Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • PRO a PROTI: rozhodnutí soudu o zásahu proti kůrovci na Šumavě


  np a chko šumava

   

  Podle soudu postupovala správa parku při asanaci kůrovcové kalamity správně a podle zákona. Celá „kauza“ bohužel zaměstnávala soudy více než tři roky.

  Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava postupovala při asanaci kůrovcové kalamity v letech 2011 až 2013 správně a podle zákona – tak zní výrok Nejvyššího správního soudu v Brně z 30. srpna tohoto roku.

  Kalamitu vyvolala špatná rozhodnutí tzv. ekologického vedení Správy NP a CHKO Šumava v letech 2007 až 2010. „Postup Správy NP a CHKO Šumava vycházel z ustanovení paragrafu 32 odst. 1 a 2 lesního zákona, ukládajícího vlastníku lesa povinnost provádět opatření, jimiž bude předcházeno a zabráněno působení škodlivých činitelů na les, a při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků,“ píše se v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně, který tímto rozsudkem zamítl žalobu ekologických aktivistů.

  Nebylo to poprvé. Soudy v různých instancích žalobu zamítly několikrát. O správnosti postupu Správy NP a CHKO Šumava rozhodl již Krajský soud v Českých Budějovicích 21. listopadu 2011, již tehdy žalobu zamítl!

  Ekoaktivisté - Dagmar Kjučuková místostarostka Zdíkova, která zablokovala otevření hraničního přechodu Modrý sloup a Zdenka Křenová, náměstkyně ředitele Správy NP a CHKO Šumava v letech 2007–2010, která pomáhala rozpoutat vznik kůrovcové kalamity, se však stále odvolávali a dále po soudcích žádali nesmyslné rozhodnutí, ve kterém by zakázali kácení všech kůrovcem napadených stromů v Národním parku Šumava. Jako hlavní důvod uváděli porušení svých práv na příznivé životní prostředí.

  Žalující ekologičtí aktivisté se také nesprávně domnívali, že zásahy proti kůrovci správa parku prováděla v rozporu se zákonem o ochraně přírody a právními předpisy Evropské unie.

  Žádný ze soudů v České republice se ale naštěstí o nesmyslnosti tohoto tvrzení nedal přesvědčit a zcela jednoznačně konstatoval, že bylo právem a zároveň povinností Správy NP a CHKO Šumava rozhodnout, které stromy napadené kůrovcem budou odstraněny, což bylo zákonnou povinností vlastníka lesa v majetku státu.

  „Soudní martyrium je u konce. Rozhodnutí soudu a skončení celého procesu beru jako potvrzení toho, že jsme postupovali v boji proti kůrovci správně a zákonným způsobem. Ekologičtí aktivisté se nám snaží naši práci všemožně znepříjemnit, přitom odbornost jde v jejich případě mnohdy stranou. Tady naštěstí zvítězil zdravý rozum,“ říká Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

  „Léta jsem žil na Horské Kvildě a stejně jako další šumaváci jsem miloval zelený les. Aktivisté se v tomto soudním procesu domáhali svých práv na zachování příznivého životního prostředí. Oni ho vnímají tak, že se nechá kůrovci volná ruka a ten pak zlikviduje les. Já v tom nic příznivého pro životní prostředí nevidím, proto jsme kůrovce raději zastavili aktivním přístupem. Soud řekl, že to bylo v pořádku,“ doplňuje ředitel Mánek.

  „Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné,“ i to se píše v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Je tak konečné a definitivní. Nikdo se proti němu nemůže dále odvolávat.

  „Jedna pseudokauza skončila, některé další pokračují. Doufám, že tento rozsudek bude precedentem pro ostatní obdobně nesmyslně vyvolané případy,“ uzavírá Jiří Mánek.

   

  -tz, nps-

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  logo hnuti duha

   

   

  Nejvyšší správní soud neřekl, že kácení na Šumavě bylo legální, rozhodl o něčem docela jiném.

  Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku uvádí, že "nepolemizuje" a "nerozporuje" závěr ombudsmana, podle kterého  velkoplošné kácení vzácných horských lesů v Národním parku Šumava bylo ilegální. Poukázalo na to dnes Hnutí DUHA, které tím dementovalo  nepravdivé tvrzení ředitele NP Šumava Jiřího Mánka (ODS). Mánek dnes v tiskové zprávě uvedl, že:  „Rozhodnutí soudu a skončení celého procesu beru jako potvrzení toho, že jsme postupovali v boji proti kůrovci správně a zákonným způsobem."

  Informaci i dezinterpretované citace vytržené z kontextu pak převzala ČTK a další média. Ve skutečnosti soud jen zamítl žalobu místních lidí proti současnému vedení národního parku kvůli možné formální chybě. Soud posoudil jejich žalobu na správu parku jako orgán státní správy. Ale lesy, kde žijí vzácní rysi, tetřevi a sovy, nechala Správa NP vykácet jako správce lesa.

  Česká inspekce životního prostředí už dříve rozhodla, že současné vedení parku při kácení postupovalo ilegálně, a udělila mu za to vysokou pokutu. Nezákonný postup potvrdil také ombudsman. Soud v novém rozsudku výslovně napsal: "Nejvyšší správní soud přitom nepolemizuje s tím, zda byl postup žalované [míněno postup žalované správy parku při kácení – pozn.Hnutí DUHA] nezákonný a nerozporuje závěry, které v této věci přijal Veřejný ochránce práv."

  Současný ředitel parku Jiří Mánek (ODS) se snažil nezákonné kácení v místech ponechaných přírodě obhájit u okresního soudu v Klatovech, ale ten dal za pravdu Hnutí DUHA ve všech bodech. Proti tomuto rozhodnutí se správa parku neodvolala a je pravomocné.

  Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:

  „Pokud ředitel parku Jiří Mánek říká, že soud potvrdil oprávněnost kácení v územích ponechaných přírodě, pak lže, jako když tiskne. Nejvyšší správní soud o tom vůbec nerozhodoval. Posuzoval pouze formální otázku zda občané mohou žádat o zastavení nelegálního kácení a jakým způsobem. "

  Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Našich výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.

  "Nelegálnost kácení v oblastech národního parku ponechaných přírodě potrdila už dříve Česká inspekce životního prostředí i ombudsman. Soud jejich závěry nezpochybnil - ba vůbec se jimi nezabýval. To však ředitel parku buď nepochopil, anebo záměrně mystifikoval veřejnost."

  *****************


   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #3 Bohuslav 2013-09-26 11:12
  Když to vezmu do důsledku, můžete mi vážení ekologové sdělit, jak bude chráněný tetřev úspěšně přežívat v lese zlikvidovaném kůrovcem?
  Citovat
   
   
  #2 tomáš 2013-09-23 08:49
  Rozšiřování nepravd Správou NPŠ se stalo, bohužel, již chronickým. Tu aktuálně poslední zaznamenal a demetuje dokonce NSS:

  http://www.nssoud.cz/Rozhodnuti-Nejvyssiho-spravniho-soudu-o-zalobe-ekologickych-aktivistu-proti-Sprave-NP-a-CHKO-Sumava/art/994

  Příběh současné Správy je čím dál tím smutnější.
  Citovat
   
   
  #1 Petr 2013-09-21 15:58
  Jak budou souzeni ti kteří zapříčinili to že Šumava vypadá tak jak vypadá nyní .Hrůza se podívat že jo Hnutí Duha ,nebo takhle má vypadat bodle vašich představ Šumava.
  Citovat