Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Fosilní baroni, přispějte na Zelenou úsporám!


  Miliony spotřebitelů platí stále víc - a jen několik lidí vydělává na dražších a dražších fosilních palivech miliardy!

   

  Hnutí DUHA napsalo sedmi českým podnikatelům a manažerům, kteří osobně vydělali miliardy korun na vysoké ceně fosilních paliv, aby přispěli na Novou zelenou úsporám. Umožnili by tak rodinám snížit jejich závislost na vytápění drahým uhlím a plynem. Mezi adresáty jsou například Martin Roman – bývalý ředitel a nynější šéf dozorčí rady ČEZ, Pavel Tykač a Jan Dienstl - spolumajitelé Czech Coal nebo naftař Karel Komárek mladší.

   

  Druhá vlna úspěšného programu k proměně naší zastaralé energetiky bude zahájena právě za týden. Zatím jsou pro ni ovšem k dispozici zcela nedostatečné prostředky. Zatímco první Zelená úsporám hospodařila s 21 miliardami, nyní je k dispozici jen jedna miliarda a do konce roku by podle vlády měly přibýt ještě 1- 2 miliardy.

   

  Dopisy fosilním baronům jsou součástí iniciativy Velká výzva, ve které Hnutí DUHA prosazuje, aby stát snižoval závislost ekonomiky na drahých – a také špinavých – fosilních palivech.

   

  Ekologická organizace v dopisech poukazuje, že energetické společnosti – a také těchto několik lidí – vydělaly enormní částky na tom, že cena fosilních paliv na globálním trhu v posledních několika letech rychle rostla. Mohly proto svým zákazníkům účtovat desítky miliard korun ročně navíc, aniž by jim nabídly sebemenší inovaci nebo musely jakkoli vylepšit své služby.


  Vysoká cena paliv totiž postupně zvedá maloobchodní cenu energií – ať už víceméně přímo jako v případě zemního plynu či benzínu, nebo nepřímo, například u elektřiny.

   

  Ceny tepla (uhlí, plynu a tepla z tepláren) – největší položky z výdajů na energie – se za posledních deset let zvýšily o 65–140 % v závislosti na druhu paliva a způsobu vytápění.

   

  Hnutí DUHA proto sedmi adresátům, kteří osobně vydělali stamiliony nebo miliardy korun, navrhlo, aby každý z nich přispěl Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP). Zelená úsporám podporuje projekty chytrých domů, kterými domácnosti mohou snížit své účty za vytápění o desítky procent.

   

  Ekologická organizace poukazuje na to, že zájem velkých energetických společností – a jejich majitelů – na rostoucím zisku je hlavní překážkou modernizace české ekonomiky a snižování její nechtěné závislosti na fosilních palivech. Například teplárenské společnosti se snaží, aby pokračovala vysoká spotřeba tepla z uhlí a plynu.

   

  Cenový index energetických komodit Světové banky byl letos v červnu na 329 procentech oproti stavu před deseti lety.

  Podpoře Nové zelené úsporám od fosilních baronů nic nebrání. Zákon o SFŽP stanoví, že příjmem fondu mohou být mimo jiné „příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob".

   

  Hnutí DUHA prosazuje nový zákon, který závazně stanoví, že ČR bude snižovat závislost na fosilních palivech – krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe totiž investice do chytrých řešení, jako jsou úsporné domy a pohodlná veřejná doprava, domácí výroba energie nebo české potraviny v obchodech. Více na www.velkavyzva.cz.

   

  Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

  České rodiny přispěly několika fosilním baronům k soukromému jmění miliardami korun jen kvůli tomu, co se posledních pár let děje na světovém trhu s uhlím, plynem a ropou. Je to věc, která může zbytečně polarizovat společnost a mnoho lidí připravit o důvěru v naši schopnost spravedlivě čelit výkyvům globální ekonomiky."

   

  „Fosilní baroni by proto měli na oplátku přispět Zelené úsporám, jež pomůže rodinám snížit jejich závislost na vytápění drahými fosilními palivy."

   

  „Stát by měl systematicky podporovat chytré programy, které krok po kroku, rok po roku připraví ekonomiku i rodiny na vyšší a vyšší ceny ropy, plynu i uhlí. Stát by měl podporovat ústup od drahé, špinavé a zastaralé fosilní ekonomiky a rozvíjet ekonomiku úspornou, čistou a chytrou. Fosilním baronům, kteří tomu usilovně brání, navzdory."

  -vk,jp-

  -----------------------------------------------------------------

  Ukázka dopisu M. Romanovi

   Věc: Příspěvek Státnímu fondu životního prostředí na pokračování Zelené úsporám

  Vážený pane doktore,

   

  píšeme Vám, protože jste měl to štěstí, že jste byl ve správný čas na správném místě.

   

  Česká společnost a česká ekonomika se shodou náhod na světovém tržišti potkaly s drahými fosilními palivy. Několik lidí na tom profitovalo. A zhruba deset milionů lidí prodělalo.

   

  Více a více lidí na světě chce více a více uhlí, ropy i zemního plynu. Proto globální ceny fosilních paliv dlouhodobě rostou. Cenový index energetických komodit Světové banky byl letos v červnu na 329 procentech oproti stavu před deseti lety. Stoupá však nejen cena ropy, ale také plynu na evropském a uhlí na globálním trhu.

   

  Vysoká cena paliv také postupně zvedá maloobchodní cenu energií – ať už víceméně přímo jako v případě zemního plynu, nebo nepřímo, například u elektřiny.

   

  Energetické společnosti na globálním trendu vydělaly enormní částky. Aniž by svým zákazníkům nabídly sebemenší inovaci nebo musely jakkoli vylepšit své služby, mohly jim účtovat desítky miliard korun ročně navíc prostě proto, že cena na trhu rostla.

   

  Na stejném trendu – a na těmito, vnějšími faktory utvářeném hospodářském výsledku – nemálo profitoval rovněž vysoký management energetických společností, včetně Vás osobně. Víte lépe než my, že miliony českých domácností k Vašemu soukromému jmění přispěly stamiliony korun pouze kvůli tomu, co se děje na světovém trhu s fosilními palivy.

   

  Aby nedošlo k nedorozumění: chceme fixou silnější, než jakou píšete na flipchart, podtrhnout, že nemáme sebemenší pochybnosti o legalitě a poctivosti Vašich příjmů.

   

  Nicméně legální a poctivé je jedna věc – a legitimní věc jiná.

   

  Není divu, že řada rodin, které s obtížemi platí vysoké částky za energii, si klade otázku, zda Vaše masivní soukromé příjmy na jejich účet jsou zasloužené a správné.

   

  Je to nebanální problém. Je to otázka, jež může mnoho lidí připravit o důvěru v naši schopnost spravedlivě čelit ekonomické krizi. Je to rozpor, který může naprosto zbytečně polarizovat společnost.

   

  Stát se snaží pomoci rodinám postiženým vyššími a vyššími cenami fosilních paliv. Pokračování Zelené úsporám má lidem umožnit, aby ve svých domovech použili řešení, která sníží jejich nechtěnou závislost na vytápění uhlím či zemním plynem, přímo nebo z tepláren. Má domácnosti a naši ekonomiku připravit na dražší a dražší energii. Má snížit účty, dovoz energie i smog.

   

  Prozatím však rozpočet Zelené úsporám pomůže pouze malému počtu rodin. Stát na tento důležitý program – na program, který má rodinám pomáhat čelit problému, na němž jste Vy osobně profitoval – nemá dostatek prostředků.

   

  Proto Vám chceme navrhnout, abyste zvážil, že částí svých enormních příjmů přispějete Státnímu fondu životního prostředí na pokračování Zelené úsporám – tak, aby mohl pomoci dalším rodinám.

   

  Právně je to naprosto v pořádku. Zákon o Státním fondu životního prostředí stanoví, že jeho příjmy tvoří také „příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob" (§ 2, odst. 1, písm. l) zákona č. 388/1991 Sb.).

   

  Společensky by to, po našem soudu, bylo rozumné, spravedlivé a odpovědné rozhodnutí.

   

  Ale Hnutí DUHA ani nikdo jiný Vás k němu nemůže nutit. Jsou to Vaše peníze. A je to Vaše rozhodnutí.

   

  Budete i tentokrát ve správný čas na správném místě?

   

  S pozdravem

   

  Vojtěch Kotecký
  programový ředitel
  Hnutí DUHA

   

   


  Věc: Příspěvek Státnímu fondu životního prostředí na pokračování Zelené úsporám

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Vážený pan

  dr. Martin Roman

  U Bažantnice 484/43

  159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

   

   

   

  v Brně, 23. července 2013

   

   

  Vážený pane doktore,

   

  píšeme Vám, protože jste měl to štěstí, že jste byl ve správný čas na správném místě.

   

  Česká společnost a česká ekonomika se shodou náhod na světovém tržišti potkaly s drahými fosilními palivy. Několik lidí na tom profitovalo. A zhruba deset milionů lidí prodělalo.

   

  Více a více lidí na světě chce více a více uhlí, ropy i zemního plynu. Proto globální ceny fosilních paliv dlouhodobě rostou. Cenový index energetických komodit Světové banky byl letos v červnu na 329 procentech oproti stavu před deseti lety. Stoupá však nejen cena ropy, ale také plynu na evropském a uhlí na globálním trhu.

   

  Vysoká cena paliv také postupně zvedá maloobchodní cenu energií – ať už víceméně přímo jako v případě zemního plynu, nebo nepřímo, například u elektřiny.

   

  Energetické společnosti na globálním trendu vydělaly enormní částky. Aniž by svým zákazníkům nabídly sebemenší inovaci nebo musely jakkoli vylepšit své služby, mohly jim účtovat desítky miliard korun ročně navíc prostě proto, že cena na trhu rostla.

   

  Na stejném trendu – a na těmito, vnějšími faktory utvářeném hospodářském výsledku – nemálo profitoval rovněž vysoký management energetických společností, včetně Vás osobně. Víte lépe než my, že miliony českých domácností k Vašemu soukromému jmění přispěly stamiliony korun pouze kvůli tomu, co se děje na světovém trhu s fosilními palivy.

   

  Aby nedošlo k nedorozumění: chceme fixou silnější, než jakou píšete na flipchart, podtrhnout, že nemáme sebemenší pochybnosti o legalitě a poctivosti Vašich příjmů.

   

  Nicméně legální a poctivé je jedna věc – a legitimní věc jiná.

   

  Není divu, že řada rodin, které s obtížemi platí vysoké částky za energii, si klade otázku, zda Vaše masivní soukromé příjmy na jejich účet jsou zasloužené a správné.

   

  Je to nebanální problém. Je to otázka, jež může mnoho lidí připravit o důvěru v naši schopnost spravedlivě čelit ekonomické krizi. Je to rozpor, který může naprosto zbytečně polarizovat společnost.

   

  Stát se snaží pomoci rodinám postiženým vyššími a vyššími cenami fosilních paliv. Pokračování Zelené úsporám má lidem umožnit, aby ve svých domovech použili řešení, která sníží jejich nechtěnou závislost na vytápění uhlím či zemním plynem, přímo nebo z tepláren. Má domácnosti a naši ekonomiku připravit na dražší a dražší energii. Má snížit účty, dovoz energie i smog.

   

  Prozatím však rozpočet Zelené úsporám pomůže pouze malému počtu rodin. Stát na tento důležitý program – na program, který má rodinám pomáhat čelit problému, na němž jste Vy osobně profitoval – nemá dostatek prostředků.

   

  Proto Vám chceme navrhnout, abyste zvážil, že částí svých enormních příjmů přispějete Státnímu fondu životního prostředí na pokračování Zelené úsporám – tak, aby mohl pomoci dalším rodinám.

   

  Právně je to naprosto v pořádku. Zákon o Státním fondu životního prostředí stanoví, že jeho příjmy tvoří také „příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob" (§ 2, odst. 1, písm. l) zákona č. 388/1991 Sb.).

   

  Společensky by to, po našem soudu, bylo rozumné, spravedlivé a odpovědné rozhodnutí.

   

  Ale Hnutí DUHA ani nikdo jiný Vás k němu nemůže nutit. Jsou to Vaše peníze. A je to Vaše rozhodnutí.

   

  Budete i tentokrát ve správný čas na správném místě?

   

  S pozdravem

   

   

   

  Vojtěch Kotecký

  programový ředitel

  Hnutí DUHA

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #1 Stanislav 2013-08-05 22:34
  Problém není ve "fosilních baronech" ale v politicích,zejm éna v poslancích parlamentu ČR,kteří zákony schvalují. A mimo jiné i v zeleném Bursíkovi a jeho partě. Nevíte někdo,za které vlády byly rudě zelené zákony schváleny a jak hlasovovali poslanci z našeho okrsku?
  Citovat