iSusice.eu |  Ckyne.eu |  iPrachatice.eu |  Stozec.eu |  Vimperk.eu |  Volary.eu |  Zdikov.eu Kamery HumlNET |  Kamery ČHMÚ
 • Adaptační kurzy

   

  Adaptační kurzy

   

   

         Jako každoročně se na naší škole hned v prvních dnech měsíce září ve všech prvních ročnících uskutečnily adaptační kurzy. V letošním školním roce se jednalo o čtyři třídní kolektivy: třídu T1, ZI 1, OZS 1 a SUSOP 1. Celkem se jednalo o více než 70 nově nastupujících žáků. Program kurzů připravila školní metodička prevence a každého adaptačního kurzu se účastnil i třídní učitel dané třídy.

   

         Byly realizovány aktivity na podporu utváření nových třídních kolektivů. Cílem bylo vytvořit zdravé školní prostředí a zvýšit u žáků odolnost vůči zátěži i vůči skupinovému tlaku. Společně prožité aktivity vedly k většímu vzájemnému poznání nových spolužáků, ale současně sloužily i zúčastněným pedagogům k lepšímu seznámení se žáky. Programy by měly současně pomoci třídním učitelům při poznávání žákovských kolektivů, usnadnit jim práci se třídou a předcházet vzniku výchovných problémů. Cílem bylo poskytnout všem pedagogům informace o stávající úrovni mezilidských vztahů ve třídách, zjistit očekávání žáků, podpořit motivaci ke studiu. Všichni společně věříme, že se žáci na naší škole dobře zaklimatizují.

   

   

  Mgr. Martina Slámová, školní metodička prevence

      

    


   

   

   

   

   

  Sdílet