Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Sdružení šetří na 'Park pro seniory'


  stan chumanova logo
  Vážení a milí spoluobčané,

  počátkem roku 2013 bychom Vás chtěli informovat o tom, na čem jsme se v minulém roce podíleli. Také bychom Vám rádi poskytli informace o tom, co připravujeme v roce 2013.

   

   

  Stav účtu našeho sdružení k 31. 12. 2013 činil 196.685 Kč. Na této částce se především podíleli naši dárci a podporovatelé. Velký dík patří společnostem OV Media Vimperk, s.r.o., Agromont Vimperk, s.r.o., Spiegl, s.r.o. a našim spoluobčanům, kteří nás podporují. Mezi nimi jsou Ing. Jiří Cais, pan Pavel Hanko, Ing. Jaromír Černý, pan Schröder, pan Jiří Founě, paní Martina Malíková, paní Věra Vávrová, Ing. Bohumil Petrášek, pan Jakub Horák, pan Vladimír Vácha, pan Václav Vokatý, paní Marta Soukupová.

   

   

  Další velký dík patří občanům, kteří nám přispěli finančními příspěvky na našich charitativních diskotékách v celkové výši 30.982 Kč. Při nich bez nároku na honorář hrají Štepán Smutný, Ivan Müller a Radek Chalupský.

   

   

  Poděkovat chceme také všem, kteří darovali věci na Vánoční charitativní bazar OS Stanislavy Chumanové, stejně jako těm, kteří přišli nakupovat. Výtěžek bazaru činil 13.182 Kč.

   

   

  Všechny tyto akce by se nepodařilo uspořádat bez pomoci manželů Kutilových, kteří nám zapůjčili zdarma sál v hotelu Zlatá hvězda, a paní Marcely Budínské, která nám poskytla zdarma prostory pro pořádání bazaru ve svém domě v Rožmberské ulici.

   

   

  Jsme také vděční za veškerou bezplatnou pomoc s pořádáním a propagací našich akcí, bez níž bychom se neobešli. Poskytují nám ji Městské kulturní středisko Vimperk, firma S-TISK Vimperk, Česká pošta ve Vimperku, Vimperské noviny, internetové portály vimperk.eu a prachatickonews.cz, kabelová televize Epigon a Český rozhlas ČB. Za pomoc děkujeme i pracovníkům Městského úřadu Vimperk, panu Milanu Dragounovi a všem podnikatelům ve Vimperku, kteří nám věnují věcné dary bez nároku na odměnu.

   

   

  Z našich prostředků jsme investovali 504 Kč na provoz webových stránek sdružení, 2.430 Kč stály medaile na závody Vodnická brusle a 1.500 Kč jsme věnovali na "Cenu Stanislavy Chumanové" pro dětskou výtvarnou soutěž při filmovém festivalu NaturVision. Na letní tábor pro děti s patologickými jevy jsme přispěli 2.000 Kč a 19.334 Kč jsme přidali na nové světlo pro chirurgickou ambulanci v Nemocnici Vimperk.

   

   

  Ve spolupráci s Centrem Paraple jsme v září uspořádali Běh pro Paraple. Zúčastnilo se ho asi 120 běžců a podařilo se na něm na startovném vybrat 18.100 Kč. Tyto prostředky použila Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple ve prospěch lidí s poškozením míchy a omezenou pohyblivostí.

   

   

   

   

  Zbývající prostředky použijeme na realizaci "Parku pro seniory" ve Sklářské ulici ve Vimperku. Tento park bychom chtěli otevřít veřejnosti počátkem léta. Náklady na tento projekt činí cca 350.000 Kč – 400.000 Kč. Doufáme tedy, že se nám společně za podpory vimperských firem a občanů podaří chybějící prostředky získat.

   

   

  Na jaře chceme uspořádat další Charitativní bazar a 3. 5. 2013 se uskuteční již druhý Discoples. Opět nás čeká bohatá tombola a připomínka narozenin Stáni Chumanové.

   

   

  Děkujeme Vám všem za vaše sympatie, materiální, peněžní i jakoukoli jinou podporu. Doufáme, že rok 2013 bude úspěšný pro Sdružení Stanislavy Chumanové a všechny občany Vimperska. Přejme si, aby tento rok byl plný zdraví, pohody a také dobré vůle, kterou můžeme společně projevit právě tím, že si budeme pomáhat.

   

   

  Věra VÁVROVÁ,
  OS Stanislavy Chumanové
  http://www.obcanskesdruzenischumanove.estranky.cz/

   

   

  foto: archiv OS Stan. Chumanové

   

   

   

   

  Sdílet