Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Starostové postižených oblastí vyhodnocují dopady záplav


  (Aktuálně / ověřeno) – region:
  S dozvuky povodní, které zasáhly většinu ČR, se budou lidé potýkat ještě dlouho. Situace sice nedosáhla takových rozměrů jako v roce 2002, přesto ji někteří postižení k záplavám před jedenácti lety přirovnávají.

   

  Šumava, Sušicko - jak jsme informovali včera, rozvodnění toků na horní Šumavě bylo výrazné, vylily se téměř všechny řeky, dočasně byly nepřístupné některé lokality a komunikace, přímo v národním parku ale voda nezpůsobila výraznější škody, jak vyplývá i z vlastního hodnocení ředitele NP Jiřího Mánka a Správy NP.

  V Sušici Otava kulminovala na 220 cm, v sobotu v noci mezi 21.20 – 21.40 hodinou. Povodňová komise se poprvé sešla v sobotu v dopoledních hodinách, intenzivně pak pracovala a monitorovala situaci zhruba od 15. hodiny odpolední do pozdních hodin. Podle vyjádření hasičů i slov starosty přímo na Sušicku nevznikly v přímém důsledku s povodní výraznější škody, Otava se vylila v místech kde se to dalo předpokládat, hasiči vyjížděli v době kulminace řeky jen k několika zásahům spíše preventivního charakteru. Pravidelnou kontrolu všech oblastí města ve večerních a nočních hodinách kromě hasičů prováděla i posílená víkendová služba městské policie.
  „Situace naštěstí nebyla tak dramatická, přesto jsme ale jednali tak, abychom včas předešli, nebo účelně zareagovali, možnému ohrožení," uvedl starosta Bc. Petr Mottl. „Voda nás opět prověřila a já děkuji všem složkám, které v průběhu povodňové aktivity pracovaly – hasičům, policii, povodňové komisi, i dobrovolníkům, kteří nám pomáhali 'hlídat' jednotlivé úseky města. Vyjadřuji účast všem, které záplavy postihly výrazněji, zejména na nižších tocích a dále. Všichni máme ještě v živé paměti povodně z roku 2002 a víme, co velká voda dokáže" dodal.

   img 2446

   

   Horší situace než na Sušicku byla dále na Klatovsku a Švihovsku, kdy muselo být uzavřeno několik komunikací, ulic a mostů, voda se dlouho držela nad 3. stupněm povodňové aktivity.

  Bohužel se do počtu minimálně šesti obětí povodní zařadila i ta z Měčína - 69 letý muž v  pátek uklouzl a utonul v odtokové rouře kanálu.

   

   dsc 0057

   

  Podobně jako některé výrazněji postižené oblasti na klatovsku na tom jsou i některé obce v sousedním Jihočeském kraji, kde zejména pro obyvatele žijící v lokalitách pod husineckou přehradou byla noc ze soboty na neděli dramatická a záplavy na několika místech způsobily značné škody.


  Starosta města Prachatice, Ing. Martin Malý, předseda místní i Okresní povodňové komise, situaci komentuje:
  „Povodeň region zasáhla nejvýrazněji v nočních hodinách ze soboty na neděli. Povodňová komise, jak místní, tak okresní, se do té doby sešla několikrát, aby připravila a realizovala veškerá možná opatření, která by mohla zabránit škodám na majetku i ohrožení obyvatel. Společně s hrázným z husinecké přehrady jsme situaci nepřetržitě kontrolovali. Přímo v Prachaticích voda nezpůsobila větší poškození – jedná se o zatopené zahrady, sklepy domů a objektů v blízkosti řek, luk v nejníže položených částech města, zatím ale přímo u nás nejsou hlášeny žádné výraznější škody. Komplikací byla neprůjezdná komunikace na Český Krumlov, tento problém při velké vodě trvá a i když se snažíme realizovat veškerá možná opatření a do protipovodňové ochrany jsme již investovali značné množství finančních prostředků, při takto nárazovém zvýšení hladiny řek se v kritickém místě hromadí naplaveniny, které je pak nutné odstraňovat těžkou technikou. V neděli odpoledne ale byla silnice opět průjezdná," uvedl o situaci bezprostředně v Prachaticích.

  Některé komunikace II. a IIII. třídy na vimpersku a prachaticku byly neprůjezdné ještě v neděli dopoledne, nyní by už měly být všechny v provozu.


  Zároveň se vyjádřil k situaci v nejvíce postižené oblasti prachaticka: „Horší situace nastala pro obyvatele pod husineckou přehradou, kde přímo v Husinci muselo dojít k evakuaci obyvatel, byly zatopeny domy, chaty, pozemky, například i místní hřiště, podobně byly postiženy Strunkovice nad Blanicí. S velkou vodou se potýkaly i Netolice, zatopeny byly i zahrady zámku Kratochvíle, voda potrápila například i obec Ktiš. V pondělí byla situace na husinecké přehradě stabilizovaná, odtok vody byl srovnatelný s množstvím, které vlivem dešťů přibývá."


  Na otázku, zda může předběžně odhadnout způsobené škody a jejich výši, odpověděl: „Zatím je to velmi předčasné, materiální škody budou známy až po odeznění celé situace, myslím ale, že se bohužel dá předpokládat, že půjdou do desítek milionů korun."


  Také on je spokojený s prací krizových a povodňových komisí a vyzdvihuje práci hasičů a složek IZS:
  „Děkuji všem, kteří v takto extrémní situaci prokázali připravenost a profesionalitu – ať už hasiči, kteří vyjeli ke stovkám zásahů, záchranářům, členům krizového štábu i povodňových komisí. Díky jejich práci se podařilo uchránit nejen velké majetkové hodnoty, ale v mnoha případech také předejít riziku ohrožení lidských životů. Čeká nás teď hodně práce na odstraňování následků povodní a přeji všem hodně sil k jejímu zvládnutí. Zároveň děkuji všem, kteří se rozhodnou přispět do sbírky vyhlášené na pomoc obětem povodní" dodal.

  (pozn. red – informace o sbírce najdete také na stránkách vimperk.eu a iprachatice.eu v sekci 'akce dne' po celou dobu jejího trvání – do 7. 6.)

  Jak se k povodním a jejich dopadům vyjadřují další představitelé nejbližších jihočeských měst obcí?
  Zdeněk Ženíšek, tajemník MÚ Vimperk:
  „Pokud mám zprávy, přímo ve Vimperku  se v podstatě žádný závažný problém nevyskytl. Voda se nikde z koryt řek nevylila krom Bořanovického potoka, kde se vytekla do luk, beze škod. Městská policie a odbor životního prostředí městského úřadu samozřejmě situaci bedlivě sledoval. Nemusela být svolána povodňová komise ani krizový štáb. Mimo podmáčení některých prostor a zatečení do vody do některých bytů, jsme nezaznamenali žádný problém. Je jistě škoda, že počasí v podstatě zrušilo pouť u Volyňky – déšť ovlivnil jak návštěvnost diváků, tak i účast prodejců a provoz atrakcí."

  Podobně hovoří také Ing. Bohumil Petrášek, starosta MÚ Vimperk
  „Protože voda zůstala v korytech a nedošlo k zaplavení budov, nejsou ani hlášeny žádné škody. Mohlo dojít k místnímu poškození některých účelových lesních nebo polních cest, která jsme zatím nezjistili.  Nelze ani vyloučit, že se ještě projeví případná poškození kanalizace, která nejsou hned viditelná. Osvědčila se technická opatření, která byla realizována při likvidaci povodňových škod z roku 2009. Při kontrole jsme zjistili i nepovolené lávky přes vodu, které by mohly v případě vyšší hladiny vody způsobit komplikace. To samozřejmě budeme řešit.
  Žádné ochranné práce jsme neorganizovali, protože to situace nevyžadovala. Nebylo ani nutno svolávat povodňovou komisi. Voda se tentokrát prohnala Vimperkem bez větších problémů."

  Čkyně, Volary
  Čkyně
  Podle informací z místa ve Čkyni k žádným škodám nedošlo, i když i zde se Volyňka z klidné říčky proměnila v dravou řeku. Situaci monitorovali a hlídali místní hasiči, do dnešního dne nejsou známy žádné vyčíslitelné materiální škody.

  Volary
  Ivo Rolčík, radní obce:
  „Volarský potok se i přes extrémní srážky udržel ve svém korytě, k rozlití došlo jen na loukách, kde nejsou obydlí, takže ve Volarech ke škodám na majetku nedošlo. Pouze na Soumarském Mostě muselo v neděli ve 4 hodiny ráno dojít k evakuaci osob z místního kempu, o což se postarali místní hasiči."

   

  Starosta městyse Strunkovic nad. Blanicí, Ing. Karel Matějka:
  „Voda v pondělí opadla zhruba o 45 - 50 cm, tam kde je to možné probíhají soustavně úklidové práce. Zatopeny byly asi tři domky a dá se doslova říci, že přestalo pršet 'za minutu dvanáct', aby nedošlo k ještě větším škodám. O jejich výši zatím přesněji hovořit nelze, pod vodou se ocitl například i sportovní areál, kde je několik budov a čistička, tam se škody teprve poznají až voda opadne. Děkujeme všem, kteří nám chtějí nějakým způsobem pomoci - potřebovat budeme určitě hrábě, lopaty a spoustu šikovných rukou."

   

  Starosta města Husinec Ludvík Friedberger:
  „ V Husinci se situace uklidnila, ale není ještě vyhráno, naštěstí to nebylo tak velké jako povodně v letech 2002. Husinecká přehrada byla po celou dobu intenzivního přibývání vody otevřená, přímo v Husinci je kolem dvaceti postižených domácností a objektů. K nejhoršímu právě nedošlo díky přehradě, která kulminovala v nedělních nočních hodinách (kolem 23. hodiny). V pohotovosti jsme vlastně všichni neustále, včetně hasičů, kteří kromě pomoci lidem se snažili i tam kde to šlo, o regulaci vody. Všem, úředníkům, hasičům, záchranářům i dobrovolníkům, za jejich práci děkuji. V současné chvíli jsme rádi za poskytnutou pomoc prostřednictvím sbírky – vítáme hlavně úklidové prostředky a desinfekci."

   

  Do ochranných a záchranných prací byly v celé ČR nasazeny desítky tisíc profesionálních i dobrovolných hasičů, policistů, dobrovolníků; jen za víkendové dny (od pátečního do nedělního večera) se počet výjezdů spojených s povodní v sousedních krajích (Plzeňském a Jihočeském) blížil tisícovce. Bohužel si i letošní záplavy vyžádaly lidské životy.

  I nadále budeme situaci sledovat a přinášet informace.

  Fotografie velké vody na Šumavě si můžete prohlédnout  ve fotogaleriích jednotlivých měst.

  Vývoj povodňové situace v jednotlivých oblastech si můžete připomenout V ČLÁNKU ZDE.

   

  Povodňový víkend z pohledu hasičů a záchranářů - aktuální informace přineseme dnes v poledne.


  -red-

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #1 albert 2013-06-07 13:19
  zdravím,

  poslední povodně pomalu doznívají a krom otázek, kde vzít na vzniklé škody je konečně na pořadu dne otázka jak do budoucna tyto škody minimalizovat. Zajímavý pohled hodný pozornosti nabízí Ondřej Simon ve svém článku Povodně: Krajina a lidé, pro komplexní pochopení příčin a řešení též dodnesnedoceněn é dílo Viktora Schaubergra. Jak to vidím já, můžeme dále nesystematicky vytloukat klín klínem v očekávání dalších povodní a nebo si sednout a zamyslet se nad koncepcí, jež by přirozeným způsobem obnovila retenční schopnosti krajiny. Více inspirace k zamyšlení lze nalézt na http://www.albert-sd.cz/tag/viktor-schauberger/. Čím dříve vyvineme úsilí o návrat ke zdravým procesům v lesnictví a zemědělství, tím dříve budeme moci využívat tolik chybějící prostředky na lepší účely než pernamentní hašení problémů, jež jsme sami způsobili pernamentní podporou principů exploze v zájmu krátkodobých zisků.Kdyby se jen jediný starosta či kompetentní úředník zamyslel nad využitím poznatků V.Schaubergra měl tento příspěvek smysl.
  Citovat