Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Pro Národní park Freyung- Grafenau : nechat přírodu být přírodě

           hogn.de / sumava.eu     deutsch

   

       

        Spolek "Pro Národní park Freyung-Grafenau" byl založen dne 6. března roku 1998 v restauraci muzea Ehr´n ve Finsterau poblíž Mauthu za účasti 26 zakládajících členů. V Národním parku Bavorský les tak po spolku " Pro-Národní park Zwiesel ", založeném  o rok dříve, v  roce 1997, vzniklo druhé uskupení podporující národní park. Spolek byl založen pod patronací osmi osobností veřejného života v čele se zemským radou Franzem Schumertlem.

   

     

        hogn lusen

  Hlavními aktéry spolku byli :

     • Dr. Max Köck, Mauth
     • Siegfried Grünzinger, Mauth
     • Hanns Gruber, Freyung
     • Helmut Haselberger, Finsterau

   

   

   

   

   

       Motivace k založení spolku

       hogn lusen3

       Národní park se od poloviny 90. let dostal do defenzivy, ohrožující jeho podstatu. Útoky byly zpočátku zaměřeny proti plánovanému rozšíření parku do oblasti Bavorského lesa v okrese Regen.

       Diskuse se ale rychle rozšířila i na téma  " kůrovcové pohromy ". Především na této bázi se vytvořilo masivní hnutí odporu.  Protest proti  „bezzásahové“ strategii správy národního parku  dosáhl svého vrcholu v druhé polovině roku 1997, krátce před návštěvou premiéra Dr. Edmunda Stoibera.

   

   

   

       Tehdy formulované cíle spolku

   

  • - Národní park musí zůstat národním parkem – park se nesmí stát

   „nálepkovým podvodem“.

  • - Žádné další polarizace -žádné další polemiky- utlumení konfliktů

   prostřednictvím korektní diskuse mezi obyvateli, politiky a správou

   národního parku

  • - Otevřené a rychlé informování správou národního parku
  • - Rozumné a srozumitelné kompromisy, jedná-li se o oprávněné zájmy obyvatelstva ve vztahu k vzdělávání, výchově a rekreaci.

  • - Srozumitelné vysvětlování obyvatelstvu (zejména místním občanům) často nepochopitelných, ale nutných opatření (navracení ploch zpět přírodě, odstraňování staveb, ukončení využívání atd.)

   

  hong lusen2

       

    Jak to vše mělo být uvedeno do života?

   

  • - Vysvětlování přímo na místě formou osobních jednání se zúčastněnými stranami s využitím médií

   

  • - Vysvětlování prostřednictvím doprovodů organizovaných spolkem
  • - Přibližování  a ukazování bohatství a krásy nedotčené divoké přírody
  • - Vydávání informačních materiálů

   

       

   

       Spolek dnes

   

  • spolek se dnes muže ohlížet za 23 lety úspěšné činnosti

  • počet členu je 410 k březnu 2021

  • program pro rok 2021 bude uveden později

   

   

  • - Organizace a zajištění průvodcovského servisu na území národního parku
  • - Nabídka vlastního programu doprovázených akcí pro jednotlivce i skupiny
  • - Zapojení do projektů ochrany přírody jako např. "Revitalizace vodních toků a ploch (projekt revitalizace bystřiny Reschbach)
  • - Podpora veřejné dopravy v Národním parku a  jeho předpolí,např. železnice  Ilztalbahn

   

   

   

   

  Sdílet