Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Jaké jsou "přesvědčovací triky" podvodníků?


  senior

   

  Nedejte podvodníkům šanci! 

       Starší lidé a senioři představují jednu z nejvíce ohrožených skupin, na kterých je pácháno protiprávní jednání.  Evidujeme případy, kdy senioři jsou poškození v souvislosti s majetkovou trestnou činností.  Starší lidé jsou velmi důvěřiví, podvodníci a zloději toho využívají a často připraví seniory o jejich celoživotní úspory. Pachatelé používají smyšlené příběhy a vymýšlí si různé kontroly či uzavíraní podomních smluv. Využívají tak důvěřivosti a naivity starších lidí.

       I přesto, že na činnost podvodníků často upozorňujeme i pomocí různých medií, je našim zájmem na tuto problematiku opětovně klást důraz.

       Policisté připomínají základní rady a tipy, jak se nestát obětí zloděje či podvodníka

   

  BEZPEČNÝ DOMOV

  • Zabezpečte vchodové dveře bytu bezpečnostním zámkem a pojistným řetízkem
  • Investujte do panoramatického kukátka, budete mít v zorném poli širší prostor
  • Nebuďte důvěřiví ke všem lidem a do bytu pouštějte pouze osoby, které znáte.
  • Nemějte doma větší obnos peněz!
  • Byt vždy zamykejte, a to i v případě, že jdete pouze do sklepa či vynést smetí.
  • Snažte se společně s ostatními nájemníky dohodnout na tom, aby se vstupní dveře zamykaly.
  • Poraďte se s nejbližšími, než dáte peníze člověku, který od vás žádá peněžní „pomoc“

   

   

  BEZPEČNĚ NA ULICI

  • Nenoste u sebe větší finanční obnos.
  • Noste zvlášť doklady, klíče, mobilní telefon. Uložte je do jednotlivých vnitřních kapes v tašce nebo náprsních kapes na oblečení.
  • Dávejte si pozor na své osobní věci. V nákupních střediscích a MHD bývá často velká frekvence osob a velká anonymita.
  • NIKDY nenoste platební kartu společně s PIN kódem.
  • Buďte ostražití a nedůvěřujte osobám, i když Vás žádají o pomoc (např: žádost o půjčení mobilního telefon, pomoc s věcmi .. )
  • Nepodléhejte vidině snadného zbohatnutí – výhra v loterii, zdánlivě levné zboží

   

   

  NEJČASTĚJŠÍ 'LEGENDY 'PACHATELŮ

  • Nabídka prodeje parfémů, vlněných dek či zázračných lamp
  • Prosba o zapůjčení finanční hotovosti, či mobilního telefonu.
  • Pachatelé se vydávají často za pracovníky plynárenských společností, elektrikáře, kominíky, či jiné různé kontrolory.
  • Nabízí finančně výhodné výměny okapů.
  • Vydávají se za příbuzného, a žádají peníze – často ze smyšleného důvodu (dopravní nehoda, náhlá operace, a jiné)
  • Rozměňování bankovek

   

  senior foto

  V roce 2015 evidovala Policie ČR celkem 43 případů, kdy se senioři stali obětí podvodného jednání. Rok 2016 zaznamenal pokles páchané trestné činnosti. Nahlášených případů bylo 36. Také loňský rok byl ve znamení poklesu, celkem bylo v Plzni evidováno 32 případů. 

   

  Letošní rok

  Dne 15. ledna letošního roku pod záminkou zapsání stavu elektřiny vylákal pachatel od pětaosmdesátileté ženy finanční hotovost ve výši 3 000 korun, která měla sloužit jako záloha. Navedl tím ženu, aby mu ukázala, kde má uložené své životní úspory. Pachatel využil momentu, kdy nebyla žena v místnosti a následně odcizil 80 000 korun.  V tomto případě kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež vloupáním, porušování domovní svobody a podvod.

   

  Na základě zjištěných skutečností kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvod, ke kterému došlo v době od 6.6 – 12. 12. 2017. Pachatelka vylákala z devětašedesátileté ženy téměř 600 tisíc korun pod různými záminkami (oprava rozbitého automobilu, financování dokončení studií v Anglii, zaplacení operace či financování cesty z Anglie do České republiky).

   

  V obou případech se pachatelé různou lstí dostali k životním úsporám a zneužili důvěřivosti poškozených žen.

   

  Pokud k Vám zavítají pracovníci, kteří nemají patřičné označení, neotevírejte dveře.  Přesvědčte se například telefonním hovorem u operátora služby, která je Vám nabízena, zda se opravdu uskutečňuje kontrola revizí, plynu či elektřiny ve Vašem bytě.

   

  Od společností, jejichž jméno bývá často zneužíváno:

  Obecné rady Skupiny ČEZ

  • Naši zaměstnanci nevybírají žádnou hotovost ani nevrací přeplatky v hotovosti a nepotřebují na místě žádné doklady (co se týká obchodních záležitostí, tak se zákazníkem komunikujeme prostřednictvím zákaznických center, smluvních partnerů, ČEZ pointů v obchodních centrech a call centrech),
  • Do objektu i nemovitosti vstupují zaměstnanci pouze k účelům definovaných v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize našeho zařízení, odečtu elektroměrů apod.
  • Zaměstnanci mají u sebe vždy služební průkaz s identifikačním číslem – že se jedná o zaměstnance Skupiny ČEZ, si můžete VŽDY BEZPLATNĚ ověřit na poruchové lince 800 850 860

       Zdroj: Mgr. Michaela Jirovcová – mluvčí skupiny ČEZ

       Více informací naleznete zde: https://www.cez.cz/

    

   

  Obecné rady společnosti Innogy  (bývalý název společnosti byl RWE)

  Certifikovaného prodejce innogy poznáte snadno - dodržuje následující pravidla:

  Má profesionální přístup

  • nic nezastírá, na přímou otázku poskytuje pravdivou a srozumitelnou odpověď

  • na dotazy, na které neumí odpovědět, neodpovídá - odpověď si zajistí u odborníka innogy

  • přizpůsobí komunikaci odborné úrovni zákazníka, nepoužívá nadměrné množství odborných výrazů

  Je otevřený

  • certifikovaný prodejce sděluje přesné a úplné informace o nabízených produktech innogy

  • prodejce poskytuje zákazníkovi dostatek času na prostudování smluvních dokumentů (smlouvy, ceníky, obchodní podmínky)

  Je slušný

  • nenavštěvuje zákazníka vícekrát (neprojeví-li o to zákazník výslovně zájem)

  • neobtěžuje zákazníka telefonáty a návštěvami v nočních hodinách

  • chodí slušně oblečený

  • nezakrývá účel návštěvy, nevyvíjí na zákazníka nátlak a nevyhrožuje mu (např. marketingový průzkum, odečet elektřiny, riziko odpojení elektřiny)

  • nezneužívá důvěřivosti, nezkušenosti nebo neznalosti zákazníka, zejména starších osob

       Bude-li při jednání s vámi porušeno byť jen jediné z výše uvedených pravidel, informujte nás prosím na naší lince 800 331 331 a my neprodleně zajistíme  nápravu.

       Zdroj: www.innogy.cz

       Více informací naleznete zde: https://www.innogy.cz/stavajici-zakaznici/podomni-prodej/

   

   

  - tz P ČR -

  Sdílet