Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • NÁZOR M. Straky: "Pohádkové údolí..."


  Pohádkové údolí, pohádková cesta 7. 11. 2013

   

  Okolí Vimperku je doopravdy pěkné, řada míst je opředena starými příběhy a pověstmi. Poslední zastupitelstvo mi opět připomnělo, že i v současnosti se zde na některých místech můžeme setkávat s podivnými ba přímo pohádkovými jevy. Jedním z těch míst je údolí Křesánovského potoka zhruba od vodní, dříve protipožární, nádrže po mostek u nemocnice.

   

  Podél potoka vede cesta, která nese jméno K Vodníku. Vzhledem k tomu, co se okolo ní děje, by mnohem výstižnější byl název Pohádková. Připomeňme si, kolik pohádek se k ní váže:

   

  1. Tu o pohádkové vodě, údernici, která na jaře 2010 silou beranidla rozbila tvrdou klenbu asfaltové vozovky, avšak přilehlého měkkého trávníku se přitom ani nedotkla, si čtenáři tohoto portálu mohli přečíst v mém příspěvku dne 29.11.2011.

    

  2. Ještě před tím jsme byli zahrnováni tehdy zcela vážně pronášenými sděleními o tom, že oprava cesty K Vodníku „po povodni“ bude hrazena z fondů EU viz např. reakci pana Martina Paštiky 22.11.2011 v 11:16 hod. /město oprava NIC NESTOJÍ/
   Pak jako by někdo mávl kouzelnou hůlkou a bylo to jinak – zmizely některé dopisy a k platbě 6.971.738,- Kč za opravu se přihlásilo město.
   Ještě tajemnější bylo financování doprovodné stavby – veřejného osvětlení. – s rozpočtovou cenou projektantem odhadnutou na 855.000,- Kč.
   Veškeré věci okolo této stavby zařizovalo město bez toho, že by tato investiční akce byla zastupitelstvem schválena. Stavba rostla a na přelomu roků 2011/2012 byla uvedena do zkušebního provozu.
   Dne 5.3.2012 ve 21:54 pan Martin Paštika na vimperk.eu uvedl, že osvětlení bylo financováno jeho osobou. Tou dobou si to jistě mohl dobře pamatovat. Od začátku prý byla dohoda, že po dokončení osvětlení převede na město. Dohoda to musela být džentlmenská osobní, neznámo však s kým; rada ani zastupitelstvo ji do té doby neprojednávalo. Na světlo denní vyplula v červnu 2012 jako Smlouva o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení – Vodník.
   I v této smlouvě pan Martin Paštika vystupuje jako vlastník osvětlení a jako podnikatel, plátce DPH, osvětlení městu prodává za pohádkovou cenu 10.000,- Kč + DPH, tedy 12 tis. Kč. Smlouvy mezi podnikateli a samosprávnými celky /tedy i obcemi/ podléhají Obchodnímu zákoníku /zákon č.513/1991 Sb. § 261 odst.2)/. Zastupitelé jakožto dospělí lidé na pohádky zřejmě moc nevěří. I pídili se, proč je cena tak nízká. Starosta pan Ing. Bohumil Petrášek jim skrz mikrofon a na záznam sdělil, že pan Paštika si tím řeší své daňové záležitosti. Zastupitelé, ale i vedoucí finančního odboru paní Ing. Králová, se s tím nespokojili a vyžádali si stanovisko právníka. Rozhodnutí bylo odloženo na září. Na zářijové zasedání pan JUDr. Tomáš Samek přijel, sdělil, že vše je pořádku, a zastupitelé většinou hlasů smlouvu schválili /proti byl pan Dvořák, zdrželi se pánové Hajník a Bednarčík/. Stalo se tak přesto, že jsem upozorňoval, že cena není obvyklá.
   Město řádně zaplatilo a stalo se vlastníkem osvětlení. Protože jsem vyčerpal všechny možnosti, jak obě strany odvrátit od uskutečnění jejich záměru, tak mi v souladu s mým předchozím veřejným prohlášením nezbylo, než podat trestní oznámení na krácení daně a jiného poplatku /DPH i daně z příjmů/. I začaly vycházet najevo další pohádkové věci.

    

  3. Cena, za kterou bylo osvětlení pořízeno nebyla 855 tis. ale, pokud mám dobré informace, pohádkových cca 150 – 160 tis., tedy méně než pětinová. V rozpočtech projektantů bývá rezerva, takového snížení ceny však není možné dosáhnout bez snížení objemu účtovaných prací, v tomto případě zřejmě zemních prací. Zdůrazňuji účtovaných prací, ve skutečnosti práce někdo musel provést – kabely jsou položeny a zahrabány, sloupy svítilen vztyčeny a světla svítí. Kdopak to asi byl a kdo to platil ?
   Je také možné, že zemní práce byly v projektech 2x; jednou v projektu opravy komunikace a podruhé v projektu osvětlení /dělené projekty skýtají pohádkové možnosti/. Kampak by původně asi bylo směřováno těch ušetřitelných cca 700 tis.? Bylo by možné, že by si pracovníci odboru údržby a investic takového zdvojení projektovaných prací nevšimli ?

    

  4. Pohádkové snížení ceny veřejného osvětlení mohlo mít ještě jednu příčinu /má ještě jeden dopad/. Úmyslné krácení daní nedosáhlo výše /částky/, při které by již bylo klasifikováno jako trestný čin a zůstalo jen přestupkem řešeným ve správním daňovém řízení. Dopady pro zúčastněné jsou mnohem menší a navíc pro veřejnost nedohledatelné – na rozdíl od trestního řízení před soudem s veřejným rozsudkem je správní řízení neveřejné.
   Nicméně i výsledek správního daňového řízení na původce deliktu dopadne.

    

  5. A opět jako by tu bylo mávnutí kouzelnou hůlkou, procitnutí, uvědomění si pravdy a omylu. Osvětlení neplatil osobně podnikatel pan Martin Paštika ale jím (50%) a jeho manželkou (50%) vlastněná společnost HM Management s. r. o., IČ 26053811, provozující Výletní restauraci Vodník i obě pizzerie Marco Polo ve Vimperku a Prachaticích. Pohádkově poctivý chasník se až za cca rok a půl po dokončení díla dokázal vymanit z moci šálivé víly, která mu uhranula paměť.
   Smlouvu je třeba zrušit, pochybení napravit a uzavřít smlouvu novou, žádá pan Paštika /viz návrh usnesení k tomuto bodu na posledním zastupitelstvu/ v až dojemné shodě s právníkem města panem Samkem. Je tomu vskutku tak ?
   1. Jak již bylo výše uvedeno, smlouva podléhá obchodnímu zákoníku. Ten na rozdíl od občanského v § 446 umožňuje nabytí vlastnického práva /k věci koupí/, i když prodávající není vlastníkem /nabytí v dobré víře/ - tedy město nepotřebuje nic měnit a nikdo nemůže úspěšně zpochybnit, že město je vlastníkem osvětlení.
   2. Pan Paštika ani není oprávněn žádat zrušení smlouvy – byl to on, kdo uvedl město v omyl a dle § 40a občanského zákoníku „neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil“ /občanský zákoník jako základní norma je v tomto případě závazný, protože speciální zákon – obchodní zákoník - pro daný případ nemá žádné /jiné/ ustanovení.

    


  Takže dlouhá diskuse zastupitelů s odborným poradenstvím městského právníka pana Samka, honorovaného městem 20.000,- Kč měsíčně, by byla zbytečně ztraceným časem, kdyby současně opět nepoukázala na praktiky při řízení města. Nelze si než přát, aby spolu s tímto pojednáním přispěla k tomu, aby u nás nebyl po zásluze trestán jen každý dobrý skutek, ale aby alespoň občas došlo i na nějaký ten špatný.

   


  Chci ale co nejvíce zdůraznit, že cílem není nějaké trestání, ale náprava současného stavu a dosažení toho, aby pohádky výše uvedeného druhu v budoucnu ve Vimperku a postupně i v celé ČR neměly místo, aby přestalo rabování veřejných prostředků mafiemi soukromých osob. Bez zvýšení angažovanosti občanů se to nepovede.

   

  Milan Straka

   

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vážení čtenáři a přispěvatelé,

  příspěvky do diskuse k tomuto článku  budou zveřejněny  pouze v případě, že budou podepsány a e-mailová adresa, z níž byly odeslány, bude platná a funkční.

   

  Děkujeme za pochopení a čtenářskou i dopisovatelskou přízeň.

   

  Redakce www.sumava.eu

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #23 Jan Ziny 2013-11-25 12:48
  budu se těšit, vždy se rád pobavím
  Citovat
   
   
  #22 Milan Straka 2013-11-24 23:17
  Dovolím si ještě jednou a již naposled zareagovat.

  Pane Michale Kupko, mně nejde o to, aby mne měli všichni lidé ve Vimperku rádi. Jde mi o to, aby se situace ve Vimperku zásadně změnila. Ta stávající mi vadí jak osobně tak podnikatelsky. Z rozhovorů s vimperáky i z ohlasů na mé články vím, že vadí i mnoha jiným. Články i osobním jednáním chci přispět ke změně.

  Pane Jane Ziny, k formě Vašeho epigramu již nemám žádné výhrady. Rým, rytmus, vypointovaný vtip ukazují na talent.
  Co se obsahu týče, zůstávám na rozpacích, jestli
  a) ukazujete svoji dovednost formálního diskutéra - chytit za slovo, zvláště když chybí /..další variaci na moji údajnou závistivost ../ je ve slovních soubojích dobrý tah,
  b) nebo jestli jste ze souvislostí nepochopil, že je tam to přídavné slovo míněno.
  Pokud platí případ a), tak bych si rád přečetl Vaše další epigramy. Uvítám kontakt na Vás prostřednictvím redakce vimperk.eu.
  Citovat
   
   
  #21 Jan Ziny 2013-11-22 09:56
  Děkuji vám za kritiku, pane
  je vidět že jste člověk znalý
  co jen slupkou zvenku klame
  a Vimperk je pro vás malý

  Vzdávám hold vašemu vyznání
  chce to pevnou vůli, vizi, vzdor
  dokáže málokdo ustát své přiznání
  že závistivý a hamižný jste tvor
  Citovat
   
   
  #20 Michal Kupka 2013-11-21 09:29
  Občas se kouknu na Vimperk.eu co se tady děje a je to k nevíře. Ohledne vašich článků pane Straka by jsi mohl leckdo myslet že nemáte pana Paštiku rád. Zveřejnění tohoto článku nevidím smysl stejně to nic nevyřeší. Ale pak se nemužete divit, ať se jedná o toho nebo toho, že vás většina Vimperka nemá v ráda. A těmito články tomu vůbec nepomáháte.
  Citovat
   
   
  #19 Milan Straka 2013-11-21 08:17
  Pane Jane nezlobte se na mne, ale celkově Vaše dílko nemohu hodnotit jinak, než jako další variaci na moji závistivost a hamižnost od člověka, který buď nemá informace, nebo je neumí či nechce vyhodnotit. Inspirace lidovou písní je zjevná, rým celkem dobrý a vtipný, jen v první sloce by to chtělo zlepšit rytmus. Nyní k obsahu:
  1. Kdyby byl kulturák tam, kde je Vodník, tak by kauza chodník nikdy nevznikla.
  2. Snad všichni chápou, že autobus je dražší než mikrobus, a že celkové náklady na jeho použití jsou vyšší. Méně lidem dochází, že náklady na jednu přepravovanou osobu jsou u autobusu nižší a ještě méně lidí si spočítá, jak moc si může vydělat použitím autobusu na své akci tím, že může mít více lidí, kteří by se mu do mikrobusu nevešli /většinou ani za cenu přetížení mikrobusu a tím ohrožení bezpečnosti a zhoršení komfortu/ nebo by těch mikrobusů musel použít několik – pak jsou ale náklady vyšší než u jednoho autobusu.
  Při objektivním srovnání cen srovnatelných sálů jsou ceny v Cihelně příznivé. U maturitních plesů při průměrné návštěvnosti a snaze pořadatelů, čistý výnos z plesu může být větší než cena nájmu, která na rozdíl od čistého výnosu obsahuje DPH v sazbě 21% a musí pokrýt i náklady, které v zimním období vskutku nejsou malé. Pokud se pořadatelé snaží jejich výnos je násobkem výnosu, který z pronájmu sálu máme my. To je i z našeho hlediska naprosto pořádku. My vytváříme podmínky pro to, aby ostatní mohli své akce ve Vimperku pořádat.
  Citovat
   
   
  #18 Karel Slabý 2013-11-21 07:10
  Myslim, že už je to jedna velká fraška ve které se už všichni ztrácejí a ani se už neví voco go. Řekl bych, že by bylo možná lepší dělat něco smysluplnějšího . A né házet na sebe písek jako děti na pískovišti. Už to začíná todle téma připomínat nekonenčný příběh,. Stále se opakuje, ale už to nikoho nebaví.
  Citovat
   
   
  #17 Jara Strnad 2013-11-20 22:03
  Poezie je krasna vec,mate moji uctu. Delat veci,nzjistne je ctnostne. Pomahat tim ze z toho vice mene profituji je na :-x Neverim ze to pan Pastika dela pro dobro Vimperka,ale pro Sve dobro. Chapu ze nekteri lide jsou i za toto radi, ja jsem vsak hrdy,hrdy na lidi kteri pomahaji nezjistne.
  Citovat
   
   
  #16 pavel kouba 2013-11-20 21:49
  Milan Straka-souhlasí m. A zapomněl jsem dodat, že to byl sarkasmus, že jsou všichni šťastný, spokojený a všem to pomohlo.
  Citovat
   
   
  #15 Jan Ziny 2013-11-20 16:12
  To je prdel když se perou
  dva kohouti na smetišti
  oba na nás přitom ....
  jsme jen zrní v obětišti

  Kdyby byla cihelna
  tam co stojí Vodník
  nevadil by někomu
  že tam vede chodník?

  Kdyby byl Vodník
  tam co stojí kulturák
  možná by byl levnější
  i studentský maturák
  Citovat
   
   
  #14 Milan Straka 2013-11-20 16:09
  Ano pane Koubo, něco to připomíná. Jen by tam ještě chtělo doplnit, že se vlastník lesa předem domluví s některými pracovníky Lesů ČR, že cestu poničí, vydláždění provedou v rámci její opravy a nechají to zaplatit z fondů EU – tedy většinově z daní poplatníků ČR a z menší poloviny z daní vybraných v ostatních zemí EU. Teprve, když to s fondy EU nevyjde, naprostou většinu nákladů zaplatí Lesy ČR, zlomek ceny vlastník lesa, který tu svou část daruje Lesům ČR.
  Citovat