Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Záměr pronájmu nemocnice neschválili


  17. jednání zastupitelstva města mělo na svém programu bod, kvůli kterému se do velké zasedací síně sušické radnice sešlo několik desítek lidí.

  Převážně lékaři a zdravotní sestry ze sušické nemocnice chtěli být přítomni diskusi a hlasování o tom, zda se bude zastupitelstvo nadále zabývat záměrem změny nájemce  nemocnice.

   

  Po dvouhodinové debatě, kdy zazněly názory jednotlivých zastupitelů, ředitele nemocnice, lékařů, členů správní rady i MUDr. Leckéšiho ze společnosti Agel, došlo k hlasování. Hlasovalo se o přijetí či nepřijetí usnesení o tom, jestli záměr pronájmu bude aktuálním tématem a  bude se dále aktivně rozpracovávat.

   

  Zaznívala čísla, fakta i protichůdné názory.  Hned v úvodu debaty starosta rázně uvedl, že znovu, a jak doufá naposledy, vyvrací spekulace o tom že "on chce nemocnici prodat".  "Není tomu tak a nikdy nebylo. Chci jen společně se správní radou a se zastupiteli najít tu nejlepší cestu pro budoucnost," řekl.

   

  V průběhu  jednotlivých diskusních příspěvků zazněl také po drobné slovní přestřelce se starostou,  ten od Ing. Mileny Stárkové, která v něm navrhla dokonce vyhlášení místního referenda s otázkou souhlasu či nesouhlasu s pronájmem. Její návrh ale nebyl přijat, hlasovali pro něj pouze dva z dvaceti přítomných zastupitelů.

   

  Mimo jiné byla položena i otázka, jakým způsobem by bylo garantováno  zachování stávajícího rozsahu péče v případě změny nájemce,  jak dalece by se změna dotkla provozu apod. Na to odpovídal MUDr. Milan Leckéši, zdravotní ředitel a místopředseda společnosti Agel: "Ať už by nemocnici do pronájmu dostal jakýkoliv subjekt, bylo by pouze na vás, na městě jako pronajímateli, jaké smluvní podmínky byste nastavili. Je  zbytečné řešit teď liché obavy z toho, že Agel (nebo kdokoliv jiný) si pronajme nemocnici, aby ji zlikvodoval. Spravujeme šestnáct zdravotnických zařízení - jsou soběstačná, vydělávají si na slušné platy i na reinvestice. To určitě samo o sobě svědčí o záměru  budovat jejich prosperitu."

   

  Za nejzávažnější nedostatek je i nadále považována personální destabilizace nemocnice. Lékaře vyššího věku nedoplňuje potřebný počet mladých. Ekonomická situace je podle výsledků hospodaření za poslední roky dobrá, nemocnice navzdory nejrůznějším zdražováním a zvedání daní hospodaří s vyrovnaným výsledkem.

   

  V konečné fázi se tedy nabízela otázka PROČ vůbec uvažovat o pronájmu. Zjednodušeně by se dalo říci, že  dnešní jednání zastupitelstva bylo výsledkem podnětu cizího subjektu.  Ať chceme nebo ne, pohybujeme se v tržním prostředí a na městě jako na  zakladateli a majiteli nemocnice  tedy leží právo rozhodnout, i břemeno odpovědnosti za svá rozhodnutí, včetně ekonomických důsledků. Toto tvrzení stojí možná poněkud v kontrastu s nyní dobrými výsledky nemocnice, ale podobná situace, kterou řešili zastupitelé dnes, se může opakovat za několik málo let znovu.

   

  Snaha ze strany nejen sušické, ale všech malých nemocnic o přežití, udržení kvality a rozvoj je zjevná. Pokud ale celý systém našeho zdravotnictví nedostane léčivou injekci a nezmění  legislativu tak, aby malé nemocnice nedoplácely na to že jsou malé a při poskytování stejné péče ve stejné kvalitě jako  velká zdravotnická zařízení dostávaly spravedlivě zaplaceno (což by byl do jisté míry zázrak, jak uvedl ředitel  sušické nemocnice), pak je reálně možné, že  se brzy situace obrátí a  malé nemocnice nezlikviduje nedostatek lékařů, ale ekonomický propad. 

   

  Při konečném hlasování  o záměru pronájmu nemocnice bylo

  9 zastupitelů PRO (MUDr. Nová. Mgr. Naglmüllerová, Bc. Mottl, Ing. Staněk, Ing. Zelený, Ing. Zezula, M. Malina, J. Hlaváček a V. Fornousová).

  PROTI návrhu  hlasovalo 8 zastupitelů (J. Macháček, Mgr. Kudová, MUDr. Voldřich, PhDr. Szvitková, Ing. Stárková, Mgr. Řezníčková, MUDr. Vítovcová, Mgr. Kříž).

  Zdrželi se J. Kůs, Ing. Marešová a JUDr. Rippelová.

   

  Záměr  změny nájemce Nemocnice Sušice o. p. s. tedy nebyl schválen.

   

  Zároveň ale byla ustanovena pracovní skupina, která dostala za úkol zabývat se (nejen) personální situací v nemocnici a připravit pro zastupitele podklady  a varianty řešení, jak do Sušice "přitáhnout", a jak zde především udržet, mladé  perspektivní lékaře. Ve skupině budou pracovat: Ing.Marek, Mgr. Sojka, MUDr. Šedivý, MUDr. Nová, MUDr. Choc, Ing. karas, JUDr. Rippelová, Bc. Mottl, M. Malina a RNDr. Fedorová.

   

  Zastupitelstvo  před  bodem týkajícím se nemocnice dále projednalo a schválilo  například odkoupení části lesního pozemku  u Chmelné, jako součásti celku který již nyní je ve vlastnictví města, za částku 95 tisíc korun. Schválen byl také finanční příspěvek a podepsání smlouvy na činnost s Oblastní charitou Sušice na letošní rok, nebo rozpočtové opatření týkající se  dokončení střediska osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou Pod Svatoborem.

   

  Další řádné jednání zastupitelstva se bude konat 24. dubna 2013.

  (pan)

   

   

   

   

   

   

  Sdílet