Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Jarní sníh na hřebenech Šumavy


  Nedávná vydatná obleva a současné slunečné počasí s často vysokými teplotami iniciovaly skupinu hydrometeorologického výzkumu na Šumavě k poslednímu komplexnímu expedičnímu měření sněhu této zimní sezóny.

   

  Pro upřesnění, expedičním měřením sněhu se rozumí měření výšky sněhové pokrývky (zavedené označení SCE) a její vodní hodnoty (v mm vodního sloupce se zavedenou zkratkou SVH) na vzdálenějších lokalitách mimo standardní meteorologické stanice s pravidelným pozorováním uvedených parametrů. Význam a metodika těchto měření byly již na tomto webu několikráte zjednodušeně popsány, včetně výsledků měření, např. zde:

  První jarní expediční měření sněhu ve vyšších polohách

   

  Snahou těchto měření je krom jiného postihnout vrchol, či kulminaci, hodnot SVH v příslušné zimní sezóně. Termín takového měření je ovlivněn mnoha faktory, nicméně je v těch vyšších polohách Šumavy předpokládán v období od poloviny března do poloviny dubna. V letošní sezóně se nám na Šumavě tento termín, resp. stav, nepodařilo podchytit včas a to zejména vzhledem k výše uvedené vydatné oblevě a jejím důsledkům, z části jsme informovali zde:

  Hladiny Studené Vltavy a Řasnice se zvedly

   

  Tímto jsme na většině Šumavy již v březnu byli ochuzeni o souvislou sněhovou pokrývku, nicméně v těch vyšších a nejvyšších polohách i nadále zůstaly podmínky pro uskutečnění komplexního průzkumu. Ten jsme započali na Modravsku, pokračovali na Železnorudsku výstupem na vrchol Svaroh a zakončili na hlavním hřebenu Trojmezenské hornatiny (viz. mapa). Přestože nás v tomto směru primárně zajímá území náležící do povodí českých řek Vltavy, Otavy a Úhlavy, tak pro poslední dvě uvedené oblasti je vzhledem k dostupnosti vhodné zvolit přístup z Bavorska, tak říkajíc od Dunaje.

   

  Vybrané výsledky měření přináší tabulka, kterou doplňují ilustrační snímky. I bez dalšího vyhodnocení je zřejmé, že výšku sněhu a její vodní hodnotu v tomto již jarním období krom nadmořské výšky podstatněji než jindy ovlivňuje expozice, konfigurace terénu a krajinný pokryv. Díky těmto faktorům si některé lokality s nadm. výškou kolem 1000 m (např. údolí Modravského potoka, Javoří pila nebo prameny přítoků Řasnice u Vorderfirmiansreutu) udržují souvislou sněhovou pokrývku, zatímco exponované lokality nad 1100 m jako Filipova Huť, Horská Kvilda, Zhůří či Churáňov jsou již beze sněhu. Podobně z hlediska expozice je v souvislosti s vyhodnocením měření nutné zmínit, že stejně vysoko položené lokality v Bavorsku či Horním Rakousku náležící k povodí Dunaje mají i v polohách ve výšce 1200 - 1300 m leckde nesouvislou sněhovou pokrývku (lze v tomto období zmínit konkrétně J a JZ svahy vrcholů jako Gr. Osser, Svaroh, Dreisessel, Hufberg, Plechý), zatímco podobně vysoko položené lokality náležící souhrnně k povodí Vltavy mají zásoby sněhu a vody v něm diametrálně odlišné (viz měrné profily v tabulce, či uvedené snímky). Nejvyšší hodnoty SCE i SVH byly naměřeny při nutné kontrole stanice v síti ČHMÚ na hřebeni nad Březníkem, kde se drží sněhová pokrývka nad 1 m s vodní hodnotou nad 500 mm, dále byly ve spolupráci s ČHMÚ zaznamenány zajímavé údaje na lokalitách osazené totalizátory pro měření celoročního úhrnu srážek, jako jsou Jezerní hora, Plechý či Březník. Nic méně, pokud jde o zimní srážky, nejvydatnější byly v této sezóně v hřebenových partiích povodí Vydry.

   

  Na závěr není od věci opět zmínit, že uvedená spíše ojedinělá expediční měření z odlehlých lokalit významně přispívají k doplnění údajů z automatických stanic a stanic s manuální obsluhou pro výpočty a odhady hydrologických situací, ať už v souvislosti s možnými povodňovými situacemi, obdobím sucha, nebo jen pro běžnou manipulaci na objektech na našich řekách či výpočty hydrologické bilance.

   

  Video natočené mezi vrcholy Trojmezná a Plechý 27. března pro Českou televizi

   

  Tabulka s vybranými lokalitami:

                 
    lokalita nadm.výška povodí SCE SVH hustota datum  
    název m n. m.   cm mm   měření  
    Třístoličník sedlo 1270 Světlá - Studená Vltava 33 139 0,421 27.3.2017  
    Trojmezná vrchol 1359 Světlá - Studená Vltava 66 283 0,429 27.3.2017  
    Trojmezí les 1325 Světlá - Studená Vltava 61 252 0,413 27.3.2017  
    Hufberg - les (K2) 1365 Světlá - Studená Vltava 88 354 0,402 27.3.2017  
    Plechý - meteo 1344 Světlá - Studená Vltava 90 368 0,409 27.3.2017  
    Plechý pod vrcholem 1360 Jezerní potok - Vltava 85 340 0,400 27.3.2017  
    Modrava - potok 1005 Modravský potok - Otava 31 96 0,310 25.3.2017  
    Na Ztraceném - potok 1110 Modravský potok - Otava 75 280 0,373 25.3.2017  
    Březník – totalizátor 1160 Modravský potok - Otava 78 330 0,423 25.3.2017  
    Březník - meteo 1137 Modravský potok - Otava 58 276 0,476 25.3.2017  
    Březník hřeben - stanice 1357 Modravský potok - Otava 120 520 0,433 25.3.2017  
    Vorderfirmiansreut u obce (D) 945 Řasnice - Teplá Vltava 45 160 0,356 25.3.2017  
    Mitterfirmiansreut (D) 1055 Řasnice - Teplá Vltava 30 128 0,427 25.3.2017  
    Alzenberg – smrčina (D) 1070 Řasnice - Teplá Vltava 58 236 0,407 25.3.2017  
    Almberg (D) 1130 Řasnice - Teplá Vltava 27 118 0,437 25.3.2017  
    Javoří pila 1062 Javoří potok - Otava 41 204 0,498 25.3.2017  
    Juránkova chata 1317 Úhlava 90 360 0,400 26.3.2017  
    Svaroh 1328 Úhlava 76 330 0,434 26.3.2017  
    Jezerní hora 1340 Úhlava 80 352 0,440 26.3.2017  
    Špičák 1296 Úhlava 31 130 0,419 26.3.2017  
                   

   

   

   

   

  zdroj mapových podkladů: Mapy.cz

   

  (ir, jp, av)

  Sdílet