Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Nemocnice – Penta v Sušici

   Nemocnice – Penta

   

       Ve středu 18. dubna proběhlo další jednání zastupitelstva; zastupitelstvo rozhodovalo o třech zásadních tématech: o movitém majetku Nemocnice o. p. s. (dále jen OPS), o správní radě OPS a o „natáčení“ jednání zastupitelstva.

   

       V jednom je nyní již jasno: zastupitelstvo se zcela vážně zabývá i variantou prodeje nemocnice. Logiku tomu dává článek „Penta chce do sedmi let zvýšit počet svých nemocnic na sto“ 18.04.2018 na www.aktualne.cz. Prodej nemocnice má tu susice pentavýhodu, že město získá nějaké peníze a zastupitelstvo se zbaví starostí; naopak, pokud by město získalo nemocnici zpět, Sušici a regionu by se mohly vrátit služby, které byly během nájmu zrušeny.

   

       Město může nemocnici získat zpět podáním výpovědi, tato možnost však vůbec nebyla zkoumána. Nájemní smlouvy možnost podání výpovědi pronajímatelem (město nebo OPS) prakticky vylučují, až na jednu jedinou výjimku: smlouva o nájmu movitých věcí mezi OPS a Nemos v čl. 14.2/b/iii umožňuje podat výpověď, a to bez dalších podmínek, pokud nájemce bez písemného souhlasu pronajímatele ukončí faktické poskytování odborností. A přesně to Penta učinila 21.02.2018, kdy bez souhlasu OPS požádala o zrušení čtyř odborností (zejména chirurgická lůžka), k jejichž poskytování byla nemocnice oprávněna. Výpověď dle čl. 14.2/b/iii je prakticky bez právních rizik, což potvrdil i právník správní rady. O této možnosti správní rada věděla dlouho, přesto se soustředila se pouze na další pronájem. Starosta vyzýval k dalšímu jednání s Pentou, člen správní rady Javorský apeloval na Pentu, aby převzala „společenskou odpovědnost“, aby se vše „nevalilo“ na zastupitele, zastupitel Staněk bude dělat všechno pro to, aby nemocnice fungovala se současným nájemcem,... Prostě: S Pentou na věčné časy a nikdy jinak!

   

       Správní rada navrhla převod movitého majetku OPS na město, údajně aby město mělo lepší pozici pro vyjednávání s Nemos-Pentou. Město ovšem nemá žádné páky k tomu, aby Pentu k dodržování nebo ke změnám smluv donutilo; Nemos-Penta dosud smlouvy beztrestně porušovala a není důvod, proč by se to mělo změnit. Cílem převodu majetku OPS na město je zrušení OPS – dokud totiž existuje OPS, existuje i hrozba, že by Penta mohla o nemocnici přijít, protože nyní pouze OPS může převzít provoz nemocnice. Nebylo by to samozřejmě jednoduché, ale připravovat se to mohlo již měsíce! Pokud by byl zájem...

   

       Zastupitelstvo jednohlasně odhlasovalo prověření možností způsobu převodu majetku OPS do majetku města. Jaký tedy může být další vývoj situace: Předně Penta získala další dva měsíce na to, aby dále pracovala na snížení ceny pro případnou koupi. Současná, pro město výjimečně výhodná situace, kdy může nemocnicí získat zpět, se nemusí už nikdy opakovat a snadno se může změnit! Za půl roku nové zastupitelstvo snad bude mít k nemocnici jiný přístup, proto současné zastupitelstvo by nemělo na poslední chvíli dělat kroky, které mohou vést k nevratným změnám.

   

       Po rezignaci tří členů správní rady zastupitelstvo chtělo doplnit nové členy pouze ze svých řad, ale záměr se úplně nezdařil, protože pod tlakem veřejnosti se dostal do správní rady jeden cizí element z občanstva: ve staré, tříčlenné radě byli dva zastupitelé, v nové je jich z devíti osm.

   

       Třetím zásadním projednávaným bodem byly možnosti „nahrávání“ jednání zastupitelstva; v principu se rozhodovalo, zda nahrávat obraz i zvuk a záznam uvolnit i pro veřejnost, nebo zda pouze veřejně vysílat jednání a záznam neukládat, aby veřejnost neměla možnost záznam zhlédnout později, nebo zda pouze zaznamenávat zvuk pro interní potřeby zastupitelstva. Není překvapující výsledek, že návrh zaznamenávat jednání a uvolnit je pro veřejnost neprošel.

   

  Vladimír Říha

   

  ______________________

   

  Nemocnice Sušice - k problematice:

   

  Sušické noviny 9/2018 (publikováno spolu s článkem V. Říhy)

   

  (el) Letošní druhé jednání zastupitelstva města se uskutečnilo 18. dubna v kině. Hlavním tématem schůze byla opět  nemocnice. Vzhledem k tomu, že nemocnice patří městu a spol. Nemocnice Sušice o. p. s., tak není divu. Na sušické  nemocnici se odráží situace, která panuje v regionálním zdravotnictví celé České republiky a tou je zejména nedostatek  lékařů. Příčina je v aktuálním vývoji lidské společnosti a těžko se to v Sušici může zásadně lišit. Většinu času více než  čtyřhodinového jednání zabrala diskuze s občany. Nebylo plno, po přestávce zůstaly jen tři malé skupinky, ale stále se  diskutovalo a řečníkům byl dáván velký prostor k vyjádření. V úvodu informovala o činnosti správní rady Nemocnice  Sušice o. p. s. její předsedkyně Andrea Staňková. Jednání řídil starosta Petr Mottl.


  Na otázky odpovídá předsedkyně správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. a zastupitelka Ing. Andrea Staňková:

   

  Na jednání zastupitelstva 18. dubna jste za Správní radu nemocnice Sušice o. p. s. (SR), podávala poměrně obšírnou zprávu k problematice sušické nemocnice. Můžete ji v krátkosti shrnout?

  Poměrně velký zájem vzbudila doporučení ohledně majetku Nemocnice Sušice o. p. s. (a jejího údajného rušení) a majetku města...

   

  Správní rada v rámci své činnosti v uplynulých dvou měsících vyhodnotila stávající situaci sušické nemocnice z několika pohledů. Mimo jiné se soustředila na to, aby se seznámila se všemi aktuálně platnými smlouvami. Vzhledem k množství v nich figurujících subjektů a vazeb je toho názoru, že je zcela na místě zjednodušení majetkoprávních vztahů. Na základě odborného posouzení smlouvy mezi o. p. s. a nájemcem zároveň doporučila revizi smluvních vztahů.

  Tak jak jsem na zastupitelstvu komentovala současný stav možnosti ovlivňování vlastního majetku města, rozhodně si myslím, že pro zlepšení možnosti zachování sušické nemocnice by bylo vhodnější, aby město přímo disponovalo veškerým majetkem, nutným k provozování nemocnice. Také veřejnost tak bude mít lepší možnost ovlivňovat budoucnost nemocnice. Z tohoto důvodu není pro mě otázka zrušení o. p. s. tím, čím bych se měla zabývat.

  Jak zastupitelstvo vyhodnotí toto doporučení bude zřejmé v červnu.  Podle mého názoru je posílení pozice města strategickým rozhodnutím do budoucna. “

   

  Co by bylo podle vás lepší - aby kraj nemocnici převzal jestliže je vstřícný k finanční podpoře, nebo aby ji zpět provozovalo samo město?

  Dovedu si opravdu jen obtížně představit, že by samo město provozovalo nemocnici. Nemá k tomu personální vybavení, ani to není jeho posláním. Tím nechci říci, že by město nemělo participovat na tom, jak bude zdravotní péče v Sušici do budoucna zajišťována.“

   

  V nemocnici není stále lůžková chirurgie, měla by se podle vás obnovit nebo bude stačit jen jednodenní chirurgie, jak to Penta od poloviny roku plánuje?

  Tahle značně odborná otázka by se měla diskutovat zejména mezi lékaři a zastupitelé by měli názor odborníků respektovat.“

   

   

  Bylo by podle vás dobré rozvázat smlouvu s Nemosem (Pentou), když neplní podmínky smlouvy?

  Pokud bude nalezena vhodnější varianta provozování nemocnice, která k takovému kroku poskytne záruky zlepšení stavu, rozhodně budu pro ji realizovat.“

   

  Je často slyšet názor, že nemocnice je dobrý artikl předvolebního boje. Je to podle vás tak?

  Není. Stav nemocnice je objektivní fakt.“

   

  Co čeká správní radu teď?

  Otázkou, spíš než co bude dál dělat správní rada je to,  jak  bude dál postupovat město, protože to je klíčovým hráčem, který rozhodne o budoucí podobě zdravotnické péče v Sušici.

  Správní rada Nemocnice Sušice o. p. s., v níž je aktuálně 7 zastupitelů města (celkový počet členů SR 9), dál pokračuje ve své činnosti a plní své povinnosti.“

   

  Sdílet