Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Podrobné měření sněhu ve Volarech


  Souvislá sněhová pokrývka leží ve Volarech 81. den v této zimě (stav k 21. únoru). Měření výšky sněhu se provádí denně v Tolarově ulici, tedy v městské zástavbě. Nás ale zajímalo, jestli i na okolních loukách je výška sněhu v těchto dnech stejná, vyšší či snad dokonce nižší.

   

  Provedli jsme proto 21. února rozsáhlejší měření na jih od města, kde se také nachází dvě meteostanice, dodávající data Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ). Měření bylo prováděno na volných prostranstvích luk, mimo navátá či naopak odvátá místa. Navíc byly vybrány lokality, kde je předpoklad celodenního slunečního svitu. Nadmořská výška měřených profilů byla od 745 m do 760 m n.m.

   

  Rozdíly v měření jsou překvapivě značné a to v rozpětí od 20 cm do 43 cm, navíc krajní hodnoty byly naměřeny pár desítek metrů od sebe (viz mapa). Průměr ze všech 19 měření byl 30 cm. Nutno ještě zmínit, že v každém měřeném profilu bylo provedeno 3 až 5 dílčích měření a z nich vypočítán průměr. 

   

  Z výsledků měření je patrné, že tání sněhové pokrývky je výraznější v městské zástavbě a také v areálu čístírny odpadních vod, kde stojí stanice ČHMÚ.  Vliv na tání sněhové pokrývky má i vítr, lokality "za větrem" jsou na tom výrazně sněhově lépe. Dalším důležitým faktorem je mráz, kde níže položené měrné profily mají během dne kratší dobu s kladnou teplotou, což má na tání sněhové pokrývky také značný vliv.

   

  Mapa s naměřenou výškou sněhu jižně od města Volary dne 21. února, zdroj mapy.cz

   

   

     

   

  (ir)

  Sdílet