Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Proč jsme odešli ze správní rady nemocnice

  nemocnicePROČ JSME ODEŠLI ZE SPRÁVNÍ RADY NEMOCNICE

   

       Dne 5.4.2018 odhlasovala správní rada Nemocnice Sušice o.p.s. poměrem hlasů 5:3 převod movitého majetku vlastněný nemocnicí Sušice pod město Sušice.

   

       Movitý majetek vlastněný touto obecně prospěšnou organizací, která provozovala do roku 2015 naši nemocnici jako celek, bylo to jediné, čím v současné době mohla disponovat a korigovat zachování sušické nemocnice tak, jak jsme ji všichni znali před pronajmutím společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o.

   

       Je obecně známo, že nájemce požádal o zrušení některých registrací potřebných k provozování tohoto zdravotnického zařízení, zejména chirurgie a akutní chirurgie, a omezil i fungování chirurgické ambulance, kterou se podařilo znovu otevřít na 24 hodin denně 7 dní v týdnu až nyní od 1.4.2018 při výrazném hlasování zastupitelů města, kteří se rozhodli současného nájemce taktéž vysokou částkou finančně podpořit z prostředků nás všech. Proč takto vysokými částkami nepodporovalo město nemocnici, dokud fungovala jako městská? Těžko hledáme odpověď.

   

       Členství ve správní radě Nemocnice Sušice o.p.s. jsme přijali počátkem tohoto roku z důvodu pomoci zachovat stávající nemocnici – pro tuto oblast velmi potřebnou organizaci. Cítili jsme to jako svoji občanskou povinnost. Nemocnice a zdravotnická zařízení jsou v naší rekreační a silně obydlené oblasti, jako je ta naše, velmi potřebná.

   

       Odsouhlasením převodu movitého majetku, tj. veškerého zařízení nemocnice, pod město Sušice, již pozbývá správní rada Nemocnice Sušice o.p.s. na důležitosti, protože již nebude mít o čem s kýmkoli jednat, všechen majetek movitý i nemovitý už bude spravovat pouze zastupitelstvo města. Jako členi správní rady bychom již nemohli nijak zasáhnout do skutečnosti, aby byla tato v současné době pronajatá nemocnice řádně provozována stávajícím nájemcem a současným ředitelem ing. Vladimírem Sloupem řádně řízena (což se doposud nedělo a neděje). Nechápeme, nač se čeká. Měli jsme svůj cíl, a to aby byla ze strany nájemce - společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. – provozována sušická nemocnice dle uzavřených smluv, či aby se našel někdo jiný, kdo nám fungující nemocnici zachová. Cíl, proč byl navržen převod majetku pod město Sušice novou správní radou, jsme nepochopili. Podle našeho názoru se tím správní rada vzdala jediných otěží, které měla ve svých rukou, aby mohla s nájemcem vyjednávat ve prospěch společnosti, na kterou měla dohlížet ve věcech jejího řádného hospodaření (které bylo od roku 2015 neefektivní a nehospodárné) a znovu vzchopení se, a dále i narovnat všechny v minulosti uzavřené smlouvy tak, aby byly pro naše město a fungování naší nemocnice mnohem výhodnější. Všechna naše předsevzetí a přesvědčení, které jsme při přijetí do funkce členů správní rady měli, jsme tímto krokem, kdy bylo vše „ztraceno“, pozbyli. Nevíme proč a nechápeme toto rozhodnutí dosud. Z kroků správní rady cítíme osobně velké zklamání, protože naše úmysly byly tuto nemocnici zachovat fungující tak, jak byli občané našeho města a jeho okolí zvyklí do roku 2015, nežli byla pronajata. Z těchto důvodů působili ve správní radě MUDr. Jiří Šedivý a MUDr. František Musil, kteří původní a fungující provoz sušické nemocnice osobně znali a měli zájem jej znovu nastartovat.

   

       Z výše uvedených důvodů jsme rezignovali při jednání správní rady dne 5.4.2018 na svou funkci členů správní rady Nemocnice Sušice o.p.s.

   

       Chceme věřit, že zastupitelstvo města, které bylo zvoleno hlasy občanů Sušice, bude odpovědně přistupovat k této problematice a udělá vše pro to, aby se nám nemocnice vrátila do kolejí, na které byli naši pacienti zvyklí. Je to hlavně z důvodu, aby si městští představitelé uvědomili, jak rapidně jim obyvatelstvo ve městě stárne, mladí lidé zůstávají obvykle ve větších městech, kde studují a zpět se po studiích již nevrátí, a s tím je i spojena skutečnost, že starší populace potřebuje častěji a více nemocnici, nežli městský bazén nebo atletickou halu.

   

  Jaroslava Kolářová

  MUDr. František Musil

  MUDr. Jiří Šedivý

   

  foto : http://www.nemocnice-susice.cz/

  Sdílet