Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • ČOI hodnotila dětské chůvičky


  dite

  ČOI vyhodnotila kontroly dětských chůviček

  Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na dětské chůvičky, které jsou pro některé rodiče nepostradatelnou součástí domácností s malými dětmi. Dětské chůvičky musí splňovat především technické parametry tak, aby byly pro uživatele funkční a bezpečné. Česká obchodní inspekce uskutečnila v této oblasti celkem 14 kontrol výrobků u 12 subjektů, pochybení zjistila u 5 z nich.

   

  Česká obchodní inspekce provedla v období od 16. července do 30. listopadu 2018 celkem u 12 hospodářských subjektů kontroly 14 dětských chůviček. Cílem akce bylo ověření, zda dětské chůvičky splňují technické požadavky dané českými zákony a nařízeními a předpisy EU.

   

  Kontrolovanými výrobky byly dětské chůvičky, popřípadě i nabíječky dětských chůviček, které byly součástí balení výrobku. Kontrola výrobků byla zaměřena na značení výrobků, jejich průvodní dokumentaci (EU prohlášení o shodě, bezpečnostní pokyny, návody k použití), označení CE, podklady k ověření shody a technická dokumentace a dále na měření vysílacích frekvencí, které bylo provedeno ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem.

   

  U všech 14 kontrolovaných výrobků bylo zjištěno, že označení předepsanými technickými údaji je v souladu s právními předpisy, včetně stanoveného označení CE. Rovněž byly k výrobkům přiloženy dostačující informace o způsobu použití, bezpečnostní upozornění a EU prohlášení o shodě. Přesto u 5 distributorů zjistila porušení právních předpisů.

   

  Zjištěné nedostatky

  Česká obchodní inspekce zjistila u dvou subjektů a dvou typů výrobků porušení příslušných nařízení vlády. V jenom případě chyběl návod a bezpečnostní upozornění v českém jazyce a ve druhém případě chybělo EU prohlášení o shodě.

  Dva kontrolované subjekty porušily zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy spotřebitelům nesprávně účtovaly a nevydaly úplný doklad o zakoupení výrobku.

  Jeden subjekt neposkytl dozorovému orgánu potřebnou součinnost pro výkon kontroly a bude s ním zahájeno správní řízení.

   

  Uložená opatření

  Česká obchodní inspekce za výše zjištěná porušení právních přepisů uložila ve 3 případech pokuty v celkové hodnotě 6 000 Kč a v 1 případě bude zahájeno správní řízení.

   

  Dále uložila v 7 případech termínovaná opatření ve formě doložení dokumentace nebo nabývacích dokladů a poskytnutí součinnosti. V 6 případech byla opatření splněna v termínu.

   

  zdroj: coi.cz

  Sdílet