Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Podnikatele zajímaly dotace, investice i hazard


  Třinácté Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice se sešlo předposlední květnový týden  za účasti ředitelky Oblastní kanceláře HK Radky Dvořákové, Ing. Václava Franze MBA, předsedy rady oblasti, a hostů - prachatického starosty Ing. Martina Malého a starosty Vimperka Ing. Bohumila Petráška. Vyhodnotilo hospodaření za uplynulý rok, zabývalo se rozpočtem a plánem činnosti na rok letošní.

  img 1432

   

  Prioritami činnosti oblastní hospodářské komory je podobně jako v předchozích letech rozšiřování služeb JčHK včetně posílení oblastní sekce, důraz na spolupráci s městy Vimperk, Prachatice, Volary a Netolice, rozšiřování členské základny a aktivity související s rozvojem činnosti Oblastní hospodářské komory napříč odvětvími.

  Mimo jiné hovořila ředitelka Radka Dvořáková o připravovaném cyklu vzdělávacích seminářů, které budou zaměřeny zejména na seznámení se změnami, které souvisí s novou legislativou (Občanský zákoník ad.), setkání a workshopy na téma Podnikání v zemích EU, jazykové kurzy . Zajímavou aktivitou je Trh pracovních příležitostí, který je plánován na podzim letošního roku a je zaměřen na prezentaci středních škol v souvislosti s jejich vývojem vzhledem k dynamice trhu práce.

  Součástí poskytování služeb OHK je i nadále monitoring dotačních titulů fondů EU, předávání informací o možnostech jejich čerpání i vzájemná interakce mezi členy komory ve všech zainteresovaných oblastech. Důležitým úkolem zůstává i nadále rozvíjení přeshraniční spolupráce s hospodářskými komorami v Německu a Rakousku.

  Oblastní hospodářská komora se chce postupně více zaměřovat na spolupráci s resortem cestovního ruchu, místními akčními skupinami (MAS) a individuálními regionálními sdruženími v rámci rozvoje podnikatelského prostředí a hospodářské stability vůbec.

  Samotní podnikatelé se zajímali nejen o hospodaření a jednotlivé kapitoly rozpočtu, ale také o efekt plynoucí z provozování výherních hracích automatů, nebo o další možnosti zaměstnávání uchazečů evidovaných na ÚP.
  Ing. Martin Malý poděkoval v úvodu svého vystoupení podnikatelům za jejich příspěvky na akce pořádané městem Prachatice. „Příspěvky podnikatelů tvoří téměř polovinu všech nákladů na tyto akce za což Vám patří velký dík", řekl a zároveň všechny přítomné pozval na tyto významné akce města. Dále hovořil o rozhodnutí ponechat „hazard" na území města. Smyslem tohoto jednání je zisk, který je formou příspěvku přidělen jednotlivým organizacím a sdružením města, které se zabývají prací s dětmi a mládeží především v oblasti sportu.

  Ředitel kontaktního pracoviště Úřadu práce v Prachaticích Ing. Václav Pauch informoval o novinkách v oblasti spolufinancování takto vytvořených, nebo obsazených, pracovních míst a podal zevrubné informace o struktuře nezaměstnanosti v regionu a jejím vývoji a o možnostech získání dotací na pracovní místa ve firmě. „Právě nyní je nejpříznivější doba tyto finance čerpat," uvedl Ing. Pauch.

  Starosta města Vimperk Ing. Bohumil Petrášek vyzdvihl snahu o komunikaci mezi podnikateli a samosprávou, iInformoval přítomné o dění ve městě, uvedl například, že: „Město získalo titul Nejlépe třídící město v ČR".
  Dále mluvil o využití prostor bývalé „lesnické školy", kdy zde byla vybudována knihovna a je plánováno Mateřské centrum – denní stacionář pro handicapované děti a mládež.
  Na závěr pozval přítomné na Vimperské slavnost (letos je tomu 750 let od první písemné zmínky o městě Vimperk).

  img 1431

  Oba hosté hovořili i o současné situaci měst z hlediska uskutečněných, probíhajících i plánovaných investic, o změnách v rozpočtech po novém rozpočtovém určení daně i o kulturním, sportovním a společenském životě.

  Součástí programu je každoročně představení členských firem a sdružení, které o možnost prezentace požádají. Na XIII. Shromáždění  se představili: Portus Prachatice o.s,, webový portál SUMAVA.EU a firma Perseid. CZ s.r.o.

  -rd,as-

  Sdílet