Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Zastupitelé budou v pondělí volit nástupce Luboše Drenčeniho


  V pondělí 19.listopadu se v sále MěKS uskuteční jednadvacáté zasedání vimperského zastupitelstva.

   

   

  P r o g r a m:


  1.Zahájení, volba volební a návrhové komise

   

  2.Kontrola usnesení

   

  3.Volba a jmenování nového člena Rady města Vimperk

   

  4.Majetkoprávní záležitosti
  a)Prodej pozemku KN č. 2522/83 v areálu U Sloupů
  b)Mimosoudní vyrovnání se společností Palestra s. r. o.
  c)Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemku KN č. 2522/74 v k. ú. Vimperk areál U Sloupů
  d)Směna pozemků v dolních kasárnách ve městě se společností TVI – CZ s. r. o.
  e)Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na stavbu ZTI pod Hrabicemi naproti areálu Vodník
  f)Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
  g)Žádost o prominutí sankce

   

  5.Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk

   

  6.Návrh Obecně závazné vyhlášky města Vimperk, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

   

  7.Finanční příspěvek města Vimperk na zajišťování pečovatelské služby na rok 2012

   

  8.Návrh smlouvy o spolupráci financování sportovního areálu Vodník

   

  9.Bezpečnostní opatření ve městě

   

  10.Předložení Monitorovací zprávy za rok 2012

   

  11.Různé

   

  12.Diskuse

   

  13.Závěr

   

   

  Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města

  Sdílet