Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Sušická nemocnice: za minutu dvanáct!

   

  Sušická nemocnice: za minutu dvanáct!

   

  Je to již téměř měsíc, kdy jsme informovali občany Sušice, že o budoucnosti naší nemocnice rozhodne příštích několik dnů. Zastupitelé města i krajští politici dostali na stůl nespočet upozornění, informací a argumentů, aby s dostatečným předstihem dokázali řešit situaci, v níž se Sušická nemocnice ocitla po neuváženém odvolání původních jednatelů. Dnes, kdy čtete tyto řádky, zbývá na její záchranu možná několik hodin a nemocnice se již (stále věříme, že dočasně) nachází ve stavu, který se v lékařské terminologii nazývá - vegetativní. Základní funkce sice ještě fungují, pacient sám dýchá, srdce bije, oči zůstávají otevřené a tím ale výčet jeho životních funkcí prozatím končí.

  V tiskové zprávě “Nečinnost ředitele maří snahu lékařů a sestřiček v boji s koronavirem” ze 14. října jsme upozorňovali na to, že nemocnice nemá optimálně nastavenou triáž a bariérové přístupy, mající za cíl snížit riziko infekce mezi pacienty a zdravotníky na minimum. Naše obavy o zdraví zaměstnanců Sušické nemocnice se bohužel ukázaly jako oprávněné. Můžeme se jen domnívat, zda za nákazu zhruba 19 zaměstnanců nemocnice mohou nedostatečné zásoby ochranných pomůcek, které jsou nuceni nezřídka používat opakovaně (mimochodem i tento neutěšený stav vedl k podání dalších výpovědí z pracovního poměru) či nedostatečně nastavené bariéry mezi jednotlivými odděleními. 

  Je zarážející, že v době, kdy většina nemocnic upouští od rezervace lůžek pro hospitalizaci covid pozitivních pacientů, se vedení Sušické nemocnice vydalo cestou, která hospitalizace v celém zařízení vymezuje pouze pro pacienty s pozitivním testováním na tuto nemoc. V kontextu celorepublikových čísel, kdy počet hospitalizací nakažených stabilně klesá je to krok přinejmenším nečekaný.

  “Vláda zrušila nařízení, kterým zakázala nemocnicím poskytovat odkladnou péči. Nemocnice už mohou dělat plánované operace, musí mít ale zachovány zálohy pro pacienty s onemocněním covid-19.” Po pondělním jednání vlády to sdělil ministr zdravotnictví Blatný (zdroj ČT24).

  Dva měsíce upozorňujeme na možná rizika ve smyslu omezení dostupnosti zdravotní péče pro region a společně s občany spádové oblasti jsme sdíleli obavy o akutní péči poskytovanou SN. 20. listopadu jednatel nemocnice zveřejnil na webových stránkách Sušické nemocnice toto prohlášení: “Nadále bude tato akutní lůžková péče poskytována pouze COVID+ pacientům. Lůžka následné péče, ambulance a LSPP, včetně komplementu zůstávají v provozu bez omezení. COVID negativní pacienti budou po základním ošetření, podle jejich aktuálního zdravotního stavu a po předchozí dohodě, převáženi do okolních zdravotnických zařízení.” V tomto velmi důležitém prohlášení jednatel nemocnice odkazuje na orgány krajské hygienické služby. Podle našich informací však tato instituce pouze doporučila karanténu infikovaných zaměstnanců. Přeloženo do srozumitelného jazyka, to v podstatě znamená, že od soboty máme z nemocnice (pro Covid-19 negativní pacienty) ambulantní dům s léčebnou dlouhodobě nemocných a naštěstí pořád fungující lékařskou pohotovostí. O tak závažné změně v nemocnici by zřejmě měl občany jako první informovat krizový štáb města, ten tak však do dnešního dne neučinil. Jedinou informaci o změnách v nemocnici naleznou potenciální pacienti v krátké aktualitě na stránkách nemocnice.

   

  v-reklamnim-spotu-susicke-nemocnice-si-zahrali-mistni-lide-i-zname-tvare denik-630-16x9

   

  Co se událo od návštěvy hejtmanky plzeňského kraje?

  Dne 16. listopadu navštívila Sušici doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. společně a Ing. Josefem Bernardem, s MUDr. Richardem Piknerem, Ph.D. a s Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem. Na schůzce s Radou města Sušice ve funkci valné hromady Sušické nemocnice byla vyjednána finanční podpora na provoz nemocnice ve výši 1,5 milionu korun měsíčně po dobu 3 měsíců, nežli odborná skupina vyhodnotí aktuální stav a další varianty zachování zdravotní péče.  Hlavním výstupem z jednání však byl úkol pro současného jednatele nemocnice Bc. Jiřího Vlčka, MBA, aby do pondělí 23. listopadu inicioval jednání s lékaři ve výpovědní lhůtě a zároveň předložil personální zajištění služeb na měsíc prosinec. Předseda zdravotního výboru plzeňského kraje Richard Pikner situaci komentoval: “Pokud se nepovede udržet lékaře a zdravotnický personál, a následně dojde k omezení provozu v Sušické nemocnici, tak už není cesty zpět! Z pohledu kraje pak už nebude co podporovat.” Tím potvrdil argumenty z našeho předchozího článku, že varianta nemocnice ambulantní dům + LDN je sice pro občany nevýhodná, ale zaručuje nemocnici ekonomickou soběstačnost. Pro tuto variantu tedy není nutná finanční podpora kraje. Avšak současná obložnost oddělení LDN je zhruba na čtvrtině kapacity, kterou definuje smlouva s Veřejnou zdravotní pojišťovnou, což je jistě neuspokojivý stav.

  Vraťme se ale k výše zmiňované schůzce s lékaři. Ta se nakonec uskutečnila dnes dopoledne, tedy 24. listopadu. Jednateli se nepodařilo splnit zadání, dohodnuté se zástupci Plzeňského kraje. Sestavení služeb na měsíc prosinec a zachování akutní péče není možné bez podpory odborné garance anesteziologů, kteří společně s lékaři ve výpovědích nechtějí sloužit pod současným vedením Bc. Jiřího Vlčka, MBA. Poslední možnost k zažehnání krizového stavu se odehraje v následujících dnech na mimořádném zasedání valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. Řešení celé situace bude mít pravděpodobně v rukách starosta města Bc. Petr Mottl, který se buď postaví za současného jednatele a přijde ruku v ruce s tím o lékaře, nebo bude ochoten Bc. Jiřího Vlčka, MBA odvolat a umožní návrat zaměstnanců, na kterých stojí poskytování akutní péče v Sušické nemocnici.

      

  kolektivsn

   

  Krizový tým nemocnice - viděl ho už někdo?

  Ani na třináct dnů starou žádost o doložení zápisů krizového týmu adresovanou nejdříve předsedovi dozorčí rady Jiřímu Chejnovi (odmítl zápisy dodat) a následně Valné hromadě Sušické nemocnice jsme dosud neobdrželi žádnou odpověď. Podle informací od Bc. Vlčka, MBA by kromě jeho samotného měli být členy krizového týmu nový odborný zástupce MUDr. Karel Tomášek, MUDr. Oliver Božík, asistentka ředitele Gabriela Tomanová, vedoucí sekce údržby Miroslav Forst a další... Někteří však v době, kdy píšeme tyto řádky, o své funkci v krizovém týmu netuší, takže mezi námi panují určité pochybnosti o jeho fungování.

  V souvislosti s (ne)činností krizového týmu ještě jednou citujeme Bc. Vlčka, MBA, který ve svém prohlášení říká toto: “vzhledem ke vzniklé hygienicko-epidemiologické situaci v Sušické nemocnici a následnému nedostatku personální a technické kapacity (kyslík), došlo po konzultaci a doporučení orgánu hygienické služby, ke změně v poskytování akutní lůžkové péče”, dle našeho mínění jde o ukázkový příklad manažerského selhání a situace, kterou by určitě měl projednávat krizový tým nemocnice. Z těchto jednání by měly vzniknout zápisy, které jsou, mimo jiné, klíčovým zdrojem informací pro zaměstnance nemocnice.

  Otázkou zůstává, zda jednatel předložil radou města, ve funkci valné hromady SN, požadované Zprávy o aktuálním stavu Sušické nemocnice s.r.o., zejména v oblasti personální, ekonomické a provozní, včetně aktualizovaného finančního plánu pro rok 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021, které měl předložit do 16. listopadu.

  Pacient (z latinského ‘snášející, trpící, trpělivý’) v rukách rady města

  Poslední možnost sušických radních, jak nebýt součástí historicky bezprecedentního omezení dostupnosti lékařské péče, je mimořádné zasedání valné hromady. Apelujeme především na ty městské radní, kteří s námi i přes názorové neshody byli ochotni diskutovat, aby zejména v kontextu událostí posledních dnů zvážili změnu svého postoje k problematice Sušické nemocnice. To, že v tuto dobu věnujeme čas psaní těchto řádků, svědčí o tom, že stále věříme v záchranu naší nemocnice i pro budoucí generace. Neztrácíme naději, že alespoň někteří z těch co mají v současné době tu moc rozhodovat o budoucnosti nemocnice, nakonec projeví osobní statečnost a začnou naslouchat potřebám svých voličů a potenciálních pacientů.

   

  Miloslav Sova a Sarah Huikari

   

  Sdílet