Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Nabídka městských bytů v Sušici k pronájmu


  Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1  

   

   

  Byt č. 7,  velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),  ul. Karla Čapka,  čp. 877, Sušice. 

  Byt se nachází v třetím  nadzemním podlaží domu.  V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. Rozměry  jednotlivých   místností:   kuchyň  8,3 m2,    1. pokoj  16,3 m2,   2. pokoj 12,1  m2,  3. pokoj 16,00 m2,   předsíň 5,9 m2,  koupelna  2,24 m2,  WC 1,08 m2, šatna 1,8 m2,  komora 1,12 mmimo byt, spíž mimo byt 1,1 m2.  Celková rozloha bytu 65,94 m2.

   

  Datum prohlídky bytu: 24. 10. 2019 od 9.00 do 9.10 hod.

   

   

  Byt č. 1,  velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),  ul. 5 května,  čp. 668, Sušice. 

  Byt se nachází v druhém  nadzemním podlaží domu.  V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. Rozměry  jednotlivých   místností:   kuchyň  9,91 m2,    1. pokoj  22,15 m2,   2. pokoj 14,28  m2,  3. pokoj 12,89 m2,   předsíň 3,42  m2,  koupelna  6,04 m2,  WC 0,96 m2, sklep 6,75 m2.  Celková rozloha bytu 76,40 m2.

   

  Datum prohlídky bytu: 24. 10. 2019 od 9.20 do 9.30 hod.

   

   

   

   Žadatel musí splnit tyto podmínky:

  • musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
  • nesmí být dlužníkem  města, nesmí být v insolvenci a nesmí  být proti němu vedeno exekuční řízení
  • nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
  • během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu
  • uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká  se pouze  žadatele, kterému  byla žádost       o pronájem  bytu 

         vyřazena)

  • musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
  • musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc).

   

  Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žadatelem společnou domácnost.

   

   

  Nabídka  musí být  podána nejpozději:   31.10.2019  v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na  pronájem bytu“  + označení požadovaného  bytu +  adresa odesílatele.

   

  Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

  Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.  

   

  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  pěti let.

   

  Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

   

  Bližší  informace  a   formuláře  žádostí budou podány  všem zájemcům na Městském  úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,  č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.     

   

  -mu-

    

  Sdílet