Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Na Štědrý den neperte, nešijte a nepůjčujte si!

  Jaké zvyky a tradice se dnes na Štědrý den ještě u vás dodržují, máte i nějaké vlastní? Víte, co kdysi neodmyslitelně k vánočním svátkům patřilo? Jaké obyčeje nám naši předkové zanechali? Co se na Štědrý den podle pověr rozhodně nesmí?

   

  S oslavami vánočních svátků je spojeno mnoho místních či národních zvyklostí.

  jesličky a koledy

  ...k Vánoc§m rozhodně patří i betlém:

  V Čechách se tento zvyk objevuje roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze. Charakter Vánoc do značné míry ovlivňují také koledy, česká tradice koled je pak zvláště bohatá.

   

  24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavnostní večeři. Samotná večeře se tradičně skládala z rybí polévky, bramborového salátu s kaprem a během její konzumace se dodržovaly jisté zvyklosti:

  • Mohlo se tak připravit o talíř více pro nečekanou návštěvu, případně položit pod talíř minci či šupinu.
  • Od štědrovečerní tabule se obvykle směla vzdalovat pouze hospodyně.
  • Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky, které dětem v českých zemích přináší "Ježíšek".
  • Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční mší, na které se zpívají koledy a začíná samotná církevní oslava narození Krista.

  Se štědrým večerem se pojí i řada lidových zvyků:

  lití olova, pouštění ořechových lodiček, házení střevícem či třesení bezem a další. 

   

   

  Šupiny pod talíř – před štědrovečerní večeří dejte každému ze stolovníků pod talíř kapří šupinu, ta by měla zajistit, aby měl v příštím roce dost peněz.

   

  Hvězda

  Od dávnověku byly hvězdy pokládané za mocné nebeské bytosti, které mohou ovlivňovat osudy lidí. Objevení nové hvězdy na obloze bylo vždy pokládáno za předzvěst důležité události. O původu betlémské hvězdy se dodnes vede řada diskuzí i v odborných kruzích, a ať již byl její původ jakýkoli, vždy bude symbolizovat víru v nové, lepší časy.

   

  Anděl

  Průvodce vánočního času je anděl – objevuje se jako postava z průvodu sv. Mikuláše i jako figurka k vánoční dekoraci. Postava anděla troubícího na roh zavěšená nad vánoční stůl prý dokáže přivést do domu duše zemřelých předků i usmířit rozkmotřené příbuzné.

   

  Rozkrojené jablíčko
  Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko, napříč, tedy kolmo na stopku. Kdo ve svém jablku nalezne pěticípou "hvězdičku" ze zdravých jadérek, může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, lze se nadít nemoci. A když místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku, hrozí nejhorší. Osudu lze napomoci výběrem zdravého, velkého jablka. Podobnou informaci jako jablka podle tradice ukrývají i vlašské ořechy. Kdo ve čtyřech nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý celý rok.

   

  Zlaté prasátko

  Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý Štědrý den se postit, tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a dobrou úrodu na celý příští rok.

   

  Skořápkové lodičky
  Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění lodiček z ořechových skořápek. Ořechová lodička se zapálenou svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní dráhu toho, kdo ji vyslal.

  Co lodička prozradí?

  • Zůstane u břehu - nečekají vás žádné změny
  • Okamžitě se potopí - veškerá snaha zlepšit svou situaci bude marná
  • Potopí se až po chvíli - vlastním přičiněním nebo hrou náhod se vaše snažení přes dobrý začátek mine účinkem
  • Pluje bok po boku s jinou lodičkou - láska a přátelství, též výhodná obchodní spolupráce. Pluje-li jedna lodička napřed, její tvůrce bude ve vztahu dominovat. Čím déle plují vedle sebe, tím bude vztah pevnější.
  • Všechny lodičky v kruhu - v rodinném kruhu bude přátelství, úcta a tolerance
  • Jedna lodička uprostřed kruhu - její majitel potřebuje ochranu a pomoc.
  • Jedna lodička mimo rodinný kruh - její tvůrce v nadcházejícím roce rodinu opustí
  • Lodička sama dopluje k druhému břehu - úspěšně a bez pomoci získáte, po čem toužíte
  • Lodička se točí v kruhu - nerozhodnost, přešlapování na místě, ujasněte si, co od života chcete
  • Lodička potopí jinou lodičku - majitel „agresívní“ lodičky chce své plány uskutečnit za každou cenu. Pokud jde o lodičky partnerů, znamená to rozchod či vážnou krizi. Jsou-li to lodičky sourozenců, jde o žárlivost agresora.
  • Váhavá lodička, která se drží nejprve u břehu a pak vypluje a dorazí na protilehlý břeh znamená, že po počátečních zmatcích najdete správnou cestu k uskutečnění svých cílů.
  • Lodička nabere vodu, ale přesto dorazí k druhému břehu: svůj záměr uskutečníte s odřenýma ušima.
  • Lodička mění partnery a vždy se na nějakou dobu připojí k jiné: budete hledat sami sebe a ujasňovat si své plány a touhy.
  • Zhasne-li svíčka v okamžiku, kdy vyslovujete svou otázku, jste neupřímní k sobě i k ostatním.
  • Zhasne-li svíčka v plující lodičce, která se sice nepotopí, ale zůstane v přístavu, je vám ve skutečnosti záležitost, na kterou jste se ptali, lhostejná.
  • Lodička se připojí k jiné a té zhasne svíčka: svým chováním zapříčiníte ztrátu lásky či odmítnutí.

  Rozkvetlá Barborka

  Svobodná dívka si na svátek sv. Barbory utrhne větvičku třešně nebo zlatého deště. Pokud jí snítka rozkvete do Štědrého dne, příští rok se vdá. Dnes si "Barborky" do domácností pořizují nejen svobodné dívky .... jde o velmi rozšířený zvyk, který spíše než znamení svatba přináší  díky rozkvetlým  větvičkám připomínku  jara.... barborky prostě v Česku k Vánocím patří bez ohledu na to, jestli jsou v rodině dvě svobodné dcery nebo tři neposední kluci.

   

  Lití olova
  Nad plamenem či na kamnech se roztaví kousek olova, které se posléze najednou vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě ztuhne, přítomní usuzují, co dotyčného čeká.

  Co vidíte vy?  Malá pomoc při "čtení":

  • čáry rovné – spokojený, klidný život
  • čáry vlnité – nejasnosti, zmatky, cestování, duševní zmatky
  • půlkruh – falešný přítel, zrada, rozchod s milovaným člověkem
  • jeden uzavřený kruh – finanční zisk, dědictví, dar
  • porušený či prolamovaný kruh – tím větší zklamání, čím více je rušivých prvků, též nemoc či neutěšená finanční situace
  • více dobře vyvedených kruhů – štěstí, blahobyt, hodně dětí
  • dva kruhy – svatba
  • více porušených kruhů – nic dobrého na vás nečeká
  • dva porušené kruhy – rozchod s partnerem, zrušení zásnub či svatby
  • kruh zlomený při vyndavání z lázně - znamená prý smrt či minimálně sedm let smůly
  • pravidelný ovál – sňatek z lásky
  • poškozený ovál – láska s překážkami, výsledek záleží na síle a chuti bojovat za své štěstí
  • pravidelný čtverec – harmonický život v souladu s ostatními lidmi i přírodou
  • přerušovaný čtverec – cesta k úspěchu není snadná
  • několik čtverců – rozmělnění sil a malá soustředěnost může zhatit tvoje plány
  • pravidelný trojúhelník – nečekané štěstí v podnikání
  • nepravidelný trojúhelník – nejistota, ztráta zajištěné existence
  • jeden kříž – smrt přítele nebo příbuzného
  • dva kříže – zajištěné stáří
  • mnoho křížů – smysl pro okultismus
  • malý lesklý křížek – smrt dítěte
  • dům se střechou a oknem – štěstí tě provází
  • dům s oplocenou zahradou – dědictví, bezpracný zisk, ale i povinnosti a námaha
  • dům hořící – těžká nemoc
  • dům bez oken a dveří – máš tvrdé srdce
  • husté mřížky – vězení nebo dlouho odloučení
  • řídké mřížky – nemoci zubů
  • zvířata – buď soucitnější
  • savci – pomáhej slabším a potřebnějším a budeš odměněn, též starosti
  • ptáci – duše je cestou ke spáse, též dopis či zpráva
  • ryby – svou spásu hledej v mlčení
  • plazi – nepřátelství, zrada, úskoky
  • hadi – pokušení, ale i moudrost nabytá zkušenostmi
  • hvězdy – znamenají obecně všechno dobré, zdar a cestu k duchovnímu rozvoji
  • kometa s ocasem – velké životní změny
  • květiny – láska, rodinné štěstí
  • stromy – dlouhá životní cesta
  • stromy s bohatým větvovím či rozkvetlé – čeká tě skvělá budoucnost
  • stromy polámané – nemoc
  • jehličnany – smrt fyzická či duševní nemoc
  • keře – malý finanční zisk či dědictví s překážkami
  • nádoba – své bohatství nabudeš jen vlastním přičiněním (čím je nádoba větší, tím jsou tvé vyhlídky lepší)
  • člověk, postava – žij svůj život tak, aby ses za své činy nemusel stydět, máš velkou odpovědnost
  • srdce – láska je branou k poznání
  • dvě srdce – milenecký vztah
  • jedno velké a jedno nebo několik menších – láska k dětem, též starosti
  • přerušované srdce – vztah založený na fyzické přitažlivosti bez duševního souznění

  Házení střevícem
  Pata nebo špička? Na Štědrý den se svobodné dívky mohou svého osudu zeptat, čeká-li je v příštím roce svatba. Dívka hází střevícem přes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstane i nadále doma. Pokud ale bota zamíří špičkou ze dveří ven, čekají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů.

  Třesení stromkem

  Tedy nikoliv vaším vánočním stromkem, ale nejčastěji mladou jabloní, bezem či zlatým deštěm na zahradě. Děvče si vyběhlo po večeři na zahradu, zatřáslo stromkem a odkud se první ozval pes, odtud (z toho směru) měl přijít ženich. Dodnes se tento zvyk dodržuje snad už jen někde na Moravě, možná bychom dívku třesoucí stromem na Štědrý večer ale hledali dnes už marně.... více štěstí bychom určitě měli na "sociálních sítích"...

  Štěstíčka

   Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hesla (štěstí, zdraví, bohatství, svatba, dítě atd.) a ty se vloží do nádobky. Stolovníci pak po večeři losují. Převládají samozřejmě pozitivní hesla! Použité heslo se vrací do nádobky zpět, aby další losující si mohl vytáhnout svou budoucnost z plné škály osudu.

   

  Jmelí
  Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji připevňují na lustr, případně nad dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má muž právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Nebo proto, že "kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí" a jejich láska bude po způsobu jmelí věčně zelená. Každopádně darované jmelí nosí štěstí, a tak se při vánočních návštěvách hodí s sebou snítku přinést.

   

  Bosou nohou na sekyru
  Zajímavá je i tradice stoupání si bosou nohou na sekeru ležící na zemi – to prý mělo zaručit, že dotyčného pak celý rok nebolely nohy.

   

  Cibule a sůl prozradí počasí
  Z cibule naloupeme dvanáct 'sukének', dáme je do řady vedle sebe a do každé nasypeme trochu soli. Jednotlivé sukénky znamenají jeden měsíc v roce. Na které se sůl do rána rozpustí, v tom měsíci bude pršet, ve kterém zvlhne, ten bude srážkově průměrný, a ve kterém většina zůstane, v tom lze čekat sucho.

   

  Co přináší o Štědrém dni štěstí?


  Když na Štědrý den vystřelíte z pušky směrem k Měsíci.

   

  Co rozhodně nedělat?


  Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu.


  Na Štědrý den se nemají čistit stáje, dobytek by pak kulhal.


  Před půlnoční mši se nesmí šít ani plést - myši by dílo zničily.

  U štědrovečerního stolu rozhodně nemá být lichý počet stolovníků, lichého by si odvedla Smrt.

  Na Štědrý den se nemá nic vydlužit, jinak se přivolá bída s nouzí.

   

   

  Zajímavost:

  Největší adventní kalendář na světě


  Města jsou nazdobená, jako z pohádkové knížky, v ulicích voní svařené víno, cukroví a ze stánků spousta dalších dobrot. K adventu  patří také adventní kalendář. Známe ho u nás především v tradiční podobě  malých okének, z nichž děti vyloupnou každý prosincový den až do Štědrého dne  malou sladkost - to aby to čekání na Ježíška bylo o něco příjemnější. Ale víte, kde a jaký je opravdu ten největší kalendář na světě?

   

  V městečku Gegenbach - je to rovnou celý dům, ozdobená radnice:

  signaly.cz

  V jednotlivých oknech  se neskrývají obrovité pamlsky - v adventní době se  každý den od 1. do 24. prosince  v 18 hodin otevře jedno z oken a v něm  nový obrázek. Radnice zpodobňující adventní kalendář je  atrakcí pro místní i návštěvníky z dalekého okolí - ročně sem tu správnou vánoční atmosféru přijede načerpat až  100 000 návštěvníků.

   

   

  A co vy? Dodržujete některé ze starých štědrovečerních tradic?

   

  - as, posbíráno  z webů, publikací, starých pohledů a kalendářů -

   

  Sdílet