Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Divadlo za 45 000 Kč?


  Zvon Inocenc – divadlo za 45 000  Kč?

   

   

  Každá věc má svoji minulost a svoji budoucnost. Do příběhu vimperského zvonu Inocenc se bezpochyby zapíše cesta radnice do Holandska za divadlem „Jak se odlévá vimperský zvon“.

   

  Možná jeli podpořit odlévače, možná chtěli vdechnout tomuto zvonu jiskřičku již při jeho výrobě a možná jeli jenom na výlet. Každopádně ten výlet nás všechny stál 45 000  Kč z rozpočtu města.

   

   

  Je to trochu paradox. Ještě nedávno chyběla ve veřejné sbírce potřebná částka. Od člena radnice zazněla věta: „ Stačilo by, kdyby každý občan Vimperka daroval padesátikorunu. Kromě toho, že by pomohl dobré věci, objevilo by se jeho jméno na pamětní desce donátorů ve zvonici.“

  Několik osob v mém okolí tuto padesátikorunu darovalo. Po vašem výletě do Holandska se cítí být rozhořčeni. 

   

   

  DODATEK:

   

  Ráda bych jela zdokumentovat nějakou zajímavost do našeho partnerského města Freyung.  Zaplatíte mi také cestu z rozpočtu (z našich daní) nebo z nějaké nově vytvořené veřejné sbírky, tak jako zástupcům médií v Holandsku?  Fotografie dodám, klidně vytvořím i dokument. 

   

  Lenka Doubková

   

  (O vyjádření jsme požádali místostarostku Jaroslavu Martanovou. Jakmile dostaneme její odpověď, ihned ji zveřejníme).


   

   
   

   

   

   

   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #18 iris 2013-11-29 13:38
  Nevím, proč se stále dohadujete - je to žabomyší válka. Místo aby byli obyvatelé Vimperka hrdi na to, že mají nový zvon a že i oni přispěli finanční částkou na pořízení zvonu - jakoukoliv, tak se zde pořád jen dohadujete, kolik stála cesta, z jakých peněz apod. Taková událost, jako je nový zvon není každý rok a není v každém městě. Takže místo radosti a hrdosti jsou tu opět hádky, to je docela ostuda.
  Citovat
   
   
  #17 Zdeněk Ženíšek 2013-11-28 09:37
  1. K účelnosti bych jenom konstatoval, že i já bych si představoval využití rozpočtových prostředků účelněji.

  2. K ceně dopravy, byla stanovena cena dohodou na 45.000,- Kč, když si spočtete cenu za km(26,- Kč/km), počet km(1622 km) a nějakou cenu za tzv. čekačku + DPH, jste na výše uvedené ceně, je možné že by se našel levnější dopravce. Vzhledem k tomu, že městský úřad nemá profesionální řidiče, uskutečnění cesty služebními vozy na takovou dálku se neuvažovalo. Cenu při použití služebních vozů bych odhadoval mezi 15-20.000,- Kč

  3. Celá zvonice včetně vnitřního zařízení i zvonů je městská, žádná dohoda či smlouva s církví není a není třeba,není žádný církevní zvoník- zvoníkem je el. energie.

  4. Nevidím nic divného na tom, že se zvony (a nejen zvony) světí, i když nejsou v majetku církví, je to "zvyklost" a tradice.

  5. Otázka na účel mě rozesmála, snad aby visel na věži a zvonil. Nemám úplně přesné informace, ale na věži kdysi zvon byl a byl v minulosti z nějakého důvodu snesen a nebyl tam již vrácen, dále stávající zvon je již používáním v takovém stavu , že se nedoporučuje jeho časté využívání, takže se využilo 750 leté výročí k tomu, aby byla zvonice posílena.

  6. K poslední větě jen, že na veřejnou sbírku byla krajským úřadem prováděna již 2x kontrola, bez závad. Do zápisu z kontroly lze nahlédnoutna MěÚ.


  Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk
  Citovat
   
   
  #16 F. Sklářský 2013-11-28 08:06
  Vážený pane Strako, budete-li mít čas, možná byste mohl pro Vimperk a okolí zpracovat a doporučit vyhlášku na zrušení oslavy sv. Mikuláše a zpětzavedení Dědy mráze. Ušetřilo by se minimálně personálně 1-3 andělé a 1-5 čertů. Taktéž doprava by se výrazně zlevnila, jeden člověk snad může Vimperk obejít i pěšky. No nakonec, rodiče ty dárky mohou předat sami. Z ušetřených peněz by se mohl postavit chrám konzumu, ten by v žádném případě nebyl předmětem církevních obřadů a už vůbec by nebyl vysvěcen (a navíc by tam mohlo být pekelně draho).
  Citovat
   
   
  #15 Milan Straka 2013-11-27 22:45
  Vážení čtenáři, musím a chci částečně opravit mé předchozí komentáře ke zvonu. Jeden z pozorných čtenářů mi zatelefonoval a upozornil mne, že zvon není církevní ale městský, i když ho snad má obsluhovat pracovník farnosti a ne města. Je mojí chybou, že jsem se otázce vlastnictví vůbec nevěnoval a soustředil se pouze na užívání a to dokonce podvědomě spojil s vlastnictvím. Upozornění částečně mění situaci a některé kroky vedení města činí oprávněnými, na druhou stranu to ale přináší i nové otázky.
  1. Za této skutečnosti cestu do Holandska mohlo organizovalo i město; zůstává výhrada k účelnosti cesty v daném rozsahu, k výši ceny za cestu a k její úhradě městem /na rozdíl od obdobných akcí našich předků/.
  2. Pokud je zvon městský, proč je předmětem církevních obřadů a svěcen? Jaký bude skutečný rozsah/podíl jeho využívání městem a církví. Je o tom nějaká smlouva či dohoda? Za jakým účelem byl ve skutečnosti pořízen? Není to svým způsobem další „cesta na Vodník“?
  NEVÍM….
  Citovat
   
   
  #14 Milan Straka 2013-11-26 19:15
  Původně jsem se nechtěl k této věci vyjadřovat. Přiměly mne k tomu až některé komentáře.
  Především se mi nelíbí spojování až zaměňování zájmů a cílů katolické církve a města. Pořízení nového zvonu mělo zůstat výhradně záležitostí místní farnosti, pro jejíž liturgické obřady je primárně určen. Romanticky laděné řeči o dalších funkcích zvonu, byť možná některými lidmi upřímně cítěné, především zakrývají podstatu věci a mají k projektu přitahovat další lidi.
  Cesta k odlití zvonu byla nepohodlná, drahá a hloupá věc. Obávám se, že skutečným nejspíš podvědomým důvodem byla touha dvou věřících lidí v čele radnice být u zrodu něčeho, co je bude přesahovat, co zde bude dlouho přetrvávat, až oni zde nebudou. A tak to z obecních peněz zařídili, a to nejen pro sebe, a zřejmě to upřímně považovali a považují za správnou věc. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.
  Nedá mi to nesrovnat s jinou obdobnou věcí z naší historie vskutku slavnostní pro většinu národa /a ne jen pro pár procent věřících/ s postavením Národního divadla. Lidé se na ně skládali dobrovolně a s nadšením /moje praprababička Kateřina Antošová přispěla dvouzlatkou; ona i její potomci na to byli hrdí i proto se ta informace dochovala/. Položení základních kamenů bylo slavností, na kterou se sjížděli lidé z celé země. Obce či spolky cesty často organizovali, lidé však cestovali na své náklady!! Chtěli být při tom a na rozdíl od součastníků nebyli zvyklí natahovat dlaň po obecních penězích. Čest by jim to nedovolila.
  Paní Vávrová pravdivě říkáte, že všechny košile vyrábíte stejně, a proto do výroby i košil pro celebrity nikoho nevodíte, ale že mimo výrobní prostory děláte přehlídky a rauty, na které zvete média a slavné osobnosti. Děláte si tak reklamu. Za své prostředky. Neříkáte, že Vaše bezesporu hezké výrobky zkrášlují životní prostředí všech a na pořádání reklamních akcí nečerpáte veřejné prostředky např. z ministerstva životního prostředí. Sama v takových případech nesměšujete soukromé a veřejné. Nenechte si prosím namluvit, že pořízení nového zvonu je principiálně jiná věc.
  Vím, že je rozdíl mezi malosériovou výrobou košil a kusovou výrobou zvonů. Přesto jsem také názoru, že odlití zvonu mohl zadokumentovat sám výrobce nebo tam mohl být poslán dokumentární tým, který by se vešel do jednoho osobního automobilu. I v druhém případu by náklady zadokumentování zrodu zvonu byly podstatně nižší. Účinné propagační akce k novému zvonu, obdobně jako u Vás, také nejsou plánovány a neprobíhají v prostorách jeho výroby, ale v kostele, v jehož zvonici bude zvon umístěn. Tyto akce krátkodobě přitáhnou pozornost k Vimperku. K dlouhodobému zvýšení zájmu o Vimperk z důvodu pořízení nového zvonu jsem více než skeptický.
  Už vůbec pak nerozumím emotivnímu ale zmatenému komentáři o charitativní akci v Cihelně a trestnímu oznámení, které v našem právním systému i v mé praxi je až posledním prostředkem nápravy nepravostí. Před zákony si máme být všichni rovni, zákony tak mají platit i pro zvony – přesněji pro zvoníky. V novinách jsem postřehl zprávu, že v jedné ze západoevropskýc h zemí, bylo omezeno vyzvánění kostelních zvonů proto, že rušilo /překračovalo povolený limit hluku/ a domluva neměla úspěch. Žádného trestního oznámení nebylo třeba – státní správa tam zjevně funguje lépe. Kéž by tomu tak bylo i u nás.

  Jinak obecně si myslím, že staré zvony do naší krajiny patří, jsou součástí naší historie a kulturního vývoje. V instalaci nových smysl nevidím. Její podpora některými lidmi nejspíš vyplývá z nejistot současného světa /sociálních i myšlenkových/, který je obklopuje. Jejich nejistota je vede k hledání opor v minulých řešeních a jejich mýtech. Mýlí se. To je ale na jiné dlouhé povídání.
  Citovat
   
   
  #13 Honza Kunc 2013-11-25 11:11
  Cituji Milan Straka:
  Pane Chvale,
  ta firma na Zbraslavi po povodních skončila a své zvony odlévá v Holandsku. Myslím si, že je to ta firma, ve které byl zvon odlit, ale nemám teď čas si to ověřovat.

  Ano, je to tak - dílna pana Manouška na Zbraslavi byla vytopena při záplavách v roce 2002 (její obnovení blokují nějaké administrativní překážky na pražském magistrátu), a tak pan Manoušek - díky solidárnosti svých evropských kolegů-zvonařů - odlévá nyní své zvony v Holandsku.
  Citovat
   
   
  #12 F. Sklarsky 2013-11-25 07:56
  Vážená paní Doubková, už nyní se těším na další Váš jistě pravdivý a nebulvární příspěvek na palčivé téma, o kterém si zjistíte veškeré podrobnosti, zeptáte se samotných aktérů a tutíž bude zcela objektivní. Titulek možná bude Omezování osobní svobody ve Vimperku - článek bude o charitativní diskotéce na podporu osob trpící nadměrným hlukem při zvonění nového zvonu. Diskotéka bude pravděpodobně pořádána v největším sále ve Vimperku pronajatém za nejnižší možnou cenu, ale ještě dřív nějaký náš spoluobčan podá trestní oznámení na zloducha Inocence. Bulváru Zdar. Nazdar.
  Citovat
   
   
  #11 Věra Vávrová 2013-11-25 01:15
  Jaroslavo,
  velice ráda bych Vám odpověděla osobně, ale protože neuvádíte ani celé své jméno, nemohu čekat,že se mi ozvete.
  Tak tedy: výrobu pro VIP zákazníky (persona je hrozný výraz )nefotíme, protože košile vyrábíme pro všechny stejně.
  Je to jako s tím autem ... :-)
  Ale učitě dokumentujeme významné události, jako jsou módní přehlídky, výročí a ocenění firmy i setkání
  s významnými osobnostmi. Zveme na tyto akce novináře, zástupce médií a jsme velice rádi, pokud pozvání přijmou a akce medializují. Znamená to nejenom zviditelnění firmy , ale i ocenění práce našich zaměstnanců. Především však nám to také přivede nové zákazníky
  a odběratele.
  Zrovna tak se zachovalo Město.Do Vimperka zvon přiláká nové turisty a návštěvníky a profitovat z toho nebude starosta a místostarostka, ale především podnikatelé.
  Všude ve vyspělých zemích a městech by lidé vyčítali představitelům města, kdyby to neudělali a této akce se nezúčastnili.
  Byli by hrdí, že se na této akci mohli podílet,přispět a být tak součástí historické události ve městě.
  Jsem přesvědčena o tom, že většina obyvatel Vimperka to tak také vidí a vybraná částka to dokazuje.
  Ale každý má jiné pohledy a hledá za tím a za vším jenom špatné a negativní.
  A ještě, doufám, že Karel bude na některé z kandidátek a tak bude mít možnost vše napravit a dát do pořádku . ;-)
  Citovat
   
   
  #10 Milan Straka 2013-11-24 22:33
  Pane Chvale,
  ta firma na Zbraslavi po povodních skončila a své zvony odlévá v Holandsku. Myslím si, že je to ta firma, ve které byl zvon odlit, ale nemám teď čas si to ověřovat.
  Citovat
   
   
  #9 Jaroslava 2013-11-24 13:22
  Paní Martanová,
  jak si představujete fond pana Tajemníka? Kdo do něj dává peníze?
  Odpovím Vám. My všichni. I vy paní Martanová a Váš manžel. Je tedy úplně jedno, jestli se fond jmenuje Tajemníkův pytlík nebo Starostův měšec.
  Někdo tu psal, že by zvon jistě a rád vyfotil a zdokumentoval samotný výrobce. Dodavám ,že by tak jistě učinil mnohokrát levněji, bez šaškárny se zviditelnením radnice a utužení vazeb lidí z medíí, které se za rok při volbách budou tak hodit.


  Cituji Milena Martanová:
  Paní Doubková,
  zásadně nesouhlasím s Vaším názorem.
  Návštěvu představitelů města při příležitosti odlévání zvonu považuji za zásadní a určitě ne za nějaké divadlo,jak to prezentujete na těchto stránkách.
  V článku na Vimperk.eu z 6.11. si každý může přečíst,že tato návštěva byla financována z fondu tajemníka MÚ.
  Myslím,že Vaši známí nemusí litovat padesáti korun,kterými přispěli na zvon.
  Takováto významná událost v našem městě si to určitě zaslouží. :-)
  Citovat