Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Nabídka pronájmu městského bytu


  byty vr

  Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1 

  Byt č. 13,  velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), 

  ul. Sirkařská,  čp. 974, Sušice. 

  Byt se nachází v šestém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě je výtah.

  Rozměry jednotlivých místností: kuchyň  11,11 m2, 1. pokoj 20,17 m2, 2. pokoj 20,17 m2, 3. pokoj 16,12 m2, předsíň 7,95 m2,  koupelna  4,12 m2, sklep 1,44 m2. Celková rozloha bytu 81,08 m2.

  Datum prohlídky bytu: 26. 5. 2020 od 9:00 do 9:15 hod.

   

   Žadatel musí splnit tyto podmínky:

   • musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
   • nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení
   • nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
   • během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu
   • uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)
   • musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
   • musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

  Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žadatelem společnou domácnost.

   

  Nabídka  musí  být  podána  nejpozději:   31.5.2020  v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na  pronájem bytu“  +  označení  požadovaného  bytu  +  adresa odesílatele.

   

  Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

  Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.  

  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.

  Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

  Bližší  informace  a   formuláře  žádostí  budou  podány  všem  zájemcům  na  Městském  úřadě  v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,  č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.   

   

  -musus-    

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #1 Soňa 2020-05-13 19:46
  fotky paneláků jsou ale u sídliště a Kaštanová ul.
  Citovat