Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • 19 nominací na Stavbu roku 2019 Plzeňského kraje


  Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených stavebních děl vybrala 19 těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny. Svého vítěze bude vybírat i veřejnost. Až do 28. srpna 2020 probíhá na webových stránkách soutěže hlasování, které rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti.

   

  Zástupci odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje navštívili všech 37 přihlášených staveb, aby je mohli důkladně zhodnotit a udělit nominace. Vybrali 19 staveb ve všech sedmi soutěžních kategoriích, z nichž se budou volit vítězové titulu Stavba roku Plzeňského kraje (který může a nemusí být udělen v každé kategorii) a dalších cen, jako jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje nebo Čestné uznání poroty.

  S nominovanými stavbami se začali seznamovat náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová a primátor města Plzně Martin Baxa.

   

  „Z nominovaných staveb mě zaujala administrativní budova firmy KONPLAN na Borských polích, která se svou unikátní a hravou fasádou perforovaných lamel jistě stane novou dominantou Borských polí a neunikne pozornosti odborné i laické veřejnosti. Zejména až pnoucí rostliny fasádu ozelení, na to se velmi těším," sdělila své první dojmy náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová.

  „Jsem velmi rád, že i v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje má město Plzeň tolik želízek v ohni. Z projektů města a našich městských obvodů se o titul ve svých kategoriích utkají Křimická pláž, skate hřiště ve Škoda sport parku a nově vybudovaná Náplavka Radbuza na Anglickém nábřeží. Věřím, že naše stavby budou oceněny i v letošním roce," uvedl ke stavbám města primátor Plzně Martin Baxa.

  Také veřejnost má letos opět možnost zvolit svého vítěze, který si ze soutěže Stavba roku Plzeňského kraje odnese Cenu veřejnosti. Hlasovat pro některou z nominovaných staveb lidé mohou na www.stavbarokupk.cz od 1. července do 28. srpna 2020.

  „Mám radost, že má odborná porota a celá veřejnost znovu možnost vybrat vítěze z tak krásných a kvalitních stavebních děl," řekl Stephan Kronmüller, jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. „Výběr nebude snadný. Cenu si jistě zaslouží každá z nominovaných staveb."

  Výsledky hlasování stejně jako všechny oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni.

  Přestože bylo přihlašování do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 zasaženo koronavirovou krizí, termíny byly posunuty a do soutěže se přihlásilo nejvíce staveb za posledních osm ročníků.

  „Jako odborného garanta nás velice těší, že i přes jistě nestandardní situaci, způsobenou světovou pandemií Covid-19, se uskuteční letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje v plném rozsahu. Počet přihlášených staveb jasně podtrhuje zájem o tuto již, troufnu si říci, tradiční soutěž," řekl Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.

  Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné na www.stavbarokupk.cz.

  logostavbaroku

   

  Nominované stavby a hodnocení odborné poroty

  A/ Novostavby budov
  Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální návrh a přesvědčivou realizaci administrativní budovy. Objekt do různorodé zástavby na hraně Borských polí vnáší nevšední architektonickou i urbanistickou kvalitu. Vyniká zejména pojednáním fasádního pláště s kovovými lamelami, na několika místech prolomeného ostrovy zeleně. Kolem nich jsou v interiéru soustředěny odpočinkové zóny. Porota oceňuje rovněž kultivované pojednání a prostupnost prostoru obklopujícího budovu, včetně parkoviště s travnatými pásy.

  Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, Plzeň
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za potřebné a městotvorné dokomponování zástavby v ulici U Prazdroje. Administrativní část komplexu jasně vymezuje uliční prostor. Bytový trakt, odcloněný od ruchu ulice, vhodně zvyšuje polyfunkčnost území. Kromě suterénu s parkovacími místy, který propojuje obě hmoty a nezatěžuje veřejný prostor, spojuje celek vkusná architektonická schránka.

  Knihovna města Spálené Poříčí
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za naprosto přirozenou urbanistickou i hmotovou intervenci do historické části obce. V zadním traktu severní strany náměstí vyniká novostavba knihovny, navazující na rekonstruovaný domek z 19. století jak prostorově, tak i co do své archetypální formy podlouhlého stavení se sedlovou střechou. Porota si cení rovněž otevřeného a vzdušného podkrovního prostoru. Město touto realizací naplňuje svůj cíl soustředit veřejné funkce i život obyvatel do svého centra.

  knihovna

   

   

  B/ Rekonstrukce budov
  Expozice refektář, Klatovy
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za citlivou obnovu části památkově chráněného areálu. V realizaci rekonstrukce se podařilo ohleduplné spojení barokní architektury stavby (pietně zrestaurované původní štuky, odhalení historické studny) s potřebným vybavením prostor současnou technologií. Právě ta – spolu s geniem loci někdejší jezuitské koleje – může zajistit pravidelné využívání společenského sálu s klubovnou a významně tak přispět k posílení kulturního života ve městě.

  1 refektář-klatovy zmenš-768x512

   

  Dům s pečovatelskými byty pro seniory, Spálené Poříčí
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za ohleduplnou obnovu fasády a zdařilou rekonstrukci vnitřních prostor budovy i nádvoří, realizovanou s respektem k tradičním prvkům. Neméně porota oceňuje přístup obce, která soustředěním pečovatelských bytů do domu na náměstí, umožnila seniorům účastnit se dění v centru. Potenciál k rozvinutí komunitního aspektu života obyvatel domu skýtají i dosud nezrekonstruovaná hospodářská stavení ve dvoře a navazující zahrada.

   

  Komunitní centrum Stará radnice, Staňkov
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za následováníhodnou rekonstrukci vedoucí k záchraně objektu v centru obce a obnově jeho veřejné funkce. Vydařená rekonstrukce stavby, provedená s pokorou k historickému charakteru stavby a původním konstrukcím i materiálům se dokonale pojí s revitalizací komunitního života. Dům je opět součástí společenského a kulturního života napříč generacemi.

   

  Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za střízlivou rekonstrukci objektu zaměřenou na energetické úspory a především za originálně pojatou zahradu školky. Environmentálně zaměřená zahrada nabízí různé herní a zážitkové prvky, které spojuje motiv putování chodskou krajinou. Porota oceňuje použití přírodních materiálů, herní prvky využívající dešťovou vodu i mimořádnou péči o detail, která je nejvíce patrná v provedení dřevěného altánku se skleněnou střechou.

   

  C/ Stavby pro bydlení
  Bytový dům Sylván, Plzeň
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za realizaci výjimečného konceptu otevřeného bloku s výraznou vertikálou v architektonicky čistých formách. Dům s evidentně nízkými investičními náklady a pohledově různorodými fasádami s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků tvoří kvalitní svorník mezi panelovými domy a bytovou výstavbou z přelomu tisíciletí. Má zároveň potenciál iniciovat ve svém sousedství vznik další kvalitní současné architektury pro bydlení.

   

  Bytový dům Papírnická, Plzeň
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou formu i provozní řešení budovy, a rovněž za uvažované pěší vazby vedoucí přes poloveřejný prostor. Výraznou hodnotou objektu je klidné nádvoří se vzrostlými stromy, oproštěné od parkování díky situování parkovacích míst do severního křídla objektu. Vnitroblok byl navíc otevřen k řece velkorysou společnou terasou. Přes nesporné kvality lze domu vytknout jistou mohutnost patrnou převážně z dálkových pohledů a výrazné měřítko vůči řece a jejím nábřežním prostorům.

   

  Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zachování urbanistického kontextu a za výrazově i materiálově netradiční řešení vymezující se vůči často banálnímu, kašírovanému pojednání fasád zateplovaných domů. Novostavba členěním své hmoty odkazuje na dvojici starších domů, jež nahradila, avšak do ulice zformované v závěru 19. století vnáší současné tvarosloví. Překvapuje rozdílnými tvářemi – uzavřené průčelí s rastrem „syrových" cortenových desek, které se stávají elementárním dekorem svého druhu, výrazně kontrastuje se světlou a členitou dvorní fasádou.

   

  Lokalita Bolevec, Plzeň
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za spojení současných aspektů bydlení s tradičním hmotovým pojetím a funkčním urbanistickým řešením. Porota vyzdvihuje zejména prostorové uspořádání celého souboru, v němž se podařilo nahradit nevzhledné protihlukové stěny, požadované v původním konceptu, zděnými ploty a stěnami samotných domů, přisazených k hranicím pozemků. Porota oceňuje i kontextuální formu jednotlivých staveb reflektující stávající historickou část okraje města.

   

   

  D/ Dopravní a inženýrské stavby
  Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou realizaci a jedinečnost technologie spočívající v otočení ocelové konstrukce kolem své podélné osy. Výměna nýtované konstrukce z počátku 20. století za soudobé ocelové řešení, jež svým tvarem navazuje na historický most, výrazně zlepšila parametry železniční trati. Dynamicky tvarovaná lávka přimknutá k mostním obloukům navíc zajistila chybějící a bezpečné propojení obou břehů Hracholuské přehrady pro pěší a cyklisty.

  E/ Průmyslové stavby
  Výrobní areál Dvorec
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a výrazově zdařilé provedení rozsáhlé průmyslové stavby spojené s moderní výrobní technologií. Stavba netvoří tradiční uzavřený monoblok, ale vhodně kombinuje plné hmoty s transparentním otevřeným prostorem. Chvályhodné je rovněž situování areálu v blízkosti železniční trati na okraji zástavby.

  F/ Sportovní a volnočasové stavby
  Skate hřiště ve Škoda sport parku, Plzeň-Slovany
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za účelné řešení specifického designu hřiště určeného začátečníkům i zkušeným jezdcům a za kvalitní provedení technologie leštěného betonu. Porota vyzdvihuje i samotný záměr, pozitivně se promítající do života nemalé části populace dětí a mládeže, která se realizuje v alternativních sportech. Precizní provedení betonového povrchu hlazeného strojově i ručně však zaujme i nesportovce.

  Náplavka Radbuza, Anglické nábřeží v Plzni
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zpřístupnění a městotvornou úpravu levobřežní bermy Radbuzy. Díky zpevnění náplavky – lapidární co do formy i materiálu – vzniklo v centru města nové veřejné prostranství, jež může přispět k intenzivnějšímu užívání cenných městských prostorů veřejností. Porota věří, že náplavka bude v budoucnu doplněna mobiliářem a dalšími prvky.

  naplavka

   

  G/ Veřejná prostranství
  Křimická pláž
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilé – a překvapivé – zhodnocení opomíjeného pozemku na břehu řeky Mže. Pláž s vazbou na cyklostezku není zatížena přemírou atrakcí; civilně pojednanému prostoru dominuje veliké pískoviště a dřevěný chodník se schodištěm a molem nad hladinou. Celek doplňují výtvarná díla provedená z kmenů místních stromů, trampolíny a discgolfové hřiště. Porota oceňuje, že při celkové revitalizaci místa byl ponechán prostor pro budoucí rozvoj nového křimického „nábřeží".

  Pěší zóna Palackého v Rokycanech
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení veřejného prostranství. Tradiční rozdělení uličního profilu na vozovku a chodníky zůstalo v realizaci zachované a je rozehráno grafickým řešením povrchu s barevně odlišenými příčnými pásy dlažby v místě vstupů do objektů. Parter oživuje také zeleň a drobné prvky městského mobiliáře. Porota si neméně cení využití nové technologie podzemních půdních buněk určených pro výsadbu nových stromů.

  Regenerace centrální části obce Svojšín
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou úpravu veřejného prostranství. Na původní návsi malé obce se především uplatněním tradičních materiálů podařilo vytvořit důstojný doplněk hmoty rekonstruovaného zámku. V prostoru byly vymezeny velkorysé plochy pro pěší a zajištěn bezbariérový přístup k budově obecního úřadu s důrazem na bezpečný pohyb chodců. Porota věří, že v budoucnu bude prostranství doplněno vhodným mobiliářem (lavičkami či veřejným osvětlením).

  Rekonstrukce Malostranského náměstí, Starý Plzenec
  Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vkusné pojednání veřejného prostranství v soudobých minimalistických formách. Žulová dlažba dobře koresponduje s historickým charakterem místa, víceúčelové dubové pódium se třemi mladými lípami a vodním prvkem s praktickým pítkem pak nově interpretuje tradiční prvky komorního náměstí. Místo tvoří mj. důstojný nástup na cestu vedoucí k rotundě sv. Petra a Pavla, jeho intenzivnější využití se však patrně bude odvíjet od doplňování místní občanské vybavenosti.

  Odborná porota:
  Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
  Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
  Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů
  Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
  Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje
  Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
  Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků

  Udělované ceny:
  Titul Stavba roku Plzeňského kraje
  - odborná porota může titul udělit v každé kategorii, ale má právo titul neudělit
  Cena poroty
  Čestné uznání poroty
  Cena hejtmana Plzeňského kraje
  Cena primátora města Plzně
  Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
  Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
  Cena veřejnosti

   

  -tz pk-

  Sdílet