Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • V pondělí zasednou zastupitelé, proberou také bazén


  V pondělí 15.10.2012 od 15:30 se v sále MěKS Vimperk uskuteční dvacáté zasedání vimperského zastupitelstva.  PROGRAM:

   

  1.Zahájení, volba volební a návrhové komise

   

  2.Kontrola usnesení

   

  3.Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu domu 2012"

   

  4.Majetkoprávní záležitosti
  a)Žádost o přehodnocení záporného stanoviska města Vimperk – odkup pozemků v k. ú. Vimperk, Lipka u Vimperka, Klášterec u Vimperka a Solná Lhota
  b)Mimosoudní vyrovnání se společností Palestra, s. r. o. – zveřejnění záměru prodeje budovy bez čp./če. postavené na pozemku KN č. 2522/17 U Sloupů
  c)Koupě pozemků pod komunikací mezi osadami Cejsice – Výškovice
  d)Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách v ulici Čelakovského

   

  5.Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk

   

  6.Návrh rozpočtových opatření - rozpočet roku 2012

   

  7.Areál vodních sportů Vimperk

   

  8.Žádost o finanční příspěvek města Vimperk na provoz chirurgické ambulance

   

  9.Zpráva finančního výboru o kontrole veřejných zakázek

   

  10.Zpráva finančního výboru o kontrole hospodaření Městského kulturního střediska ve Vimperku

   

  11.Žádost mysliveckého sdružení Skláře o finanční podporu

   

  12.Různé

   

  13.Diskuse

   

  14.Závěr

   

   

  Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města.

  Sdílet