Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Proč je Vimperk přitažlivým městem pro byznys??


  Podle ceněného srovnávacího průzkumu Město pro byznys, jehož vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, se umístil, jak už jsme informovali, na třetím místě v Jihočeském kraji pro rok 2012 Vimperk.

   

  Hodnoceno je 227 měst a městských částí Prahy, přičemž do průzkumu se také zapojilo dest tisíc podnikatelů. Města jsou sledována na základě 50 kritérií rozdělených do dvou oblastí. V první oblasti nazvané Podnikatelské prostředí zahrnující jednu polovinu kritérií se Vimperk umístil na druhém místě. V hodnocení přístupu veřejné správy patří podle hodnocení projektu Vimperku desáté místo ze sedmnácti jihočeských měst.

   

  My vám nyní přinášíme přehled, proč se dostal Vimperk dostal na krásné třetí místo a díky čemu se nedostal ještě výše.

   

   

  Umístění Vimperka mezi jednotlivými jihočeskými městy v jednotlivých kritériích:

   

   

  1. místo

  • stabilita krajiny (poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch k negativním; pozitivně hodnocené plochy – zahrady, travní porosty, lesy a vodní plochy; negativně hodnocené plochy - orná půda, zastavěná plocha, ostatní plocha); údaj je za celé ORP

  • cena stavebních pozemků (průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu 

  • cena bytů (průměrné ceny bytů v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu

  • dostupnost pozemků a prostorů pro podnikání (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

   

   

  2. místo

  • podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s více než 50 zaměstnanci); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

  • cena za odvoz odpadu (výše ročního poplatku za svoz odpadu pro právnické osoby při frekvenci svozu jednou týdně); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • znečištění ovzduší (součet měrných emisí za tuhé emise, SO2, NOx a CO v t/km2); údaj je za celý okres; údaj je za ORP

  • počet strážníků (počet úvazků strážníků zajišťujících pořádek); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • služby a otevřenost městského (turistického) informačního centra; údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • rozšířenost korupčního prostředí (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

   

   

  3. místo

  • vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe

  • nezaměstnanost (míra registrované nezaměstnanosti); údaj je za celé ORP; čím nižší nezaměstnanost, tím je město hodnoceno lépe

  • věk nezaměstnaných (podíl osob ve věku do 24 let z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je zastoupení osob ve věku do 24 let, tím je město hodnoceno lépe

  • dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím nižší je mezi nezaměstnanými podíl evidovaných déle než 1 rok na pracovním úřadě, tím je město lépe hodnoceno

  • kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu • podíl kapitálových výdajů obce; údaj se vztahuje k hodnocenému městu

   

   

  4. místo

  • podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celou ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

  • počet lékařů (počet registrovaných pacientů na jednoho lékaře); údaj je za celé ORP

  • dopravní dostupnost (silniční a dálniční síť) (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • počet žáků ve třídě na ZŠ; údaj je za celé ORP

   

   

  5. místo

   

   

  6. místo

  • průměrný měsíční plat; údaj se vztahuje k okresu; čím nižší jsou platy, tím lépe je město hodnoceno (data dodala společnost Profesia, provozovatel portálu platy.cz)  - 6.-7.místo

  • úspěšnost získávaní dotací (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu • podíl kapitálových výdajů obce; údaj se vztahuje k hodnocenému městu

   

   

  7. místo

  • podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • poplatek za rekreační pobyt v penzionu (poplatek za rekreační pobyt - ubytování v penzionu na osobu a den; ubytovaná osoba + využité lůžko); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • poplatek ze vstupného (poplatek ze vstupného na komerční, sportovní, kulturní a jiné akce); údaj se vztahuje k hodnocenému městu - 7.8.místo

   

   

  8. místo

  • dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost Czech Credit Bureau)

   

   

  9. místo

  • počet firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

  • konkurence v regionu (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno

  • úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny - 9.-10.místo

  • daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu - 9.-10.místo

   

   

  10. místo

  • objem dotací na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu - objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • spokojenost s přístupem radnice (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu - 10.-11.místo

   

   

  11.místo

  • poplatek za předzahrádku (poplatek za užívání veřejného prostoru - stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • odborná kompetence úředníků (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • přehlednost webových stránek úřadu (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

   

   

  12.místo

  • vzdálenost k dálnici či k rychlostní komunikaci; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu

   

   

  13.místo

  • rozsah a kvalita sítě dodavatelů/poskytovatelů služeb (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu   - 13.-14. místo

  • poplatek za stánek (poplatek za užívání veřejného prostoru - stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

   

   

  14.místo

  • počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání (podíl učňů a studentů k počtu obyvatel); údaj je za celé ORP

  • rychlost vyřizování agendy (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • výše daně z nemovitosti (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu -14.-15.místo

   

  15.místo

  • cena vodného a stočného (součet cen vodného a stočného za m3 včetně DPH); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • kupní síla spotřebitelů (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost Czech Credit Bureau)

  • vstřícnost a ochota úředníků (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu - 15.-16.místo

   

   

  16.místo

  • konkurence na pracovním trhu (počet uchazečů na 1 volné místo - dosažitelných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je počet uchazečů na jedno pracovní místo, tím lépe je město hodnoceno

  • dostupnost pracovní síly (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

  • hospodaření radnice; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost Czech Credit Bureau)

  • rozsah úředních hodin (dostupnost úředníků) (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

   

  17.místo

   

   

  Pozn.: ORP - obec s rozšířenou působností

   

   

  (red)

   

   

   

   

   

   

   


  Sdílet

  Komentáře   

   
  #3 Koška Tomáš 2012-11-28 11:44
  Nevím jak jsme na tom s počty žáků, ale fakt je ten, že poslední dobou byla větší porodnost. Ale i přes tento fakt počet obyvatel nestoupá, ale už dlouhá léta jde ve Vimperku dolu.
  Co se týče podnikání, tak se stačí projít městem a vidíte ten neutěšený počet volných míst k podnikání. Můžete argumentovat, že je to celorepublikový jev, ale někde je to víc jaka třeba v našem městě. Já sám jsem musel svůj club začít více propagovat, aby sem jezdilo více lidi z okolních měst a obcí a to v Prachaticích skoro vůbec nemusím. Kupní síla tu jde dolu.
  Sic tu mohou být menší nájmy ve srovnání z Budějovicema, ale já osobně dám raději několikrát víc za nájem na dobrém míste, kde si vydělám několikrát více, nez za malý nájem, kde nevydělám skoro nic. To je totiž ztráta času.
  Citovat
   
   
  #2 Marie Nováková 2012-11-28 09:43
  Ano, a proto je na předních příčkách i co se týče podílu malých a středních firem v podnikatelském prostředí, podílu podnikatelů, počtu žáků v ZŠ, ... protože tu nikdo nechce podnikat ani bydlet?? Diskuse na tomto webu nemusí být jen negativní a stěžovatelské a bezargumentové. Možná trošku méně demagogie mezi občany by to chtělo, a hned by se nám tu žilo, bydlelo i podnikalo lépe.
  Citovat
   
   
  #1 Jaroslava Bernardová 2012-11-27 09:49
  Blahopřeju městu ke třetímu místu. Když si to zhodnotíme sami, tak cena bytů je zde nízká, protože tu nikdo nechce bydlet, dostupnost pozemků, protože tu nikdo nechce podnikat, znečištění ovzduší, protože odešly všechny schopné firmy ... ale třídíme dobře odpad. Tak to mě těší. Jen tak dál.
  Citovat