Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Oběťmi jsou opět důvěřiví senioři


  O podvodnících a "šmejdech", kteří využívají dvěřivosti seniorů k tomu aby je podvedli a okradli, bylo psáno  mnoho. Přesto se dále policejní statistiky plní čísly, která znamenají počty případů, v nichž obětí je právě důvěřivý senior, který naletěl podvodníkovi.

   

  Přes mnohá varování si starší lidé stále nechtějí připustit, že by se právě jim mohlo stát něco takového. Podvodníci ale mají velmi převědčivé metody a způsoby, jak získat důvěru, soucit, nebo i zastrašit, aby dosáhli svého.

  Boužel pak taková setkání končí  na policejní stanici, často s vážnými psychickými a fyzickými následky pro postižené.

   

  Policisté na teritoriu Plzeňského kraje přijali v uplynulých dnech několik oznámení, kdy podvodníci vnikli nebo byli vpuštěni do obydlích důchodců a někteří po jejich odchodu zjistili, že byli okradeni. Pachatelé se zaměřili na starší seniory, tzn. nad osmdesát let.  V pěti případech se jednalo o ženu a muže, kteří vystupovali jako pracovníci energetických společností.

   

  Další přijatá oznámení měla společného jmenovatele - falešného vnuka. Pachatel telefonicky kontaktoval důchodce, vydával za vnuka a chtěl vydat peníze...

   

  Policie znovu varuje a apeluje i na nejbližší okolí seniorů, aby chránili sami sebe a své blízké, nebo přátele. Co NE/DĚLAT? 

   

  Neumožnit přístup neznámým osobám do domů či bytů!!!

  • Neotvírejte nikdy vchodové dveře svého obydlí, dokud si nejste naprosto jisti, že občana znáte nebo návštěva byla předem oznámena.
  • Pokud Vás někdo oslovuje jménem, nemusí znamenat, že Vás zná. Příjmení  si  může  každý  přečíst  na vizitce u zvonků, na poštovní schránce nebo jej zjistí u sousedů.
  • Cizí osoba Vám může oznámit smyšlený důvod své návštěvy:  zranění Vašich příbuzných, vylákání finanční hotovosti, rozměnění peněz, nabídku výhodných nákupů tzv. podomní obchodníci.
  • Uvnitř obydlí neznámou osobu nenechávejte ani na chvíli bez dozoru.
  • V přítomnosti cizí osoby nikdy peníze neberte ze svých skrýší. Téměř vždy chtějí zjistit, kde máte uschovány finance a tyto Vám v nestřeženém okamžiku odcizit.
  • Doma nezanechávejte více peněz v hotovosti nebo si je uložte na několika místech.
  • V  případě,  že chcete vpustit do bytu či domu neznámou osobu, požádejte vždy o přítomnost další Vám známé osoby - příbuzné nebo sousedy. 
  • Každý  pracovník firmy  má  doklad  totožnosti a průkaz vysílající firmy. Před vpuštěním neznámé osoby do bydliště vždy požádejte o jejich předložení, protože údaje si můžete poznamenat i telefonicky ověřit, zda skutečně probíhá revize, kontrola či odečet plynu, elektrické energie nebo vody.
  • Služby související s odběrem plynu nebo elektrické energie  se neprovádí platbami v hotovosti. Když Vás někdo přesvědčuje, že vrací přeplatek a potřebuje rozměnit bankovku - jedná se o podvodníka!
  • O svém majetku nehovořte s cizími lidmi, hlavně o úsporách a jejich uložení.

  Nepodlehnout zvýšenému nátlaku a manipulaci podvodníků!

  Volejte policii!

  Pokud jste se stali obětí podvodného jednání nebo Vám bylo jednání osob podezřelé, tak se neodkladně obraťte na nejbližší oddělení Policie ČR. Oznámení můžete učinit i telefonicky na tísňovou linku číslo 158.

  - p cr-

   

  Sdílet