Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 •  

  PROČ?

   

  sn

  Dle Zákona 106/1999 O svobodném přístupu k informacím jsem se rozhodla požádat o zápis z rady města Sušice ze dne 15.2.2021. V tento den měly být valnou hromadou Sušické nemocnice s.r.o. prodiskutovány závěry forenzního auditu, jehož předběžnou zprávu jsme slyšeli na veřejném zasedání zastupitelstva dne 16.12.2020 prostřednictvím předsedy dozorčí rady (nejspíše za porušení jeho mlčenlivosti). Zápis obsahuje velmi podrobné vyjádření bývalých jednatelů ke konečné zprávě o výsledcích forenzního auditu Sušické nemocnice, který zaslal mailem valné hromadě Pavel Hais. Na Facebookových stránkách Piráti Sušice jsem si mohla přečíst vyjádření, ze kterého cituji: „druhý radní za piráty Václav Černý navrhl toto usnesení: Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, ukládá jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA vyžádat spisovou dokumentaci ke zpracovanému forenznímu auditu od zpracovatele fy DaKan s.r.o. a předložit ji členům valné hromady. Termín do 31.3.2021.

  Bohužel rozhodnutí členů rady dopadlo takto: 2 hlasy pro, 4 členové se zdrželi hlasování. Návrh nebyl schválen.“

   

  Je opravdu nepochopitelné, proč radní města Sušice nechtěli schválit požadavek na poskytnutí podkladů, na základě kterých konečná zpráva forenzního auditu vznikla, aby se s nimi mohli seznámit a posoudit tak její kvalitu. 

   

  Občané města, ptejte se prosím svých radních, kteří zastupují funkci Valné hromady Sušické nemocnice s.r.o., proč se rozhodli zdržet se hlasování o takto závažném bodu a na ostatní okolnosti ohledně Sušické nemocnice s.r.o.

   

  Jaroslava Kolářová

   
  Sdílet