Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Pokřivené zrcadlo exstarosty

   

   

  Pokřivené zrcadlo exstarosty

   

   

   

   

         Je určitě dobře, že se exstarosta Pavel Dvořák zajímá i nadále o dění ve městě Vimperk. Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem ve vedení má i dostatečný přehled ohledně fungování města. O to víc je zarážející, že člověk s touto praxí neuvádí, dle mého názoru záměrně, pravdivé informace a snaží se navodit atmosféru určité hysterie, kam že se to naše město ubírá.

   

   

   

         Pan bývalý starosta předal město po 17 měsících, ovšem s jiným zůstatkem financí, než bylo novému zastupitelstvu v listopadu 2018 uváděno v jeho závěrečné zprávě. Rozdíl více jak 10 milionů korun je podle pana Dvořáka asi detail. Klíčem k úspěchu jsou určitě také tvrdé investice, jak uvádí autor, ovšem nejen ty.

   

   

   

         Je opakovanou nepravdou pana Dvořáka, že Fišerku realizoval kraj, ale jednalo se o společnou investici města Vimperk a kraje. Kraj investoval do této stavby cca 20 mil. Kč a město Vimperk cca 8 mil. Kč, což není málo. Pamatuji si koncem ledna 2019 klíčové jednání v MěKS Vimperk ohledně plánované výstavby Fišerky, kde bylo více jak 20 zainteresovaných lidí. Šlo o zásadní a rozhodující jednání a nevypadalo to s plánovanou stavbou vůbec dobře. Nebýt před rokem starostky paní Martanové, troufám si tvrdit, že dneska na Fišerce nekroužíme. Bylo to opravdu na hraně a reálně hrozilo, že kruháč na Fišerce nebude a výhledově by mnoho let nebyl ani v plánu. Tak mluvte, prosím, pane Dvořáku, konečně pravdu!

   

   

   

         Zmiňujete se také o opravě sociálu na ZŠ Smetanova, střechy na ZŠ TGM a výměně výtahů. Ostatní stavební akce jako by nebyly. Záměr? Nevím… Určitě je důležité, že se podařila opravit parkovací plocha za poliklinikou, chodník v Pražské ulici, zrealizovat bezpečný přechod pro chodce ve Špidrově ulici, vybudovat autobusovou zástavku v Luční nebo zahájit výstavbu 30 parkovacích míst v Podzámčí. Jde o investice v objemu desítek milionů korun. Jestli je to „nic moc“, jak uvádí p. Dvořák ve svém článku, nebo hodně je na posouzení každého zvlášť. Pro jistotu nechávám autorovi článku odkaz, aby měl skutečný přehled o investicích ve městě Vimperk v roce 2019.

  https://www.mesto.vimperk.cz/cz/v-roce-2019-mesto-investovalo-v-ruznych-oblastech/4859/

   

   

   

         V článku jsou další "zajímavé" informace, např., že město počítá minimálně s 20 - 40 mil. Kč ročně z úsekového měření rychlosti. Kde vzal autor tato čísla? To je mi nejasné… Ale uvádí to, jako zaručeně ověřenou informaci. Prostě "jedna paní povídala".

   

   

   

         Pan bývalý starosta nás obviňuje z fíglu „refinancování úvěru ve výši 120 mil. Kč“. To je hodně silné slovo na to, že vše proběhlo v souladu s uzavřenou a podepsanou smlouvou p. Dvořákem a příslušnou bankou. Tento úvěr je smluvně zavázán za dobrých podmínek, o tom není pochyb, a to je třeba uznat. Ale je opět nepravdou, že se 120 mil. Kč rozlilo a nic z toho, jak uvádí autor. Je dobře, že jsme krok refinancování úvěru udělali a díky tomu můžeme realizovat investiční akce, které budou důležité pro naše město. Rekonstrukce ulice Čelakovského, rekonstrukce ulice 1. máje, vybudování kanalizace od Sloupů, oprava hřbitovních zdí a revitalizace urnového háje, odvodnění ZŠ TGM, demolice objektu č.p. 150 v Pasovské, oprava MěKS a další. Většina těchto akcí by v dohledné době nebyla realizována v případě výstavby bazénu za vysoutěženou cenu cca 140 mil. Kč. Zároveň by ani nebyly realizovány plány na další roky, jako např. oprava kořenové čistírny odpadních vod na Lipce, postupná výstavba parkovacích míst ve 13 vytipovaných lokalitách na sídlišti (v tuto chvíli v projektové přípravě), další investice do školních zařízení apod. Město by bylo minimálně na 10 let investičně paralyzováno. Pan bývalý starosta říká A, ale je potřeba říci také B, a to které akce by Vimperákům z tohoto seznamu vyškrtl. Čelakovského? Nebo by snad přestal investovat do našich škol? Jen v letošním roce uvolní město do škol v našem městě cca 15 mil. Kč.

   

   

   

         Dva smluvně vázané úvěry v celkové výši 180 mil. Kč určené, jak pan bývalý starosta uvádí, na Májovku a bazén, kde jsou předpokládané náklady na tyto dvě investiční akce v celkové výši 215 mil. Kč (Májovka 75 mil. a bazén 140 mil.), prostě tyto dvě akce nepokryjí a musely by se hledat zdroje jinde. Škrtalo by se!

   

   

   

         Pavel Dvořák se ve svém článku ohledně Májovky ptá, zda se omluvíme za házení chyb na minulé vedení města. Vážený pane, byla jasně uvedena věta, že bývalé vedení města v dobré víře chtělo celý proces urychlit, a proto bylo rozhodnuto dne 5.3.2018 o podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení. Nevím, co je na tom urážlivého, jsou to fakta. Tak za co chce pan Dvořák omluvu? Důkaz zde: https://www.mesto.vimperk.cz/cz/jak-dal-s-rekonstrukci-ulice-1-maje-/4902/

   

   

   

         Věta, která je uvedena v jeho článku "Svoboda projevu je i odpovědnost za to, co provádím" je určitě pravdivá, ale je také potřeba mít odpovědnost za to, co píši a říkám.

   

   

   

  Zdeněk Kuncl
  Místostarosta města

   

   

  Sdílet