Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Likvidace lůžkové chirurgie byla plánovanou akcí

   

  Likvidace lůžkové chirurgie byla plánovanou akcí

   


  14. září tomu byl rok, co jsme byli s Pavel Hais odvoláni z funkcí jednatelů Sušické nemocnice. S časovým odstupem lze zhodnotit, jestli naše odvolání bylo ke prospěchu nemocnice nebo ne. Mezi hlavní důvody odvolání patřila ztráta společnosti, nedostatečná erudice a manažerské schopnosti a v neposlední řadě i údajná neochota věnovat se nemocnici na plný úvazek.

  Uběhl rok, nemocnice je stále ve ztrátě, přestože dostala vyšší finanční plnění za péči o covid-19 pacienty i příspěvek od kraje. Akutní lůžková chirurgie je zavřená, operační sály včetně nově pořízeného vybavení nejsou v provozu a mzdové náklady jsou dokonce vyšší než před rokem i přesto, že v nemocnici vzhledem k zavřené chirurgii pracuje méně lékařů. Současný jednatel zároveň působí jako jednatel a jediný společník v další firmě, takže ani on se nemocnici nemůže věnovat na sto procent. Z tohoto důvodu jsme tam byli dva jednatelé, abychom dohromady dali jeden plný úvazek. I CTčko, které nemocnice potřebuje, aby se dostala do sítě zařízení s urgentním příjmem, je v nedohlednu. Argumenty, že CT nelze do nemocnice nainstalovat jsou liché, protože nejdříve muselo být dokončeno výběrové řízení, dále zajištěno financování a teprve potom se mohly začít dělat technické a stavební úpravy. Dnes je tedy naprosto jasné, že většina důvodů odvolání byla zástupných, protože trvají i u nového jednatele a lze se jen domnívat, jaký důvod byl opravdu ten skutečný.


  Po celé události odvolání a následné redukci zdravotní péče zůstává hodně hořká pachuť. Odvolání nepředcházela žádná konstruktivní diskuse, přičemž zdravotní péče byla až na posledním místě. Dostaly se nám do rukou dokumenty, z kterých vyplývá, že existoval plán A a B, jak dosáhnout našeho odchodu a tím omezit poskytování zdravotní péče v původním rozsahu. Tyto detailně promyšlené a naplánované kroky jsou při nejmenším na hraně etického kodexu a v rozporu s rozhodnutím zastupitelů z 12/2019. Tato politická fraška vypovídá mnohé i o charakteru daných aktérů. 


  Přestože nemocnice startovala po neúspěšném působení skupiny Penta v lednu 2020 takřka z nuly, byla zavřená interna, chirurgie i JIP, operační sály byly zdevastované, na rentgen už se přestaly vyrábět náhradní díly, podařilo se vše znovu otevřít, personálně zajistit a postupně nasmlouvat akutní péči se zdravotními pojišťovnami. Zaměstnanci, dodavatelé i příznivci nemocnice odvedli obrovský kus práce, který rázem přišel vniveč včetně financí, které město investovalo a bohužel investovat muselo, protože si nemocnice z předchozí doby nesla obrovský vnitřní dluh. To nejdůležitější, co se podařilo, byl nábor lékařů, sester a dalších zaměstnanců, bez nich by se nový rozjezd nikdy nepodařil. Tady nešlo jen o práci, tady šlo o vizi vybudovat v Sušici moderní nemocnici s internou, chirurgií, jednotkou intenzivní péče, CT, následnou péčí, ambulancemi a urgentním příjmem, která by zajistila potřebnou zdravotní péči pro region s více než 40 tisíci obyvateli. To vše se mohlo podařit, neboť během léta 2020 se nám začali hlásit noví lékaři, protože viděli, že nemocnice funguje. Bohužel s příchodem nového vedení tato vize skončila, a proto se část lékařů rozhodla odejít.


  Nikdo neví, jak to celé skončí, vedení města se spoléhá na to, že si nemocnici převezme kraj. Ale kraj nemá v záloze zástup lékařů, kterým by nařídil jít pracovat do Sušické nemocnice. To je iluze, protože kraj samotný musí zajistit lékaře ve svých nemocnicích. Nakonec to může dopadnout i tak, že v Sušici nezůstane ani nepřetržitá chirurgická ambulance a s každým zraněním budeme muset jezdit do Klatov. Ze Sušice to máme 30 km, z Kašperských Hor je to ale 45 km a z Modravy dokonce 60 km. A na dojezdové vzdálenosti někdy může záviset lidský život.


  Celá tato kauza opravdu vypadá jako ze špatného filmu. Kdyby se rozjezdu nechalo více času, s finanční podporou nového vedení kraje a případně šumavských obcí by se nemocnice dostala v horizontu dvou let na výsledky, které by byly pro městský rozpočet dlouhodobě udržitelné. Není pravda, že všechny nemocnice jsou ztrátové, my jsme se učili z příkladů nemocnic, které jsou při poskytování standardní zdravotní péče dokonce v zisku. Takže to jde, ale nejde to ze dne na den obzvlášť, když ministerstvo nařídilo chirurgii uzavřít při první vlně pandemie. Což byl rozdíl oproti druhé vlně, kdy nemocnice měla takové finanční ohodnocení za covidové pacienty, které mohlo zajistit kladný hospodářský výsledek společnosti pro rok 2021! Místo toho se při zavřené lůžkové chirurgii musela omezovat péče na lůžkách následné péče, protože nebylo kam dávat covidové pacienty.


  Abychom nekončili úplně pesimisticky, před občany Sušice a pod ní spadající obce je historicky první referendum, ve kterém mohou občané vyjádřit, jakou zdravotní péči chtějí. Referendum se koná ve stejném termínu jako volby do Poslanecké sněmovny a bude položena jediná otázka: Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici? Výsledek referenda bude pro vedení města závazný, přičemž bude muset začít činit kroky k jeho naplnění. Osud Sušické nemocnice je tak poprvé v rukách občanů.

   

  Pokračování:

  Celá kauza nemocnice byla předdomluvená se členy rady města za ODS a ANO, čímž vše najednou začíná zapadat do sebe, protože právě tito lidé si zvolili dozorčí radu nemocnice, která za ně udělala špinavou práci. A tak to šlo ruku v ruce pod velením většinové garnitury města ODS a ANO. Byl to plán A a byl to plán B:

   

  s1

   

  s2
   
   

   

  ⚠ Neshodují se data zápisu dozorčí rady Sušické nemocnice ze dne 11.9.2020 a mailu, který předseda zaslal členům den před odvoláním jednatelů tedy až 13.9.2020! Z čehož je patrné, že vše proběhlo narychlo a bez řádného projednání dozorčí radou a následném řádném jednání na valné hromadě společnosti, což je rada města. Navíc skutečnosti dle všeho pravděpodobně naplňují skutkovou podstatu podvodného jednání.

   

  ⚠ Teprve nyní rozumíme tomu, že byla dopředu naplánovaná redukce zdravotní péče viz bod 8 předpokládaného postupu. Lékařům, kteří pracovali na chirurgii a ARO, bylo jasně sděleno, že budoucnost nemocnice nekoresponduje s jejich vizí.

   

  ⚠ Při rozhovoru se zdravotním ředitelem MUDr.Ondřejem Krajníkem mu bylo novým jednatel Bc. Jiřím Vlčkem řečeno, že se v Sušické nemocnici nepočítá s CT ani s dalším rozvojem zdravotní péče.

   

  ⚠ Přestože při přebírání od "Penty" nikoho včetně valné hromady tedy rady města žádné audity nezajímali, nový jednatel objednává audit na základě plánu dozorčí rady v den,, kdy přebírá nemocnici s jasným účelem pošpinit bývalé jednatele.

   

  ⚠ Dalším nepochopitelným krokem dozorčí rady v přiloženém dokumentu, je to, že fakticky řídila a vykonávala převzetí a poškození nemocnice. Do detailu řešila takové maličkosti, jako byla výměna zámků.

   

  ⚠ Co všechno zatím je nebo může být se můžeme jen domnívat? Jak říkají staří latiníci cui bono, komu je to ku prospěchu? Kapři asi brali.
   
   
   
  VÁCLAV RADA A PAVEL HAIS

   

  Sdílet