Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Nejlepší? Domácí potraviny a produkty


  Nejvíce nedostatků u potravin z dovozu

   

  potraviny

  Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2019 celkem 45 088 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů.

   

  Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 25 299 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 14 146 vstupů do provozoven společného stravování, 9 559 vstupů ve výrobě potravin, 2 182 kontrol ve velkoskladech, 761 v prvovýrobě, 1 735 v ostatních místech, např. při přepravě, v celních skladech apod.

   

  V loňském roce SZPI kontrolou zjistila celkem 3 016 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků, což představuje cca 19% hodnocených vzorků. Nejvíce nevyhovujících šarží inspektoři odebrali v maloobchodní síti – celkem 2 382 (což představuje cca 26% z šarží potravin hodnocených v maloobchodní síti).

   

  Z hlediska země původu inspekce v loňském roce zjistila nejvyšší míru pochybení u potravin dovážených z tzv. třetích zemí, naopak nejmenší podíl nevyhovujících vzorků kontroly potvrdily u potravin tuzemských výrobců. U potravin ze třetích zemí nevyhověly požadavkům národních nebo evropských předpisů 25,6% hodnocených šarží. U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 16,9% kontrolovaných šarží, tuzemské potraviny nevyhověly v 13,7%.

   

  Nejproblematičtějším typem provozoven, stejně jako v předchozích letech, byl segment společného stravování. Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 14 146 kontrol a zjistila zde 3 398 pochybení, porušení právních předpisů inspektoři konstatovali u každé 4 kontroly v segmentu. Při kontrolách zaměřených specificky na dodržování hygienických předpisů nevyhovělo 30% kontrolovaných provozoven (2 788 případů nedodržení správné hygienické praxe). K okamžitému uzavření provozovny společného stravování při kontrole došlo v celkem 49 případech.

   

  Inspektoři SZPI provedli celkem 815 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin. Kontroly SZPI se v rostoucí míře zaměřují i na kontrolu potravin nabízených či propagovaných na sociálních sítích jako je například Facebook a Twitter. Nejčastěji kontrolovanou komoditu představovaly doplňky stravy.

  V roce 2019 bylo pravomocně skončeno 2 495 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 156 719 000 Kč. Inspekce zároveň loni uložila 10 855 zákazů uvádět potraviny do oběhu a celková hodnota takto zakázaných potravin představovala 24 386 633 Kč.

   

  Rozdělení počtu nevyhovujících šarží podle místa kontroly je následující: v maloobchodní síti bylo zjištěno 2 382 šarží, ve výrobě nevyhovělo 117 šarží, ve velkoobchodě 87 šarží a na ostatních místech bylo jako nevyhovující hodnoceno 430 šarží.
  S ohledem na zemi původu byl nejnižší podíl nevyhovujících šarží zjištěn u potravin z České republiky (13,7 % nevyhovujících šarží) a poněkud vyšší podíl u produkce pocházející ze zemí EU (16,9 % nevyhovujících šarží). Vyšší procento bylo zjištěno u produkce dovezené ze třetích  zemí (25,6 % nevyhovujících šarží). 

   

  Plné znění Zprávy o činnosti za r. 2019


  -tz szpi-

  Sdílet