Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Válečná munice stále hrozí


  munice2

  Válečná munice stále hrozí

  Za první tři měsíce Pyrotechnická služba Policie ČR řešila již 341 případů. 

   

  Přestože v letošním roce uplyne již 75. let od ukončení druhé světové války, z dosavadní činnosti Pyrotechnické služby PČR se to ani nezdá. Posuďte sami: za celý loňský rok vyjeli policejní pyrotechnici k celkem 1.793. případům nálezu munice a jen za první tři měsíce to bylo 341 případů. Většina této munice pochází právě z období II. světové války. Nutno však podotknout, že nezanedbatelná část těchto nálezů pochází i z jiných období, jak pozdějších, tak dřívějších a ne zcela ojedinělé jsou i nálezy munice z období války z roku 1866, kdy největší a rozhodující střetnutí tohoto konfliktu proběhla právě na našem území.

   

   

  Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že nálezy munice se omezují na poměrně omezená místa bojišť, ale není tomu tak jednoznačně. Předně je třeba si uvědomit, že moderní konflikty rozšiřují bojové operace na značná území, neboť dochází k neustálému zvětšování dostřelu zbraní a množství munice, které jsou na cíl schopny dopravit a dále i masovému nasazení letectva, které je schopno napadat statické i pohyblivé cíle hluboko v týlu a tak se s municí setkáváme i v místech, kde bychom to ani nečekali.

   

   

  Pyrotechnici PČR, jsou zkušeným odborníky, kteří ve spolupráci s místními základními útvary PČR jsou schopni bezpečně zneškodnit nalezenou munici bez ohrožení životů a zdraví občanů i jejich majetku. Na tomto místě je potřeba rovněž poděkovat samotným občanům, kteří případné nálezy munice řádně ohlásí na linku 158 a umožní tak bezpečně munici zlikvidovat. Bohužel i v dnešní době dochází k hrubým a stále se opakujícím chybám nálezců, kteří často v dobrém úmyslu především ohrožují nejen sebe, ale i okolí a dále tím dokáží značně zkomplikovat samotné zneškodnění munice.

   

   

  Mezi nejčastější problém, na který se naráží, je přenášení munice na místní obvodní oddělení policie. Zpravidla to má za následek evakuaci oddělení a jeho okolí až do příjezdu pyrotechnika, který je následně nucen zasahovat se zkorodovanou municí v objektu. Ne každou nalezenou munici je totiž možno bezpečně převézt a někdy je stav munice natolik špatný, nebo její konstrukce je tak záludná, že se musí zničit na místě nálezu. Pokud by nález byl ponechán v lese nebo na poli, pak by s ničením nebyl problém. Takto však nastává problém s následnou přepravou nebezpečné munice z místního oddělení na vhodné místo ke zničení.

   

  munice3

  Pojistné ústrojí tohoto sovětského ručního granátu vz. 42 je již silně narušené korozí.

  Uvnitř je však vše funkční. Takovou munici musí pyrotechnici zničit na místě nálezu.

   

  Další poměrně častou situací je ta, kdy nálezce neoznámí nález munice ihned, ale až se zpožděním ze svého domova. Často navíc nevhodným způsobem jako například mailem, který navíc adresuje přímo Pyrotechnické službě s fotografiemi nálezu apod. Tím nastává problém vůbec munici najít a to i v případě, že nálezce udá i přesné souřadnice GPS. Jsou i případy, kdy se už munici nepodaří dohledat. Jediné správné řešení je ihned na místě nálezu volat linku 158 a počkat na místě příjezdu hlídky. Tedy ne posílat mail z domova a podobně.

   

   

  Poslední a nejzávažnější chybou, spojenou navíc se spácháním i několika trestných činů, jsou pokusy o neodbornou manipulaci. I když se můžete setkat s názory některých „odborníků“ na internetových diskuzích a dalších jiných „odborných fórech“, že munice stará desítky let je neškodná, vězte, že není tomu tak. Vojenská munice je stavěná tak, aby byla použitelná desítky let a již od konce 19. století je plněná výbušninami, které nepodléhají degradaci. Rovněž vnitřní mechanismy jsou chráněny před působením vnějších vlivů a proto i když je munice a povrchu silně napadená korozí, uvnitř je stále dokonale suché prostředí a vnitřní mechanismy jsou tak v bezvadném stavu téměř jako by právě byly vyrobeny. Ostatně o jejich funkčnosti se každý rok několik osob samo přesvědčí, letošní rok nevyjímaje. Při pokusech o rozebrání nalezené munice za různým účelem, většinou ze zvědavosti, dochází ke vznikům vážných, často smrtelných úrazů i vícero osob, kteří jsou podobným experimentům přítomni.  Kvůli naprosté hlouposti si tak takoví lidé navždy změní svůj život a často i život druhých, nemluvě o následném trestně právním postihu, pokud je ještě koho trestat. Pamatujte, že munice je primárně určena pro zabíjení a ničení, lidské tělo v bezprostřední blízkosti pro ni nepředstavuje vážnou překážku.

   

   

  Pokud se tedy v dnešních dnech, tak těžkých pro takřka celý svět, vydáte načerpat čerstvých sil do přírody, nebo při vyklízení staré půdy naleznete za trámem starou munici, případně neznámý předmět, o kterém si myslíte, že by municí být mohl, pak se držte následujících pokynů. Pokud je dodržíte, pak bude všechno v pořádku, splníte svoji občanskou povinnost a nikomu se nic nestane.

   

  1. Při nálezu zachovejte klid. Pamatujte - nebudete-li s municí manipulovat, pak nevybuchne. Ihned zavolejte na linku 158 a nález oznamte a co nejpřesněji uveďte místo kde se nacházíte. Můžete použít GPS souřadnice. Vyčkejte poblíž místa nálezu na příjezd hlídky PČR a řiďte se jejími pokyny.

  2. Pokud se musíte z místa vzdálit, označte vhodně místo, kde se munice nachází, např. šátkem, zapíchnutým klackem, případně i cestu vedoucí k munici.

  3. V žádném případě neberte munici do rukou nebo s ní jinak nemanipulujte. Pokud ji nedopatřením zvednete, opatrně ji opět položte na zem, nejlépe tak jak ležela a odstupte od ní. Munici nepřemísťujte, nikam ji nenoste.

  4. Ohlášení nálezu proveďte i v případě, že si nejste jisti, zda se o munici jedná nebo ne. Pokud se při prověření ukáže, že se o munici nejedná, nikdo vám nic nevyčte a vy splníte svoji občanskou povinnost.

  5. V některých případech je na místě nálezu munice nutná evakuace obyvatel. Pamatujte, že je to pro Vaši bezpečnost. V takovém případě se řiďte pokyny příslušníků zajišťující evakuaci. Pyrotechnici udělají vše proto, abyste se mohli během co nejkratší doby vrátit domů. Evakuace zpravidla netrvá dlouho, v řádu desítek minut až jednotek hodin.

  6. Poučte o nebezpečí nálezu munice svoje děti.

  7. Nevyhledávejte cíleně munici. Pamatujte, že tímto se můžete dopustit trestného činu.

  8. K provádění pyrotechnického průzkumu jsou v ČR specializované firmy, které disponují potřebným povolením a odbornými znalostmi. Pokud se například domníváte, že máte na pozemku munici, můžete k provedení pyrotechnického průzkumu využít jejich služeb. Kontakty je možné vyhledat na internetu.

   

  munice1

  Po 75 letech se na mnohých místech nachází velké množství munice. Tyto sovětské 107 mm miny pocházejí z II. světové války a bylo jich na jednom místě nalezeno přes šedesát kusů. Nález je z letošního roku ze Šumperska.

   

   

  munice2

  Letecká munice může být nalezena v podstatě kdekoliv. Tato sovětská puma ráže 100 kg byla nalezena letos na Ostravsku.

   

   

   

  -tz pcr-

  Sdílet