Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Jarní "úklidy" nemusí vždy skončit dobře


  Vypalování trávy vs. pálení zahradního odpadu

   

  Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména starších osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek. 

   

  Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem pozemku. Někteří zahrádkáři k odstraňování staré trávy používají plošné vypalování. Leckde dokonce přetrvává názor, že popel je prospěšný pro lepší růst nového trávníku. Jen v roce 2017 při této činnosti zemřeli dva lidé a 22 osob se zranilo. Výše škod způsobených těmito požáry se vyšplhala k částce téměř 8 milionů korun. A ačkoliv na některých místech České republiky zatím leží sněhová pokrývka, tak hasiči evidují první výjezdy k úmyslně založeným požárům travních porostů již nyní.

   

  Statistická data

  Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním trávy v letech 2007 – 2017

   

  Rok

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Počet požárů

  377

  293

  365

  218

  346

  404

  157

  182

  1390

  947

  1266

  Škoda v mil. Kč

  8,4

  11,3

  23,9

  10,1

  4,8

  13,2

  2,3

  3,2

  7,4

  5,2

  7,9

  Počet usmrc. osob

  0

  2

  1

  2

  1

  6

  2

  1

  1

  2

  2

  Počet zran. osob

  16

  16

  16

  18

  41

  33

  9

  20

  21

  18

  22

  Uchráněné hodnoty v mil. Kč

  55,2

  77,9

  82,3

  83,9

  97,2

  95,8

  74,3

  46,6

  88,3

  157,2

  73,9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním, pokud byly bez škody a zranění, tak se v letech 2005 - 2014 evidovaly jen jako „dále nedošetřené“ a nejsou v této tabulce zahrnuty. Teprve od roku 2015 se do této skupiny (pálení a vypalování) zahrnují všechny požáry tohoto charakteru.

   

   

  Počet požárů v období od 1. dubna do 31. května, jejichž příčinou bylo zakládání ohňů v přírodě a na skládkách nebo vypalování trávy

   

  graf_vypalovani.png

   

   

  Zákony plošné vypalování porostů zakazují
  Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.
  Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.


  Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

   

  hasci paleni

   

   

  Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné
  Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

   

   

  Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

   

  vypalovani travy

   

   

  Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:

  • Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje.
  • Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

   

  Pravidla pro pálení biologického materiálu:

  • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 
  • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

   

  -tz hzs-

  zdroj: www.hzscr.cz

   

  Sdílet