Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Školáci už ví, jak se Vimperku třídí odpad


   

  V pátek 21.9.2012 pozval Městský úřad Vimperk naši školu na projektový den „Nakládání s odpady
  ve Vimperku". Pozvání jsme rádi přijali a díky vstřícnosti organizátorů se za naši školu mohl zúčastnit
  celý druhý stupeň.

   

  Akce byla tvořena pěti stanovišti:

   

  - nábřeží Volyňky – ukázka techniky na údržbu městské zeleně a na svoz odpadu

   

  - nábřeží Volyňky – ukázka třídění odpadů – www.tonda-obal.cz

   

  - skládka odpadu v Pravětíně – seznámení s provozem skládky a s její postupnou rekultivací

   

  - sběrný dvůr ve Vimperku – možnost ukládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu; zde si žáci
  prohlédli i tzv. křišťálovou popelnici – putovní ocenění, které bylo Vimperku propůjčeno jako městu,
  které v České republice nejlépe třídí odpad

   

  - kompostárna ve Vimperku – způsob likvidace a další využití bioodpadu

   

  Všechna stanoviště byla provázena odborným výkladem příslušných zaměstnanců, kteří zodpověděli i
  následné dotazy žáků. Celá akce byla pracovníky MěÚ Vimperk výborně připravena. Děkujeme.

   

   

  Michal KOLAFA,

  ZŠ Smetanova

   

   

   

  Tímto pátečním programem akce zaměřená na nakládání s odpadem ve Vimperku nekončí. V sobotu se bude moci veřejnost seznámit se kompetním systémem odpadového hospodářství. Sobotní program naleznete zde.

   

   

  1-wp 0010311-wp 0010361-wp 001055

  Sdílet