Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Léto v nejvyšších partiích Šumavy


  S posledním srpnovým dnem skončilo klimatologické léto roku 2021. Na začátku září jsme porovnali letošní léto na Šumavě s 15 předchozími prostřednictvím meteorologické stanice Volary v článku "Vyhodnocení léta 2021 ve Volarech". Nyní se zaměříme na nejvyšší polohy a využijeme k tomu data stanice Plechý, kde sice není zatím příliš dlouhá pozorovací řada, ale určitý "obrázek" o létě z dostupných dat si udělat lze.

   

  Průměrná teplota léta za období 2015 - 2021 činí na stanici Plechý v nadmořské výšce 1344 m n. m. 13,2 °C. Letošní léto skončilo s průměrem 12,4 °C, tedy o něco chladnější než průměr předchozích let. Nejteplejší léto v tomto ohledu bylo to v roce 2019, kdy průměrná teplota dosáhla na 14,4 °C. Naopak nejchladnější bylo léto 2016 s průměrem 12,2 °C, což je oproti letošnímu létu jen nepatrný rozdíl. Z hlediska statistik je zajímavý i počet letních dnů. Letošní léto, alespoň na stanici Plechý, nepřineslo žádný letní den, přitom průměr pro tuto lokalitu jsou 4 letní dny. Nutno však podotknout, že průměr výrazně zvýšilo velmi teplé léto roku 2015, kdy na stanici bylo 16 letních dnů. Letošní teplotní maximum 24,1 °C je zatím to vůbec nejnižší. Žádný letní den si do statistik nezapsalo ještě léto roku 2016. Minimální letní teploty jsou za poslední roky v relativně malém teplotním rozpětí od 1,5 °C (rok 2016) po 3,3 °C (rok 2021), letos tak bylo zaznamenáno nejvyšší letní teplotní minimum. Průměrné letní minimum teploty vzduchu je na Plechém 2,6 °C. Z pohledu minimálních teplot jsou zajímavé hodnoty přízemní teploty vzduchu, kdy průměrně v této vrstvě 5 cm nad povrchem nízké vegetace zde mrzne 14 dní z celkových 92. S nadsázkou lze tedy poznamenat, že na Plechém, ale to platí obecně pro všechny nejvyšší bezlesé polohy Šumavy, můžeme po celé léto očekávat přízemní mráz minimálně jednou týdně. Zatím nejsilnější mráz v přízemní vrstvě 5 cm nad terénem byl na Plechém naměřen v klimatologickém létě roku 2018, kdy teplota poklesla na -5,6 °C. Naopak nejslabší mráz s hodnotou -2,7 °C si do statistik zapsal rok 2020.

   

  V letním období spadlo na Plechém 520,1 mm srážek (měřeno manuálním srážkoměrem) a to je nejvyšší úhrn od počátku měření na této stanici. Srážkově nejslabší zde pak bylo léto 2019 s úhrnem 192,7 mm, průměrná hodnota srážek za posledních 7 letních období činí 388 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek zde letos v létě zaznamenal automatický srážkoměr 21. června, a to 50,5 mm. Průměrně prší v hřebenových partiích 38 dní klimatologického léta, což představuje 41 % dnů. V letošním létě spadl alespoň 1 mm srážek ve 48 dnech, tedy zatím nejvyšší počet. Nejméně deštivých dnů měly léta 2018 a 2019 a to shodně 28.

   

  Pokud jde o jednotlivé měsíce klimatologického léta, bývá zpravidla na hřebenu Šumavy v průměru nejteplejším měsícem srpen a nejchladnějším červen. Letos tomu bylo přesně naopak. V červnu byla na Plechém průměrná teplota vzduchu 13,7 °C, což je silně nadnormální hodnota pro tento měsíc, zato v srpnu pouze 10,5 °C. Nejteplejším měsícem zde ale od počátku měření zůstává i nadále srpen 2015, jak ukazuje i graf průměrných teplot letních měsíců.

   

  V případě srážek dosáhly letos jednotlivé měsíční úhrny všech letních měsíců nad 100 mm (dokonce nad 150 mm), to se stalo poprvé od počátku měření. Celé období lze v tomto směru označit opravdu za deštivé. Nejdeštivějším měsícem meteorologického léta za hodnocených 7 let však zůstává červen 2016 s více jak 220 mm, nejsušší pak červen 2019 s 50 mm, jak je vyjádřeno v grafu měsíčních úhrnů srážek klimatologického léta.

   

  Letošní léto tedy z pohledu statistik posledních 7 let bylo na Plechém srážkově výrazně nadprůměrné a teplotně mírně pod průměrem.

   

                   
  Klimatologické léto stanice Plechý (2015 – 2021)
  průměrná teplota úhrn srážek* dny se srážkami nad 1 mm letní dny max teplota min teplota min teplota přízemní počet dní s přízemním mrazem
    2015 14,2 361,0 -- 16 28,1 2,5 -- --  
    2016 12,2 511,6 44 0 24,7 1,5 -3,2 10  
    2017 13,3 379,5 37 2 27,0 2,7 -4,4 17  
    2018 13,5 318,6 28 4 25,2 2,0 -5,6 16  
    2019 14,4 192,7 28 6 26,1 3,0 -3,8 11  
    2020 12,3 433,6 41 1 25,5 3,0 -2,7 14  
    2021 12,4 520,1 48 0 24,1 3,3 -3,9 13  
    průměr 13,2 388,2 38 4 25,8 2,6 -3,9 14  
   

  * manuální srážkoměr

   

   

  zdroj dat: ČHMÚ 

  text (ir, jp)

  foto (ir)

  Sdílet