Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • AKTUÁLNĚ: Městské byty k pronájmu


  byty vr

  Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1

   

    

  Byt č. 31, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová,  čp. 1159, Sušice.

  Byt se nachází v sedmém nadzemním podlaží domu. V bytě  jsou plastová okna.

  Rozměry  jednotlivých  místností: kuchyň 10.48 m2,  1. pokoj  19.53 m2, 2. pokoj 12.00 m2,  3. pokoj 8.00 m2,   předsíň  10.24 m2,  koupelna 2.86 m2, WC 1.03 m2, balkon 6.02 m2, sklep 2.88 m2. Celková rozloha bytu 73.04 m2. Datum prohlídky bytu: 22. 11.2018 od 9.00 do 9.10 hod.

   

   

   

  Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. 5. května, čp. 671, Sušice.

  Byt se nachází ve prvním nadzemním podlaží domu.  Dům je zateplený a v bytě jsou plastová okna.

  Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 13.00 m2, 1. pokoj 25.00 m2, 2. pokoj 13.00 m2, 3. pokoj 13.00 m2, předsíň 13.00 m2, spíž 0.70 m2, koupelna 3.44 m2, WC 1.00 m2, balkon 1.85 m2,  sklep 9.15 m2. Celková rozloha bytu 93.14 m2.

  Datum prohlídky bytu: 22. 11. 2018 od 9.30 do 9.40 hod.

   

   

  Žadatel musí splnit tyto podmínky:

  • musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
  • nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení
  • nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
  • během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu
  • uplynula  již lhůta,  na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla  žádost o pronájem bytu vyřazena)
  • musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
  • musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

  Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žadatelem společnou domácnost.

   

   Nabídka  musí být  podána nejpozději:   30.11.2018  v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na  pronájem bytu“  + označení požadovaného  bytu + adresa odesílatele.

   

  Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

  Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.  

  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  pěti let.

   

  Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

   

  Bližší  informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na  Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,  č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.

  -lk-

   

  Sdílet