Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Bydlení v Sušici - nabídka volného bytu


  Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1  

   

  Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Karla Čapka, čp. 877, Sušice.

  Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu.  Dům je zateplený a v bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8.30 m2, 1. pokoj 16.60  m2 , 2. pokoj 15.90 m2 2,  3. pokoj 12.10 m2,   předsíň  5.90 m2,  koupelna  2.24 m2,  WC 1.08 m2, šatna 1.80 m2, komora mimo byt 1.12 m2 , spíž mimo byt  1.10 m2.

  Celková rozloha bytu 66.14 m2.

   

  Datum prohlídky bytu: 26. 6. 2018 od 9.30 do 9.40 hod.

   

  Žadatel musí splnit tyto podmínky:

  • musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
  • nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení
  • nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
  • během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt,který mu byl městem nabídnut k nájmu
  • uplynula  již lhůta,  na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů  vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájembytu vyřazena)
  • musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
  • musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

  Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žadatelem společnou domácnost.

   

  Nabídka  musí být  podána nejpozději:   30. 6. 2018  v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“  + označení požadovaného  bytu +adresa odesílatele.

   

  Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

  Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.  

  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  pěti let.

  Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

  Bližší  informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na  Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,  č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.

   

  -mu lk-

  Sdílet