Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Jiná doba, jiná pravidla, jiná informovanost z radnice

  Jiná doba, jiná pravidla, jiná informovanost z radnice

   

  Zdenek KunclVážení čtenáři,

   

  tak jako v loňském roce i letos jsem vás chtěl informovat z pozice vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu o novinkách a plánech odboru, a to tradičním informačním kanálem radnice - Vimperskými novinami. Myslím si, že je dobré alespoň jednou za rok shrnout naši práci i před občany města.

   

  V nově schválených „Zásadách pro vydávání zpravodaje města Vimperk“, které na návrh šéfredaktora potvrdila Rada města Vimperk s platností od 1.1.2018 je mimo jiné uvedeno, že posláním zpravodaje je informovat občany Vimperka a přilehlých osad o činnosti orgánů města, šéfredaktor je zodpovědný za komunikaci s představiteli města, ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména informace o činnosti samosprávy města, informace o činnosti městského úřadu, rozsah zpravodaje je zpravidla 24 stran, přičemž se nezapočítává inzerce. Aktuální číslo má bez inzerce 22 stran.

   

  Redakční rada se rozhodla můj článek, údajně kvůli délce, nezveřejnit. Také se shodla, že příspěvek nepřináší pro čtenáře zásadní informace. Navrhoval jsem šéfredaktorovi, Jaroslavu Pulkrábkovi, rozdělení článku do dvou čísel. Ovšem reakce jsem se nedočkal a ani v zápise ze zasedání Redakční rady ze dne 1.1. 2018 k tomuto návrhu není zmínka. Určitě by pro nás, přispěvatele, bylo užitečné, kdyby nám pan šéfredaktor sdělil, jaké to jsou ty zásadní informace.

   

  Před rokem jsme jako zaměstnanci radnice ve Vimperských novinách běžně informovali o naší činnosti, ale možná se doba za rok tak změnila, že budeme muset využívat jiné informační kanály. Ale to teprve uvidíme.

   

  Článek jsem zveřejnil alespoň na webu města, ale protože každý tento web nemusí navštěvovat, požádal jsem i redakci vimperk.eu o zveřejnění. Ti s délkou mého článku problém nemají, a za to jim děkuji.

   

  Možná by se článek vešel na úkor některé z 60 fotografií, které jsou v tomto čísle novin umístěny. Navrhoval bych nedávat třeba dvě fotky na straně 4 pod článkem Vimperské peklo. Uvedeno je, že jejich autorem je Stanislav Hubáček. Autorem je ale Zdeněk Kuncl. Standa si zaslouží omluvu. Fotí totiž mnohem lépe než já, pane šéfredaktore.

   

  Je snad náhoda, že se do stejného čísla nevešel ani článek mojí sestry Kateřiny Kunclové? Mimo jiné děkovala městu Vimperk za podporu, kterou finančním příspěvkem pro svůj sport dostala. Ve formuláři žádosti o přidělení dotace je potřeba popsat, jakým způsobem se o vašich aktivitách a výstupech dozví veřejnost. Chtěla toho požadavku dostát prostřednictvím městských novin. Naštěstí jí vyhověla, stejně jako mně, redakce vimperk.eu.

   

  Že by to vše nebylo jen délkou?

   

  A tady jsou ty utajované a nedůležité informace:

   

  Zdeněk Kuncl o roce 2017 a 2018 na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve Vimperku

   

   

  Vážení čtenáři, rok 2017 je za námi, a proto bych tento rok zrekapituloval, co se novinek týče, z pohledu odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Rád bych vám současně představil nápady a projekty, které chceme realizovat v roce letošním.

   

  Odbor školství, kultury a cestovního ruchu je ve své činnosti velmi rozmanitý. Mezi spravované agendy patří kultura, cestovní ruch, školství, památková péče, informatika a také Turistické informační středisko. Přiblížil bych vám oblast kultury a cestovního ruchu.

   

  Většina akcí a projektů, které jsme v roce 2017 realizovali, a ve kterých budeme pokračovat, a všechny nové akce, které plánujeme, vychází z Koncepce v oblasti kultury a cestovního ruchu, kterou jsme si s kolegy na odboru v roce 2016 vytvořili, a podle které se snažíme také postupovat.

   

  Po mnoha letech jsme se rozhodli ukončit provoz Minimuzea Zlaté stezky v prostoru staré radnice a ve spolupráci s NPÚ přesunout tuto expozici na Státní zámek Vimperk. Zároveň jsme v těchto výjimečných prostorech uvedli k životu únikovou hru Steinbrenerova tiskárna. Otevřena byla v polovině června a v tuto chvíli jsme se přehoupli přes 500 návštěvníků ve více jak 100 skupinách. To jsou data za půl roku, a když si vezmeme, že minimuzeum navštěvovalo kolem 200 lidí za celý rok, tak nás to těší.

   

  Dalším novým projektem bylo oživení vycházkového okruhu. Okruh s názvem Stezka lesních skřítků byl otevřen v polovině července. Jak mnozí ví, okruh vede v bezprostředním okolí historické vodárny Solar. Stezka je z části vyznačena na současném vycházkovém okruhu kolem Vimperka a její délka se pohybuje kolem 1,5 km. Je na ní umístěno šest informačních tabulí s razítky, které děti sbírají na pohlednicovou kartu, kterou obdrží v infocentru a při zpáteční cestě si v infocentru vyzvednout drobnou odměnu. Je to ideální příležitost pro rodiny s dětmi.

   

  Také jsme se poprvé prostřednictvím Turistického informačního střediska aktivně zúčastnili charitativní akce – Kabelkový veletrh. Celý výtěžek akce putoval prostřednictvím městské charity v ČB k dětem, které potřebují finanční podporu pro rozvoj svého talentu.

   

  Za zmínku stojí akce Vimperské peklo, kde máme každoročně větší účast blížící se k magické tisícovce.

   

  K adventnímu času také neodmyslitelně patří světelná výzdoba města. Tuto výzdobu jsme připravovali podle koncepce, kterou jsme vytvořili na roky 2015 - 2017. Za tuto dobu se výzdoba rozšířila v ulici 1. máje, v okolí srubových domů, v Sušické ulici, obměnila v Sadové ulici a umístili jsme nový převěs na horizontu u Lesárny. Také jsme rozsvítili, na přání obyvatel, stromeček na sídlišti vedle Detvy. Dále jsme dali nová světla ke „kruháči“, jehož střed zdobí anděl.

   

  V únoru předložíme do rady města návrh nové koncepce vánoční výzdoby na roky 2018 – 2020. Také bychom neradi, aby bylo andělovi na „kruháči“ smutno. Uvidíme, jak to dopadne, ale věřím, že se budete mít na co těšit.

   

  Vzhledem k vybudování nového kruhového objezdu jsme začali přemýšlet nad využitím prostoru uprostřed tohoto tělesa. Počátkem letošního roku jsem oslovil vimperského rodáka a umělce Františka Jungvirta a domluvili jsme se na spolupráci. Z této spolupráce vznikl projekt „Skulptura pro kruhový objezd Města Vimperk“. Domníváme se, že nový kruhový objezd je strategickým místem, které si zaslouží něco výjimečného. Projekt má k dispozici vedení města.

   

  S naším odborem byly spjaty i Vimperské noviny. Po rozhodnutí rady města a na návrh šéfredaktora Jaroslava Pulkrábka jsou od 1.1.2018 VN plně v kompetenci Městského kulturního střediska.

   

  Co se týče propagace a informovanosti turistů a občanů Vimperka a přilehlého okolí, tak jsme pro ně na jaře obměnili uvítací tabule na příjezdových komunikacích, které byly doplňovány upoutávkami na významné akce ve Vimperku v daném kalendářním roce. S informovaností souvisí také nový vzhled webových stránek. Došlo k úpravě sekce město, městský úřad, městská policie a městská knihovna.

   

  Koncem léta jsme představili nový videospot našeho města, o kterém jsme uvažovali již delší dobu. Zaznamenal jsem určitou diskusi nad obsahem tohoto videospotu. Místa, která se ve spotu objevila, byla vybrána s ohledem na to, aby byla pro turisty zajímavá a lákavá. Např. místa, kde majitelé (provozovatelé) nabízejí své produkty – pivo, zákusky, pražená káva, nebo místa, která jsou zajímavá svými prostory. Videospot je určen pro propagaci města navenek (prvotně tedy pro turisty), tzn. např. na Facebooku a webových stránkách města nebo na veletrzích cestovního ruchu. Stojíme si za ním.

   

  V oblasti cestovního ruchu jsme začali pracovat na prohloubení vzájemné spolupráce s partnerským městem Freyung, ke které pomohl i společný dvojjazyčný materiál.

   

  Co se týče Turistického informačního střediska, tak jsme rádi, že nám každoročně stoupá návštěvnost střediska. Pro porovnání od roku 2015 nárůst o zhruba 4000 návštěvníků. Přehoupli jsme se přes 16 tisíc. Mezi nové propagační materiály, které jsme vydali, patří, dvojjazyčný materiál Vimperk – Freyung, Vimperské náměstí, Stopy v památkách Vimperka, a také Pohlednice města Vimperk z edice Šumavsko srdcem. Vydali jsme také nové magnety, o které je velký zájem.

   

  V rámci roku 2018 budeme pokračovat II. fází oživení vycházkového okruhu Stezky lesních skřítků. Do letní sezóny připravíme schránku pro milovníky Geocachingu, kterou budeme za město spravovat. Budeme rozšiřovat stávající propagační materiály o nové, které budou k dispozici v Turistickém informačním středisku. Kalendář města na rok 2019 by měl být unikátní tím, že ho chceme mít malovaný.

   

  Budeme pokračovat také se vzájemnou výměnou propagačních materiálů s městy Waldkirchen, Freyung, Pasov, Grafenau.

   

  Nechceme v roce 2018 zapomínat ani na osady, které jsou součástí Vimperka, a proto budeme realizovat odpočinková a informační místa na Veselce, U Sloupu a doplníme na Lipce. Pokračovat v tom chceme i v letech následujících. Líbilo by se mi ve Vimperku realizovat na vhodném místě společnou propagaci všech našich osad.

   

  V rámci tradičního Setkání dřevosochařů, které proběhne v červenci v městském parku, bude letošním tématem „Stará šumavská řemesla“.

   

  Diskutujeme nad novými výstavními prostorami, které by mohly vzniknout v prostorách bývalé „Lesárny“, protože chceme-li posilovat kulturní vyžití, je k tomu zapotřebí mít specializovaný, reprezentativní prostor pro vystavování uměleckých děl spojený se stálou expozicí. Bylo by ideální načasovat slavnostní otevření na 28.10. u příležitosti výročí 100 let republiky. Uvidíme, zda se to povede.

   

  V rozpočtu počítáme také s projektem Mobilní turistické knihovny. Tento volnočasový prvek bude sehrávat jednu z možností, jak krátkodobě relaxovat nad zapůjčenou knihou. O přesném umístění ještě nejsme definitivně rozhodnuti.

   

  V letošním roce budeme realizovat další propagační videospoty. Tentokrát budou tematicky zaměřeny na zimu a jaro ve Vimperku.

   

  Jako významnou novinku v rámci propagačních kanálů plánujeme v letošním roce prezentovat město Vimperk na mobilní autobusové a vlakové kampani. Bude se jednat o polep vytipovaných linek autobusů, ideálně s přeshraničním přesahem a možnost umístění letáků přímo v autobusech/vlacích.

   

  Také je náš odbor spjat s kulturní komisí, která podporuje spolkové činnosti. Od roku 2016 se zvýšil rozpočet kulturní komise o 50.000 Kč. Komise má tedy pro spolkovou činnost vyhrazeno 250.000 Kč. Toto je velmi důležitá část rozpočtu, protože přímo podporuje spolky, které pomáhají vytvářet a zlepšovat kulturní vyžití občanů. Jsem rád, že pro rok 2018 máme připraveno opět 250.000 Kč.

   

  Zaměřujeme se také na možnost grantové podpory. V letošním roce žádáme o grant na filmový festival NaturVision a Setkání dřevosochařů.

   

  Každý rok se na podzim plánuje a připravuje rozpočet města na rok následující. Po několika diskuzích, které jsme společně s vedením města vedli, se podařilo dohodnout finanční prostředky na realizaci některých nových projektů. Poděkování patří všem přítomným zastupitelům, kteří jednomyslně schválili na svém zasedání 11.12. rozpočet města na rok 2018.

   

  V letošním roce, tzv. osmičkovém roce, nás čeká připomenutí si významného výročí 100 let od vzniku Československého státu. Věřím, že se i díky Městskému kulturnímu středisku, hlavnímu hráči kulturního dění ve Vimperku, bude důstojně osmičkový rok prolínat během následujících měsíců našim kulturním životem.

   

  Společně se svými kolegy jsme přesvědčeni, že výše popsané věci jsou správným směrem, kterým se chceme v oblasti kultury a cestovního ruchu ve Vimperku ubírat a směřovat nejen k rozšíření kulturního vyžití občanů města, ale zároveň k přilákání turistů rozšířením nabídky.

   

  Závěrem bych rád uvedl, že jako odbor máme vytvořenou vizi a máme plány, které chceme realizovat. Kultura je ovšem živá a vyvíjející se a může na ní být různý úhel pohledu. Proto jsme otevřeni přijímat podněty od veřejnosti, ale i zastupitelů a jsme připraveni věcně diskutovat.

   

  Vážení čtenáři, přeji vám vše dobré v roce 2018, hlavně pevné zdraví a trochu toho štěstí.

  Společně si přejme, ať se nám v našem městě žije hezky a máme se tu fajn.

   

   

  Mgr. Zdeněk Kuncl

   

  vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

   

   


   

  Případné názory a komentáře lze poslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

    


   

  Sdílet