Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Tuhle panenku raději nekupujte


  Začali jste shánět dárky,  inspirujete se v obchodech nebo na internetu? Při nakupování byste si určitě měli dát pozor na  závadné výrobky - najdete je aktuálně na stránkách České obchodní inspekce, Ministerstva zdravotnictví  nebo Krajské hygienické stanice.

  V současnosti  upozorňují na závadnou hračku:

  panenka Merry Christmas

   

   

  logo mz
  Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

   

  MERRY CHRISTMAS, Happy day every, NO.8866
  (značení dle dolepené etikety: Plastová panenka, „Návod: LG3359",
  EAN: 8555068513198 – kód neexistuje)

   

  Výrobce/ Distributor/ Země původu: nezjištěni/ Čína
  Dovozce dle značení: I deka s.r.o. (nedohledatelná firma)
  Prodejce: ELYSA s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 17, 533 03 Dašice, IČO: 03144178

   

  Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 7,14 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

   

  Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 25 cm typu Barbie v barevné papírové skládačce s plastovým průzorem v čelní části. Na papírové skládačce se nacházejí texty identifikující výrobek (název a kód), označení shody CE, recyklační symbol, symbol Zeleného bodu, uvedení země původu, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také číselným značením 3+). Na dolepené etiketě se nachází další kód výrobku označený jako „Návod", neexistující čárový (EAN) kód, český název výrobku, zavádějící informace o dovozci a označení shody CE.

   

  -tz khsplzen.cz-

   

  Sdílet