Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Reakce: ul. Hraničářská, cesta do Pravětínského údolí


  Na čtenářské dotazy odpovídá Ing. Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby MÚ Vimperk:

   

  Dobrý den, chtěl bych říci něco ohledně rekonstrukce ulice Hraničářská. Rekonstrukce měla začít  22. července, ale do dnešního dne se nic neděje. To se čeká až bude padat sníh? Nebo to vše byly jenom plané řeči a skutek utek?

   

   

  MJ: "Dne 08.07.2013 došlo mezi Městem Vimperk a společností VYSLYSTAV s.r.o. (dále jen „zhotovitel“) k předání a převzetí staveniště, na kterém zástupci zhotovitele oznámili předpokládaný termín zahájení prací dne 22. 07. 2013 a který byl oznámen ze strany města Vimperk obyvatelům žijícím v této lokalitě. Termín dokončení celého díla je dán smlouvou o dílo to je do 09. 10. 2013, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení, jehož postup je dán zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pracovníci města Vimperk jsou od předání staveniště v kontaktu se zástupci zhotovitele a požadují po zhotoviteli, aby zahájil stavební práce v co nejkratší době."

   

  Chci se zeptat, zda by bylo možné posekat trávu u cesty vedoucí k chatkám v Pravětínském údolí. Je totiž šíleně zarostlá, když tudy jedete na kole a potkáte zde auto máte jedinou možnost a to tu, že skončíte i s kolem v metrové trávě a kopřivách. Tato cesta byla udržována, ale letos nic.

   

  MJ: "Předmětná cesta není ve vlastnictví města Vimperk a město Vimperk nezajišťovalo a nezajišťuje údržbu této cesty. Vlastníkem cesty je Česká republika zastoupená Lesy České republiky, s.p., které mají právo hospodařit s tímto majetkem státu. Mezi povinnosti vlastníka patří i zajištění údržby svého majetku."

   

   

  Sdílet