Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

  • Návrh změn v nemocnici bude prezentován na zastupitelstvu


    Středeční jednání zastupitelstva města Sušice bude podle programu zahájeno prezentací návrhu změn v rámci provozu sušické nemocnice. Již nějakou dobu kolují  v nemocničních kuloárech i mimo ně  informace o chystaných změnách a jejich dopadech. Prezentace by měla přinést další poznatky.

     

    Pozvánka

     

    na 17. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat

     

     

    ve středu dne 19. dubna 2017 v 16. 00 hodin

     

    ve velké zasedací síni Městského úřadu v Sušici

     

     

     

    Program:

     

    1. Zahájení
    2. Volba návrhové komise
    3. Volba ověřovatelů zápisu
    4. Kontrola usnesení
    5. Nemocnice Sušice – prezentace návrhu změn
    6. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
    7. Majetková agenda
    8. Rozpočtová opatření
    9. Příspěvky na pravidelnou činnost zájmových organizací
    10. Dopravní řešení „Sušice – ul. Pražská, Nádražní a propojení do ul. Chmelenská“
    11. Ostatní
    12. Diskuse
    13. Závěr

     

    Sdílet