsobem vlévají do řeky Křemelné. 

   

  3. dubna:

  Za stále přetrvávajícího slunečna se člověku nechce ani pomyslet na nevyloučitelnou variantu, že by se vše mohlo i zvrtnout do příznačného aprílova ... 

   

  2. dubna:

  Krásné a teplé počasí, jímž nás duben velmi přívětivě vítá, přímo volá po nějaké starošumavské idylce - třeba v podobě dochované nástřešní zvoničky, včetně představy, kterak se tóny jejího zvonku nesou vysoko do oblak a úžasně zklidňují duši.

   

  1. dubna:

  Aby s ohledem na reálný stav věci nebyl tento boubínský výjev vnímán jako aprílový žert, je nutno dodat, že i čtvrtý letošní měsíc ... 

  ... startujeme snímky deset let starými.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2019

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2018  

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2018

    

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2017

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2017 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2016

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2016

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2016 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2015

   

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2014

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2014

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2014

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2013

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - unor 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2012 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2011 

   

   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #42 J. Tláskal 2019-04-22 21:01
  Vážený pane Fastnere, jsem velmi potěšen Vaším komentářem, za nějž Vám děkuji. Do okolí Borových Lad i Nového Světa z Boubína vidět je, ale správně jste odhadl, že okolní lesy jsou do té míry vzrostlé, že ze samotných obcí jako takových prakticky nevidíme nic. Z rozhledny lze pouze odhadnout, kde se nacházejí. V rámci příštího výstupu na Vás budu pamatovat snímkem uvedené lokality, abyste vše aspoň touto cestou viděl sám. S pozdravem JT
  Citovat
   
   
  #41 Carsten Fastner 2019-04-19 14:33
  Važený pane Tláskal, chtěl bych Vám poděkovat za vaši fotokroniku! Podívám se na ni skoro každý den a těším se vidět starý domov mé rodiny. Ale často se mě ptám, jestli existuje přímý pohled z Boubína do okolí Borových Lad nebo Nového Světa nebo Nové Huti? Je to možné, nebo jsou stromy a kopce příliš vysoké?
  Budu se těšit na Vaši odpověď a posílám moc pozdravů z Hamburku na krásnou Šumavu, Carsten Fastner (Omlouvám se, bohužel mluvím cesky jen špatně)
  Citovat
   
   
  #40 Pavla Hájková 2018-04-28 07:52
  Vážený pane Tláskale,
  děkuji za dokonalé fotografie a za povídání při výstupu na horu. Vaši energii a radost z Boubína odvážím do Volyně i do Liboce. Echo jsem také jednou zachytila v mlze v Polubném, ale zelené a modré odlesky Slunce, to je Váš jedinečný úlovek! Přeji Vám spousty dalších nečekaných šumavských zážitků a těším se na ně s Vámi.
  Pavla Hájková, zprostředkovate l banálních hypoték půjček a spoření u Wüstenrotu
  Citovat
   
   
  #39 Vladislav 2017-10-02 23:59
  Byli jsme tam v roce 1985, fantasie.
  Zoubci od Břeclavi
  Citovat
   
   
  #38 Cumbuch Mañana 2017-04-01 19:02
  Honzo jsi neúnavný ďábel, zase jsem koukal na tvůj březen, je to zas úžas co dokážeš navštívit, vidět, nafotit a zpracovat, zkrátka vybrat a udělat z toho tu nádheru. To by měla každý měsíc vycházet od tebe obrazová kniha. Další energii do tvého neúnavného těla a dobré světlo ti přeje
  Cumbuch Mañana.
  Citovat
   
   
  #37 Cumbuch Mañana 2017-02-19 18:15
  Honzo, tak jsem koukal na tvůj leden a zase jsem koukal. Jsi vytrvalý kouzelník, je to úžasné, zeména ty proměny Alp. Dobré světlo a Utz a wach. Cumbuch
  Citovat
   
   
  #36 jiří sedlecký 2017-01-04 19:51
  Dobrý den. Vážený pane Tláskale. Pořizujete krásné fotografie Šumavy, Alp
  a celé oblasti v dohlednosti z Boubína.
  Vaše fotografie jsou nádherné. Ukazují
  jak krásu krajiny tak i jedinečnost fotografování. Zachycení okamžiku místa
  fotoaparátem je neopakovatelné. Přeji v novém roce štěstí, zdraví a spoustu krásných fotografií, které potěší oči i
  duši magickým obrazem :lol: . S úctou Jiří Sedlecký
  Citovat
   
   
  #35 Cumbuch Mañana 2016-12-12 17:15
  Honzo, prošel jsem si zas ty tvoje krásné obrázky a pokochal se místy, kam se po té mé mrtvici už nepodívám. Je to neskutečná nádhera právě tak jako tvoje úsilí a výdrž, díky kterým se my ostatní můžeme tou nádherou kochat. Doufám, že se výstava ve Vimperku podařila a omlouvám se, že jsem se nemohl zúčastnit. Hodně sil a dobré světlo. Utz a wach, Cumbuch.
  Citovat
   
   
  #34 J. Tláskal 2016-07-05 11:37
  Děkuji za poklonu a z ryze praktického hlediska dodávám, že zmiňované fotografie by mohly, jste-li náležitě pojištěn pro případ takovýchto škod, posloužit též jako důkazní materiál pro jednání s pojišťovnou, která za těchto situací zpravidla v prvé řadě prověřuje, zda vůbec byla bouřka, resp. zda zasáhla předmětnou lokalitu :-) .
  Citovat
   
   
  #33 Miro 2016-07-02 10:32
  Je obdivuhodné,že ve stejný okamžik 2. června okolo poledního času někdo vyfotí přírobní blesk,který mi zničil PC /el.indukcí po svodu připojení k internetu/.Podl e doslechu,nebyl jsem sám,kdo měl podobné problémy.Všichn i okolo 150 metrů od úderu blesku.Podle fotografií zásah několika blesků do jednoho místa !! Velká poklona lovci beze zbraní. ;-)
  Citovat