Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • PODRAZ STOLETÍ. Rekapituluje svůj odchod ze Sušické nemocnice MUDr. Ondřej Krajník.

   

   

  PODRAZ STOLETÍ. Rekapituluje svůj odchod ze Sušické nemocnice Ondřej Krajník.

   

  2019-10-16ondrej-krajnik14. září uplynul přesně rok od chvíle, kdy v Sušici došlo k dramatickým událostem. Vedení města toho dne vyměnilo zámky od ředitelny malé podhorské nemocnice a vyhodilo dva jednatele, kteří do té doby nemocnici společně řídili. To, co následovalo však nikdo z radních nečekal. Tento krok vzbudil obrovskou vlnu občanské nespokojenosti a vyústil až ve vyhlášení místního referenda, které se uskuteční společně s volbami do Poslanecké sněmovny ve dnech 8. a 9. října.

   

  Oslovili jsme Ondřeje Krajníka, jednoho z deseti lékařů, kteří byli okolnostmi, které následovali po 14. září, donuceni k odchodu z nemocnice. Zajímalo nás, jak bývalý zdravotní ředitel s odstupem času hodnotí události, které jeho odchodu předcházeli i to, co se v nemocnici za poslední rok událo. Na následujících řádcích najdete názory člověka, který již měl možnost dokázat, že model malé, moderní a finančně soběstačné nemocnice má v současném systému zdravotnictví své místo.

   

   

  Sarah Huikari: Jaké okolnosti Vás přivedly do Sušice?

  V Sušici jsem byl (nikoliv poprvé) už v červenci 2018 a to na demonstraci za zachování Sušické nemocnice. V Roudnici nad Labem, kde jsem tehdy pracoval, jsme podobné potíže s chystaným zrušením akutní lůžkové péče řešili už od roku 2012. My jezdili na demonstrace do Sušice a Sušičtí zase do Roudnice. Petice jsme podepisovali v Roudnici i Sušici a na veřejné slyšení do Senátu jsme jeli postupně také obě nemocnice. Pak nemocnici v Roudnici nad Labem převzala v září 2019 finanční skupina Penta.
  Věřil jsem, že koncept akutní nemocnice bez dluhů a bez dotací musí fungovat nejenom v Roudnici, ale i v Sušici… Po setkání s některými sušickými radními a novým panem ředitelem Ing. Radou v Praze na podzim 2019 jsem se rozhodl pokusit společnou vizi o znovuotevření akutní nemocnice v Sušici naplnit. Moje manželka je z Klatov a chalupu máme u Blatné, tak jsem se na nové místo velmi těšil. Samozřejmě to bylo s vědomím obrovské odpovědnosti ke zřizovateli, vedení, zaměstnancům, pacientům i mé vlastní rodině. 

   

  Sarah Huikari: Za jakou vizí nemocnice jste do Sušice vy i vaši kolegové přišli?

  Během společných setkání jsme se domluvili, že se pokusíme obnovit činnost akutního lůžkového oddělení chirurgie, interny a mezioborové JIP při zachování 80 lůžek následné péče a všech ambulancí včetně komplementu a také na tom, že k tomuto základnímu a nejmenšímu možnému rozsahu akutní lůžkové péče přidáme i odborně naprosto nezbytný CT přístroj. Moje nadšení bylo okamžité a nastoupil jsem jako lékařský ředitel a lékař chirurgické ambulance do nemocnice už 1.11. 2019. Mí kolegové, lékaři, lékařky, sestřičky, sanitářky a sanitáři, kteří měli na nově vytvořená pracovní místa nastoupit od začátku roku 2020 čekali ještě, až tuto vizi znovuotevření akutní nemocnice s CT přístrojem schválí všichni zastupitelé, a to se také na památném předvánočním zastupitelstvu města Sušice roku 2019 stalo. Téměř současně se nám podařilo už na konci roku 2019 vyjednat a podepsat kvalitní smlouvy s VZP na všechna akutní lůžková oddělení a myslím, že naprosto senzačně i na CT přístroj, který už předtím pro Sušici schválila Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví ČR. 

   

  37409033 250363299091549 6527392048356524032 n

   

  Miloslav Sova: Jak s odstupem času hodnotíte svoje rozhodnutí odejít ze Sušické nemocnice? Mohl byste zrekapitulovat důvody proč jste společně s dalšími devíti lékaři z nemocnice odešli? Starosta města Petr Mottl se nechal slyšet, že se nenechá vydírat hrstkou doktorů. Posléze odcházející doktory pozval na schůzku, kam jste nedorazili. Na základě těchto událostí příznivci vedení města (ODS a hnutí ANO) tvrdili, že opravdový doktor „srdcař“ by nemocnici neopustil. Jaké jste měli důvody k tomu, že jste pozvání nepřijali?

  Nerad se k těmto smutným dnům vracím, ale to, co se odehrálo 14. 9. 2020 a v několika následujících dnech, bylo natolik šokující, že jsem já ani mí kolegové vlastně neměli na výběr. Způsob večerního odvolání bývalých jednatelů byl nechutný a zdravotníci ho, myslím, dodnes nepochopili. V nemocnici jsem ten večer byl také a novým panem ředitelem Vlčkem mi bylo hned při prvním našem soukromém setkání ten večer sděleno, že se jeho příchodem zastavuje už vysoutěžený a Nejvyšším kontrolním úřadem schválený nákup CT přístroje, který je pro kvalitní poskytování odbornosti interna, chirurgie, ARO a mnoha dalších odborností naprosto nezbytný. Při druhém našem soukromém setkání mi bylo panem ředitelem sděleno, že jsem se v Sušici se svojí rodinou pokoušel nemocnici tunelovat. … a na další pokusy o mailový kontakt se mnou ani mými kolegy už pan ředitel neodpovídal, a tak jsme se utvrdili v tom, že o naše další setrvání nemá nové vedení nemocnice zájem. Žádná odborná debata na téma zachování rozsahu zdravotní péče v Sušické nemocnici se nekonala a rozhodování o dalším osudu nemocnice dále řídil již jen nový pan ředitel. Čtyři dny před vypršením mé (i mých 8 kolegů) výpovědní doby na úplném konci listopadu 2020, tedy dávno po uzavření akutní lůžkové chirurgie a odmítnutí nákupu nového CT přístroje, byla panem starostou svolána schůzka lékařů. Z této schůzky se vzhledem k jasně potvrzené změně vize nemocnice odcházející lékaři řádně omluvili. Šance na kvalifikovanou práci lékařů ve svých původních odbornostech chirurgie, traumatologie a ARO pod vedením nového pana ředitele Vlčka byla po výše popsaných událostech v době této schůzky (pozn. redakce 26.11.2020) již nulová. I tak si myslím, že změna vize provozování nemocnice, tak jak proběhla 14. 9. 2020 je výsostným právem majitele nemocnice tedy Města Sušice. Myslím si ale také, že od nového vedení nemocnice mělo přijít poděkování bývalému vedení nemocnice za odvedenou práci a ne obvinění z majetkové trestné činnosti bývalých jednatelů. Tuto trestněprávní dohru považuji nejen já za podraz století. 

   

  Sarah Huikari: V místních kuloárech nad to koluje domněnka, že jste přišel do Sušice se záměrem nemocnici zprivatizovat, odkoupit nebo nějakým jiným způsobem převzít. Údajně jste potřeboval její cenu co nejvíce snížit. Jaké byly vaše skutečné záměry?

  Do Sušice jsem přišel s respektem a pokorou, ale i s jednoznačnou vizí a vírou v opětovné otevření akutní nemocnice. Toto se nám všem nemocničním zaměstnancům tvrdou prací podařilo. Nemocnice podepsala pracovněprávní smlouvy s desítkami nových zaměstnanců a provoz po půl roce vypadal už tak, jak jsem si třeba já sám na začátku představoval. Na tomto úspěchu má lví podíl tehdy už přes 300 zaměstnanců nemocnice, kteří prostě dřeli a dřeli a nemocnici postavili znovu na nohy. Výkonnost všech ambulancí i lůžkových oddělení byla v porovnání posledních dvou let provozu nemocnice rekordní… To, že mě nový pan ředitel hned po svém nástupu v osobním rozhovoru obvinil z údajného tunelování nemocnice, to už jsem říkal. Divím se, že tato jeho zlá slova někteří zkažení politici stále používají. Pokud bych chtěl nemocnici vytunelovat, zruinovat a potom pod cenou odkoupit nebo pronajmout, tak bych se choval spíše jako minulý provozovatel, který nám nemocnici předal bez jediného akutního lůžka a bez klíčových smluv se zdravotními pojišťovnami.

   

   

  Miloslav Sova: Na posledním veřejném jednání zastupitelstva se zastupitelé za ODS dotazovali, co si mají představit pod aktivní podporou nemocnice. Což je jedna z budoucích otázek chystaného referenda, ke které se budou moci vyjádřit místní voliči 8. a 9. října. Mohl byste jako lékař uvést konkrétní příklady, jak by zastupitelé mohli aktivně podporovat zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici? Co podle vás znamená aktivní podpora? 

  Aktivní podpora znamená podle mě dlouhodobé dodržení vize nemocnice, na které se předtím zastupitelé (majitelé) shodnou a je to jedna z klíčových věcí pro fungování nemocnice a její personální stabilitu. Co jsem sám zažil bylo, že se zastupitelé shodli na vizi akutní nemocnice 18. 12. 2019 a její aktivní podporu z dosud nevyjasněných důvodů ukončili 14. 9. 2020. Tedy tato podpora zastupitelů akutní nemocnici trvala pouhých devět měsíců. 

   

  Miloslav Sova: V souvislosti s výše uvedeným dotazem by nás zajímal recept, jak nalákat lékaře do malé příhraniční nemocnice. Podle jakých kritérií se lékaři při změně zaměstnavatele rozhodují?

  Myslím, že mladé lékaře naláká do nemocnice pouze kvalita poskytované péče v nemocnici. Důležitá je již zmíněná pevná vize rozvoje nemocnice a s tím související aktivní podpora zastupitelů města. Podmínkou nástupu mladého lékaře je kvalitní školitel a nezištná podpora zaměstnavatele v předatestační přípravě. S tím co jsem řekl souvisí i kvalitní přístrojové vybavení nemocnice a mezioborová návaznost. Dále může lékaře nalákat využití jedinečných možností Sušice, která je perlou Otavy a bránou Šumavy, tedy ideálním místem pro vylepšení bydlení zdravotníků, městské byty nebo městské parcely jsou vhodným bonusem pro každého zdravotníka. Stejně tak bezúročné půjčky nebo podpora dojíždějících zdravotníků. Výše platu je podle dlouhodobých průzkumů až na šestém místě při hledání nového zaměstnání ve zdravotnictví. 

   

  Sarah Huikari: Jak kauzu a aktuální situaci kolem Sušické nemocnice hodnotíte ze svého hlediska? 

  Boj o zachování akutní Sušické nemocnice, jak jsem ho na vlastní kůži zažil, vidím jako politický a osobní, určitě ne odborný. Zdravotníci nebyli do dozorčí rady nemocnice zvoleni a na žádné jednání valné hromady od dubna 2020 nebyli pozváni. Bylo jednáno o nás, ale bez nás. Výsledkem této politické hry není slibovaný pokles mzdových nákladů, které jsou dnes stejné nebo vyšší, než v roce 2020. Negativním důsledkem pro pacienty je ukončení činnosti akutní lůžkové chirurgie. Podle legislativy EU se nemocnice bez akutní lůžkové chirurgie nesmí již akutní nemocnicí nazývat.

   

  Miloslav Sova: Umíte si představit, že byste byl ochoten vstoupit do té samé řeky a v budoucnu znovu operoval v Sušické nemocnici?

  Představit si umím cokoliv, mám v Sušici mnoho kolegů, přátel i pacientů. 

   

  Sarah Huikari: Co byste vzkázal sušickým zastupitelům?

  Aby podpořili konání Referenda, které dává občanům šanci se vyjádřit k dalšímu provozu Sušické nemocnice. A ať už voliči k Referendu přijdou nebo nepřijdou, bude to pro zaměstnance i pacienty jasný a politiky nezpochybnitelný závazek o dalším směřování nemocnice a konec mnohaletých dohadů a nekonečných výměn nájemců a myslím i ředitelů. 

   

  Sarah Huikari: Co byste vzkázal Sušičanům a svým bývalým pacientům?

  Na všechny pacienty, které jsem poznal, vzpomínám moc rád, mnozí ze 400 našich operantů a z tisíců v nemocnici ošetřených pacientů mi přirostli k srdci. V Sušici a okolí jsem poznal plno skvělých lidí a nelituji jediné minuty, kterou jsem uvnitř nemocnice nebo v jejím blízkém i dalekém okolí strávil. Teď už můžu říci, že jsem se na začátku nejvíc bál, že do nemocnice nebude chodit dost pacientů, že nemocnici nebudou důvěřovat, ale tuhle pochybnost všichni ti dobří lidé rozptýlili během několika týdnů provozu a z budov nemocnice tak udělali opravdovou akutní nemocnici. Za to chci ještě jednou všem Sušičanům i přespolním poděkovat. Jsem srdcař a Sušické nemocnici fandím a vždycky fandit budu. Všem občanům Sušice gratuluji k Referendu, protože si o budoucích službách nemocnice mohou rozhodnout sami a nemocnici to velmi pomůže ať už bude výsledek Referenda jakýkoliv. 

   

   

  Za rozhovor děkují Sarah Huikari a Miloslav Sova

  Sdílet