Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Co říká Šumava na amnestii?


  Amnestie vyhlášená na začátku roku roku prezidentem Václavem Klausem strhla lavinu diskuzí. My jsme se proto zeptali šumavských politiků a zástupců státních i městských policií, jak amnestii vnímají. Svůj názor pak vyjádřili i obyvatelé Šumavy v diskuzi na našem facebookovém profilu

   

  Prvně jmenovaným  jsme položili dvě otázky:

   

  1. Co říkáte amnestii V. Klause mnoha tisícům vězňů, včetně desítek tunelářů a korupčníků?

   

  2. Bojíte se (v souvislosti s propouštěním stovek vězňů ve vašem kraji) zvýšené kriminality ve městě? Pokud ano - podnikáte, nebo připravujete, nějaké preventivní kroky na ochranu obyvatel?

   

   

  Martina Pospíšilová, starostka, Volary, Hnutí za harm. rozvoj měst a obcí

   

   

  1. Pan prezident má plné právo vyhlásit amnestii. Je to pouze v jeho kompetenci jak vstřícný jeho krok k odsouzeným bude. V posledních dnech vlády pana prezidenta Klause je až překvapující velikost jeho kroku. Zatím mluvíme o cca osmi tisících lidí. Konečné číslo "očistěných" lidí nebudeme vědět zítra a ani za měsíc. V takto rozsáhlé amnestii bude určitě hodně lidí, kterým bude odpuštěno omylem a hodně lidí, kteří se svého práva budou domáhat. Odprostím se od myšlenky, že takto rozsáhlá amnestie musí pomoci předem vyvoleným. Že takto rozsáhlá amnestie zcela záhltí soudce. Že takto rozsáhlá amnestie je jakýmsi výsměchem našim soudcům za jejichn odváděnou práci. Že takováto amnestie možná těm slušným řekne, kašlete na zákony. A zbývá mi otázka, proč budou osvobození ti, kteří nějakým způsobem "hřešili". Porušovali platný zákon. Snad nám tímto pan prezident, v jeho posledních dnech výkonu funkce, nechtěl svým rozhodnutím říct, že všechny zákony, které za své prezidentství podepsal, tímto shazuje. Ale opakuji, toto rozhodnutí je kompetence pana prezidenta. Pan Klaus rozhodl. Snad si dobře spočítal kolik to přinese výhod a kolik nevýhod. Jak pro stát tak pro jednotlivce, kterých se toto rozhodnutí týká.

   

   

  2. Nevěřím, že by rozhodnutí pana prezidenta, který svým rozhodnutím propustil nespočet tisíc lidí z věznic, mělo navýšit kriminalitu v našem městě. A nejen v našem městě, v celé naší republice. Pan prezident jistě věří, že státní policisté budou nadále pomáhat a chránit právě ty, kteří zákony dodržují. Proti těm, kteří je mohou beztrestně porušovat.

   

   

   

  Jaroslava Martanová, místostarostka, Vimperk, SNK-ED:

   

   

  1. Amnestie udělená panem prezidentem Václavem Klausem u příležitosti nového roku a jeho blížícího se konce funkčního období ve mne vyvolává rozporné pocity. Pochopím a respektuji amnestii o osob, které neúmyslně spáchaly trestný čin či jejich věk je za hranicí 75 let či mají velmi vážné zdravotní potíže, ale nesouhlasím s udělením amnestie pro osoby, které úmyslně páchaly trestnou činnost z důvodu svého obohacení či okrádání státu nebo jiných osob. Naše země se neustále potýká s korupcí, z rozkrádáním majetku, kriminalitou související s okrádáním státu či osob, nelegálním obchodem a nyní při udělení amnestie budou tyto osoby propuštěny. Je to rozhodnutí znevažující práci všech policistů a soudců.

   

   

  2. Dle rozsahu udělené amnestie předpokládáme, které osoby by se mohly vrátit z výkonu trestu do našeho města, ale mimořádná opatření nejsou plánována. Situace bude Městskou policí Vimperk monitorována a podle potřeby budou přijímána opatření.

   

   

  Pavel Dvořák, zastupitel města a kraje, Vimperk, Jihočeši 2012:

   


  1. Kdo krade, lže, podvádí, ubližuje, dělá lumpárny, ať v soukromém nebo veřejném životě, musí za to nést trest.
  Rozsah amnestie je překvapením, jednou z mnoha „blbých a špatných zpráv". Když si kladu otázku proč jsou na roveň stavěni nedbalostní činy a promyšlené zločiny, tak mi vychází jenom jedno – snaha něco zakrýt, někomu pomoc, splatit protislužbu. Myslím, že policie, státní zástupci i soudy, kterým se snad začalo dařit stíhat i velké lumpy, dostali pořádnou facku a my daňoví poplatníci to zaplatili. Proti, včetně podpisu šéfa vlády p. Nečase nemůžete dělat nic, jenom nadávat. Vysvětlování amnestie je „mediální šaškárnou a trapasem" posledních dní. Když to srovnám s amnestií na Slovensku, tak se za vedení státu stydím.

   

  2. Nebojím. Městská policie i policie ČR mají šanci dokázat, že vše zvládnou. Jenom tipuji, kolik z propuštěných bude za nějaký čas „za katrem" zpátky...

   

   

  Bohumil Petrášek, starosta a zastupitel kraje, Vimperk, STAN

   

   

  1. Současná amnestie je dalším z kamínků dokreslujících obraz pana prezidenta. Amnestii v tomto rozsahu považuji za škodlivou celé společnosti i z hlediska morálního. Zvláště špatné je vámi zmiňované prominutí trestů a zastavení stíhání u majetkové trestné činnosti. Známe dobře ze zpráv, jak se někteří dokáží vyhýbat soudnímu jednání, protahovat soudní řízení a nakonec se i vyhýbat nástupu trestu. A tato amnestie těmto lidem ukazuje, že jejich jednání vede k úspěchu. Bohužel.

   

   

  2. Z nárůstu kriminality v našem městě obavy nemám. Máme zmapováno, kdo z „našich" vězněných by se měl vrátit. Žádná mimořádná opatření nechystáme. Jsme trvale v úzkém kontaktu s místním pracovištěm Policie ČR a podle situace případně budeme společně přijímat konkrétní opatření. Jsem přesvědčen, že Policie ČR i Městská policie si s navrátilci z vězení poradí. Jak poslední zprávy ukazují, někteří z propuštěných se na svobodě dlouho neohřejí a poputují opět za mříže.
  Hodně mi vadí, že dlouhodobá práce policie, státních zástupců, soudců byla zmařena. Bude nutno začít znovu a nenechat se znechutit.

   

   

  Daniel Ziemba, vrchní strážník Městské policie Vimperk

   

   

  1. Amnestie takového rozsahu je podle mě plivnutím do tváře všem slušným lidem naší republiky a fackou do obličeje všem policistům, soudcům a právníkům, kteří se svou každodenní prací snaží zajistit a udržet bezpečnost v našich městech a vesnicích.

   

   

  2. Městská policie Vimperk ve městě nezaznamenala žádnou událost související s výše zmiňovanou amnestií. Situace je neustále monitorována a Mp Vimperk úzce spolupracuje s OOP ČR Vimperk při předávání informací ohledně místních občanů, kterých se tato amnestie týká. Městská policie Vimperk nadále provádí standardní činnost, ale je v případě potřeby schopna okamžitě posílit přítomnost hlídek v ulicích.

   

   

   

  Kateřina Nová, Sušice, radní, Sušice, TOP09

   

   

  1. Otázka amnestie a jejího rozsahu je plně v kompetenci presidenta ČR V. Klause a týmu odborníků, se kterými tento krok včetně možných důsledků jistě konsultoval.

   

   

  2. Nejsem plně informována, kolik potencionálních amnestovaných občanů patří či se vrátí do našeho regionu. T.č se neobávám zvýšené kriminality, tudíž v tuto chvíli nepodnikám žádné preventivní kroky na ochranu obyvatel.

   

   

   

   

  Milena Stárková, zastupitelka města a kraje, Sušice, ČSSD

   

   

  1. Amnestie patří k právům prezidenta, která jsou dána naší Ústavou. Je to zákon, takže se vždy týká řady lidí, nikoliv jednotlivců, jako je tomu např. u prezidentské milosti. Obecně: vždy bude ve vzorku amnestovaných osob někdo, u koho nám jeho propuštění bude připadat naprosto nepřijatelné. K právě vyhlášené amnestii mám především tyto výhrady:
  1. ekonomické - protože práce policie, soudců a státních zástupců je placena z kapes nás všech a amnestovaných je příliš vysoké číslo
  2. morální - protože řada obětí trestných činů se nedočká svého odškodnění nebo morálního zadostiučinění
  3. politické - protože argument přeplněných věznic nemůže být argumentem k amnestii, stát se musí (mimo jiné) umět postarat o všechny vězně, jinak selhává ve své funkci
  4. etické - protože prezident Klaus provedl něco, co dříve sám kritizoval a jeho slovo tedy neplatí, i když je to slovo hlavy státu

   

   

  2. Zvýšené kriminality se nebojím, neboť věřím v dobrou práci příslušníků Policie ČR a Městské policie v Sušici, kteří již určitě mají zmapované osoby, které se z vězení vrací.

   

   

  Pavel Uxa, vedoucí OO Policie ČR Sušice

   

   

  1. Amnestii respektuji (za předpokladu, že cílem nebylo uvolnit věznice nebo vylepšit rozpočet), přičemž o jejím rozsahu by se dalo dlouze diskutovat. Obecně by se měla týkat pouze bagatelních tr. činů. Z tohoto pohledu je možná nad hranou pouze u některých korupčních a hospodářských kauz, které se táhnou několik let.

   

   

  2. Nepředpokládám, že by mělo dojít k výraznému nárůstu kriminality ve městě a nutnosti přijímat nějaká zvláštní opatření na ochranu obyvatel.

   

   

  Libor Potužník, velitel Městské policie Sušice:

   

   

  1.Amnestie je právo prezidenta a je naprosto vpořádku, že toto právo má a že jej využívá. Může pouze vést polemiku, zda tak či onak. Možná, že by se měla amnestie vztahovat pouze na TČ spáchané z nedbalosti.

   

   

  2. Postupný odchod odsouzených do vězení a naopak příchod z vězení je naprosto přirozený cyklus při naší práci. Je pravda, že masívnější příchod z vězení může krátkodobě narušit současný stav kriminality, ale to je zase jen domněnka a následující měsíce nám ukáží, jestli tomu tak bude. Nicméně věřím, že jestliže tato situace nastane, tak společnými silami, s obvodní oddělením PČR a kriminální službou, tuto situaci zvládneme. Nic jiného nám nezbývá. Myslím, že jejich i naše dobré výsledky hovoří za vše.

   

   

   

  Z diskuze na facebookových profilech sumava.eu:

   

   

  Maxim K.:

  Je to jeho právo. Určitě to má opět promyšlené několik kroků dopředu, jako vždycky.

   

   

  Romana M.:

  To je vysměch lidem.

   

   

  Hana K.:

  Nepochopitelné, amnestie má být vyjímečná a ne plošná,zbytečná práce soudů, policie a tudíž škoda peněz z našich daní. Jak tohle může naše ústava vůbec dovolovat. Nechci si představit ty následky. Neni to tak dávno, co se řešilo, že kriminalita v některých městech ČR stoupla a pan prezident to ještě podpořil. Krásné gesto pro trestané, ale pro mě bude pan Klaus navždy už jen hlupákem...

   

   

  Eva M.:

  Někteří jsou nepoučitelní, já si myslím, že nejméně polovina bude do konce měsíce zpátky ve vězení

   

   

  Roman Š.:

  Pan Prezident na závěr svého volebního období pomohl několika "kamarádům", kteří za jeho vlády vesele rozkrádali náš stát. Jak již bylo napsáno, je to plivanec do tváře všem vyšetřovatelům a policistům, kteří hledali skulinky v našem mizerném trestním a soudním systému, aby dostali tyto lotry za katr (H-systém. pan Pitr atd.)

   

   

   

   

  připravil: (jr), (ld)

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #3 David Král 2013-01-04 20:22
  Resumé amnestie?
  Klaus začal a amnestií i ukončil ekonomickou transformaci (1990-2012)
  přeloženo do češtiny beztrestné rozkradení státu (slovy V. Klause převod majetku)
  Skutečně ale ekonomickou transformaci řešil Prognostický Ústav v Praze založený ruskou tajnou službou KGB už za komunismu. Co přesně dělal, se už nedozvíme. Zavzpomínejme ale na osazenstvo prognostického ústavu z dob komunismu, kdy jej řídíla KGB:
  Václav Klaus (prezident)
  Miloš Zeman (kandidát na prezidenta)
  Vladimír Dlouhý (kandidát na prezidenta)
  Miroslav Ransdorf (bývalý předseda KSČ)
  Dušan Tříska (otec kuponové privatizace)
  Tomáš Ježek (ministr pro privatizaci)
  Jiří Dolejš ( místopředseda KSČM)
  Jaroslav Šedivý (bývalý ministr zahraničí)
  Jan Mládek (bývalý ministr pro zemědělství)
  Karel Dyba (bývalý ministr hospodářství)
  atd...
  zdroj www.wikipedia.org

  To jim to od let 1986,87 dlabeme i s navijákem, co?
  David Král
  Citovat
   
   
  #2 Ing.Libor Bezděk 2013-01-04 19:55
  Doposud jsem se občana Klause zastával v jeho názorech na životní prostředí a podobně.I tu propiskovou akci jsem nebral jako závadu, ale zklamal mně před svým postem důchodce.
  Asi opravdu zametá kamarádům cestičky k dalším bejkárnám a nevím co asi z toho plyne pro něj. Začínám se pouze domnívat.?!
  Zdravím Slunce v duši Bezděk Libor Vimperk
  Citovat
   
   
  #1 Jaroslav S. 2013-01-04 18:21
  Amnestie se nakonec dotkne 32 tisíc lidí :-x
  Citovat