Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Video: řidiči vás ve tmě ne/vidí


  BUĎTE VIDITELNÍ!

  V uplynulém týdnu se v Klatovech uskutečnila tematická dopravně preventivní akce, při které se policisté zaměřili na chodce. Do akce byli zapojeni policisté z oddělení tisku a prevence a dopravního inspektorátu.

  Policisté rozdávají chodcům reflexní pásky, které doporučují umístit na zápěstí ruky nebo tašku a vždy směrem do komunikace. Umístit reflexní pásek je důležité při chůzi mimo obec, nebo na neosvětlených místech, při soumraku i v nočních hodinách.

   

  Chodci byli upozorněni na platnost zákona, kde je uvedeno :

  Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

   

  Co znamená snížená viditelnost:

  = situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.

   

  VIDITELNOST CHODCŮ

  Pro naši bezpečnost je třeba, aby nás řidič včas viděl/a:

  • mohl se nám vyhnout (jdeme po silnici),
  • mohl zpomalit (když přecházíme silnici),
  • mohl zastavit (čekáme před přechodem).

   

  Děti by na silnicích měly být co nejlépe vidět. Doporučujeme používat světlé oblečení a reflexními prvky doplnit školní tašku i oblečení.

  Reflexní prvek samozřejmě patří i na dětský kočárek - protože s ním vjíždíte na komunikaci dříve, než Vy na ni vstupujete.

  Nezapomeňme i na osoby se sníženou pohyblivostí - reflexní pásek lze umístit též na tašku (v místě poutka) i vycházkové hole.

   

  Snížená viditelnost není jen noc. Stejná pravidla platí také pro svítání a soumrak, hustý déšť, mlhu a sněžení.

   

  WWW.BEZPECNE.CESTY.CZ

   

  Řidič musí chodce vidět včas, protože auto jede velkou rychlostí a pro zastavení, nebo alespoň bezpečné vyhnutí je potřeba hodně času, tj. i vzdálenosti.

  To, aby nás řidič včas viděl je však jednoduché. Záleží na barvě našeho oblečení. Co se týká vlastní barvy oblečení, je důležitější oblečení od pasu dolů (kalhoty, sukně apod.) Je to způsobeno faktem, že potkávací světla aut svítí ve sklonu cca 1 % od vodorovné roviny dolů. Laicky řečeno, svítí dolů od osy světel.

  Fluorescenční materiály slouží pro lepší viditelnost ve dne a slabé snížené viditelnosti (soumrak, svítání, déšť). Známe je z reflexních vest, pracovních oděvů a doplňků oblečení – jasně žlutá, zelená a oranžová barva. V noci svou funkci však ztrácejí.

  Reflexní materiály fungují na zcela odlišném principu. Odrážejí světlo podobně jako směrové zrcadlo a tím jsou viditelné na více než 200 metrů.  Reflexní prvky umisťujte na co nejvíce se hýbající části těla, tj. např. zápěstí a kotníky. Pohybující se reflexní prvek je vidět více než statický, umístěný např. na čepici.

   

  VYZKOUŠEJTE SI V INTERAKTIVNÍCH ANIMACÍCH:

  REAKČNÍ DOBA ŘIDIČE

  VIDITELNOST CHODCŮ V NOCI

   

  Zdroj:  -p cr, bezpecne.cesty.cz-

   

   

   

   

   

   

  Sdílet