Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Ocenění NP Bavorský les a NP Šumava


  Hogn.de                                                                                                                  –->německy
   
  Rozsáhlé uzemí divoké přírody, které překračuje hranice států, a které kdysi rozdělila jen "železná opona," má společnou vizi. Jde o největší souvislou lesní rezervaci v Evropě ( Národní park Bavorský les a  Národní park Šumava). Nyní tato dvě chráněná území společně obdržela již podruhé (prvně 2009) takzvaný "Přeshraniční" certifikát, tedy nejdůležitější značku ochrany přírody  v Evropě. 
   
   
   
   
  Toto ocenění udělil EUROPARC - největší sdružení ochrany přírody  v Evropě  za spolupráci mezi oběma zmíněnými národními parky. "Vaše úspěšná přeshraniční spolupráce jasně ukazuje, že společná ochrana vede přes politické hranice a ústí v lepší management ochrany", řekl ředitel  EUROPARC prezident Ignace Schops a blahopřál sousedním národním parkům. Cenu převzal za Národní park ředitel Dr. Franz Leibl a Pavel Hubený a dva vedoucí oddělení zodpovědní za německo-českou spolupráci Hans Kiener a Martin Starý.
   
   
   
   
   
   
   
  Bavorská ministryně životního prostředí Ulrike Scharf blahopřála oceněným národním parkům: "Nová certifikace podtrhuje význam národních parků jako mezinárodní prémiové značky. Příroda nezná hranic. Naše národní parky jsou velká společná identifikace, skupina. "Národní parky Bavorský les a Šumava mají mimořádný význam pro ochranu přírody, regionální ekonomický rozvoj a udržitelný cestovní ruch. " S přibližně 1,3 milionů návštěvníků ročně a téměř 200 zaměstnanců v Národního parku Bavorský les je turistickým magnetem a tvůrcem pracovních možností v regionu."
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ocenění  je  možné jen pro chráněné  přeshraniční oblasti, které spolupracují přes hranice států, jak se píše v prohlášení. Národní parky Bavorský les a Šumava si rozšířily svou bezmeznou spolupráci od prvního společného ocenění v roce 2009, v mnoha oblastech: Kromě vícejazyčných multimediálních výstav v Hans-Eisenmann-Haus (Neuschönau), Forest History Museum (Sankt Oswald-Riedlhütte) a Castle Wolfenstein (Freyung) jsou přeshraniční turistické stezky, mezi Finsterau a Bučinou (Buchwald).
   
   
  Expert Environmentální výchova na německé a české straně byly vyvinuty v posledních letech novým učitelem a studentem materiálů. Oddělení pro zachování a výzkumu obou národních parků pracují společně na veterinárních a fytosanitárních projektech a prezentují své výsledky na společných konferencích  pro mezinárodní publikum. Častá jsou pravidelná pracovní setkání zaměstnanců z různých oddělení. 
   
   
   
  Z tohoto důvodu, se  dalších pět let, může nyní zdobit Národní park Bavorský les a Šumava certifikátem  - do příštího hodnotícího kola  komise EUROPARCu. "Chtěli bychom, aby bylo chápáno, že cena je nejen uznáním jejich dosavadní práce k dnešnímu dni," řekl Ignace Schops. "Berte to ale i jako pobídku ke zlepšení Vaši  spolupráce ve prospěch přírody, krajiny a lidí ve vašem regionu v budoucnu."
   
   
   
  Reakce:
   
   
  Pavel Hubený, ředitel Národního parku Šumava:
   
  "Spolupráce s našimi sousedy z Bavorského lesa je pro nás omlazující a motivující. Máme nejen společnou krajinu a společné druhy živočichů a rostlin, ale také společné výzvy. Po roce a půl letech v křesle výkonného mohu bez nadsázky říci, že je to v první řadě naše vynikající spolupráce, která nás spojuje. Vzniklo tu i mnoho osobních přátelství. "
   
   
   
  Dr. Franz Leibl, ředitel Národního parku Bavorský les:
   
   
  "Bavorský les a Šumava mají společný charakter, společnou historii. Naše přeshraniční odborněochranná tak jako rozvojověturistická spolupráce přinášejí plusy přírodě i lidem. Ocenění je pro nás  především pobídkou k další podpoře na budoucnost orientovaný vývoj našich dvou národních parků. "
   
   

   
   
   
   
   
  Martin Starý, zástupce ředitele Národního parku Šumava:
   
   
  "Příroda nezná lidmi vytvořené státní hranice. Spolupráce mezi oběma sousedními správami národních parků je proto nejen odborná, ale i strategická nutnost. A překonávat sociální hranice vždy přináší ještě přidanou hodnotu - v našem případě je to především vzájemná důvěřa, otevřenost a upřímnost. "
   
   
   
  Hans Kiener, vedoucí oddělení:
   
   
  "Obdržet toto ocenění s certifikátem přes hranice států je pro nás důležitým podnětem pro další rozvoj s našimi sousedy z Šumavy a pokračovat v naši společné vizi. Na jedné straně ve společné intenzivní ochraně, na druhé straně ale také k rozvoji udržitelného přeshraničního cestovního ruchu. "
   
   
   
   

   

  Sdílet