Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Památkou Plzeňského kraje je mlýn


  Soutěž Památka Plzeňského kraje 2018 zná vítěze

   

  ostrovec pred ostrovec

  Roubený mlýn Ostrovec-Lhotka - vnější opravy a pohled do interiéru

  ostrovec2

   

   

   

  V rámci Dne památek Plzeňského kraje převzali ocenění nominovaní soutěžící o nejlepší obnovu nemovité kulturní památky Plzeňského kraje v roce 2018. Ocenění vítězům předávali 1. náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová a náměstkové hejtmana Ivana Bartošová a Vladislav Vilímec.

   

  ostrovec predani

  Předání ocenění za vítězství v soutěži

   

  Soutěž Památka Plzeňského kraje o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky vyhlásil Plzeňský kraj letos podruhé. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky mohla veřejnost od 24. října do 26. listopadu 2018 prostřednictvím webových stránek Památka Plzeňského kraje, a to ve dvou kategoriích. Celkem platně hlasovalo 1 727 hlasujících.

   

  "Více než dvojnásobný nárůst počtu hlasujících dokazuje zájem o zachování a rozvoj materiálních kulturních statků v Plzeňském kraji. Můj velký dík patří všem, kdo se podílí na péči o naše památky. Věřím, že ocenění vlastníků a zhotovitelů objektů obnovených v letošním roce budou motivací ke zkvalitnění péče o nemovité kulturní památky u nás," uvedl náměstek hejtmana Vladislav Vilímec.

   

  Hlavní cenu v kategorii Stavby získal za dokončení celkové rekonstrukce vodní mlýn č.p. 12 v Ostrovci. Práce na obnově mlýna započaly v polovině devadesátých let a v letošním roce byly úspěšně dokončeny. Objekt byl zajištěn staticky, proběhlo podezdění mlýnice, výměna poškozených částí roubení, obnova stropních povalových konstrukcí, sanace dřevomorky, oprava krovové konstrukce, položení nové střešní krytiny (dřevěný štípaný šindel), obnova hliněných interiérových omítek, obnova dřevěných podlah, provedení repase a replik okenních výplní. 
   
  Dále odborná komise ocenila obnovu interiéru a vybavení mobiliářem zámku Svojšín (2. místo), kde byla v prvním patře restaurována unikátní dekorativní iluzivní výmalba vnitřků krbů a malované dřevěné špalety dveřních otvorů. Jako velmi zdařilou ocenila komise rovněž obnovu fasád a vnitřních omítek věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tachově (3. místo).
   
  Hlavní cenu Památka Plzeňského kraje pro rok 2018 v kategorii Sochy a drobná architektura získalo Město Hostouň za restaurování pilíře se sousoším Nejsvětější Trojice na Chodském náměstí. Odborné restaurování zahrnovalo modelaci a doplnění chybějících částí sousoší a osazení nových kovových pozlacených atributů.
   
  kaple
  Výklenková kaple sv. Vojtěcha v Horažďovicích

  Výklenková kaplička hranolovitého tvaru stojící na kamenném podstavci s výklenky na všech čtyřech stranách.

  Čelní výklenek s vyobrazením Piety je chráněn kamennou balustrádou se dvěma kuželkami.

  Zbývající výklenky znázorňují sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a žehnajícího světce.

  Kaplička je hladce omítnuta; kryta prejzovou stříškou.

   

  Ocenění za obnovu kulturní památky získalo dále město Horažďovice za zdařilé restaurování nástěnných maleb a obnovu omítek výklenkové kaple sv. Vojtěcha (2. místo) a město Tachov za restaurování vysokého kamenného kříže "tachovského" (3. místo).
   
   
  Hlasování veřejnosti vyhrála dokončená obnova vodního mlýna č.p. 12  v Ostrovci a obnova kaple se souborem zastavení křížové cesty v Rokycanech, kde byla provedena oprava původní prejzové střešní krytiny, obnova omítek včetně původního členění dle dochované historické fotodokumentace, osazeny nové okenní a vstupní výplně včetně nové kovářsky provedené mříže. V interiéru byla provedena restaurátorská obnova litinového kříže, kamenné podlahy a omítek včetně nového nátěru. Nově byla kaple elektrifikována a bylo instalováno její vnější nasvícení.

   

  ---------------

  Do soutěže byl přihlášen také sušický Památník odboje, který se sice neumístil, ale jeho obnova je  rovněž zdařilá.

  odboj

  Památník odboje v Sušici

  Památník je tvořen opěrnou zdí na půdorysu U, provedenou ze žulových kvádrů. Kolem obou nároží opěrné zdi jsou symetricky umístěna kamenná schodiště s rameny na půdorysu L a s mezipodestou. Uprostřed opěrné zdi je v její horní části vsazen sokl s městským znakem, po obou jeho stranách jsou před zdí figurální reliéfy symbolizující 1. a 2. světovou válku. Na kamenných kvádrech tvořících opěrnou zeď jsou jména padlých obyvatel města v obou světových válkách. Na soklu v ose pomníku původně stála socha T. G. Masaryka, která je dnes umístěna o několik metrů dále v travnaté ploše.
  Pomník je komponován na osu významného veřejného prostoru před budovou Masarykovy školy, kompoziční osa pokračuje i na opačnou stranu přes lávku, přemosťující Otavu, do historického jádra města.

   

  Zdroj: Plzeňský kraj

   

   

   

  Sdílet