Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Správa NP a CHKO: Hnutí Duha mystifikuje veřejnost


  Hnutí Duha svými informacemi o poškození přírody na Šumavě opět přehánělo! Potvrdila to Česká inspekce životního prostředí.

  Správa Národního parku Šumava postupuje v asanaci kůrovce správně a dodržuje platné zákony ochrany přírody. Samozřejmě i v lokalitě Vltavská svážnice u Modravy, kam poslalo Hnutí Duha kontrolu – Česká inspekce životního prostředí tu potvrdila průběh prací beze škod.

  Plná nesmyslů! Taková byla zpráva, kterou rozeslalo zhruba před týdnem Hnutí Duha všem novinářům. V ní aktivisté lživě obvinili lesníky Správy NP a CHKO Šumava, že nezákonně kácí a nešetrně přibližují dřevo z bezzásahových zón Národního parku Šumava. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), tedy dozorový orgán ochrany přírody České republiky, teď prokázal, že nic z nařčení aktivistů není pravda. Lživé informace o nevratném poškozování přírody v nejcennější části parku, zničené turisticky značené cestě a poškození půdy, okolních stromů a vzniku eroze z tiskového prohlášení Hnutí Duha tato zpráva inspektorů životního prostředí vyvrátila.


  „Z bezzásahových prvních zón samozřejmě žádné dřevo nevyvážíme. V řadě zásahových zón pak v mnohem větší míře než kdy předtím používáme k přibližování chladnokrevných koní a chováme se k přírodě velmi šetrně," reagoval na některá prohlášení aktivistů Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.


  „Na základě zjištěných skutečností v rámci kontroly bylo konstatováno, že šetřené území se nachází ve II. zásahové zóně Národního parku Šumava. Kontrolou nebylo zjištěno neúměrné poškození půdního povrchu při přibližování dříví a eroze půdy," píše se v protokolu o průběhu kontroly České inspekce životního prostředí.
  Ve vytučněné části závěrů v kontrolním protokolu pak inspektoři zvolili následující shrnutí: „Nedošlo k ohrožení či poškození životního prostředí ve smyslu zákona o lesích, respektive zákona o inspekci. Z tohoto důvodu se správní řízení ve věci uložení pokuty nezahajuje."


  Vltavská svážnice, což je stezka, na které mělo údajně dojít k porušení pravidel ochrany životního prostředí, byla v minulosti využívána armádou pro vojenské účely. „Jedná se o komunikaci s pevným podkladem. Nehrozí nebezpečí eroze, popř. jiné poškození jejího podloží. V místech výjezdu z porostu na Vltavskou svážnici se nachází příkop, jehož neúměrné poškození pohybem mechanizačních prostředků bylo v době přibližování minimalizováno pokládkou klestu a hroubí," pokračuje protokol ČIŽP.


  K použití bylo podle inspektorů použito lehké vyvážecí techniky a také tzv. železný kůň.
  „Tyto způsoby přibližování patří mezi mechanizační prostředky vyvíjející nejnižší tlak na půdní podloží. Přibližování dříví bylo započato v období relativního sucha. Tedy v srpnu a na počátku září 2013. Odřené kořenové náběhy stromů byly z cca 90 procent ošetřeny fungicidním nátěrem, zbývajících 10 % neošetřených odřených kořenů nenaplňuje důvody pro zahájení správního řízení," píše se také v kontrolním protokolu.
  Jediný nedostatek spatřuje ČIŽP „pouze v dočasném omezení plnění některých mimoprodukčních funkcí lesa, jako je funkce rekreační". V závěrech z kontroly však sama ČIŽP uvádí, že: „Tato funkce bude obnovena po ukončení přibližování dříví v rámci tzv. potěžebních úprav pracoviště".


  Jakékoliv porušení pravidel ochrany přírody či zásadního omezení pohybu turistů vylučují zkušení lesníci Správy NP a CHKO Šumava.
  „Vltavská svážnice je okrajová turistická cesta, sloužící převážně lesnickému provozu a turisticky je využívaná převážně v zimním období, kdy se tu lyžařské stopy najíždí rolbou," uvádí Jan Bečvář, vedoucí územního pracoviště NP a CHKO Šumava na Modravě.
  „Kolize s rekreační funkcí Vltavské svážnice byla ze strany Správy Národního parku Šumava minimalizována, protože svážnice byla v době přibližování řádně označena cedulí, která návštěvníky o práci v lese včas informovala," doplňuje Petr Hanzal, těžební referent oddělení lesní provozu Správy NP a CHKO Šumava.

  (tz nps)

  Sdílet