Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Křížová cesta ke Stožecké kapli

   

  Křížová cesta ke Stožecké kapli

   

   

  Křížová cesta

         Obec Stožec se v souvislosti s rekonstrukcí Stožecké kaple v roce 2013 rozhodla trasy křížových cest obnovit. Jako první byla obnovena trasa z Českých Žlebů. Její průběh byl stanoven podle historických materiálů. Původní obrazy byly upevněny na stromech, byly zasklené a zarámované (patrně se jednalo o barvotisky na papíru nebo originální malby rovněž na papíru a bylo nutno je chránit sklem). Nedochoval se žádný jiný materiál, který by poskytl bližší informaci. Pro obnovenou cestu vyhotovila nové obrazy vimperská malířka Vladimíra Fridrichová Kunešová, která je namalovala na kovové desky. Malířka práci dokončila na podzim 2015 a na konci listopadu 2015 mohly být obrazy na křížovou cestu umístěny.

   

   

  Stožecká kaple

         Původní dřevěnou kapličku postavil v roce 1791 volarský kovář Jakub Klauser, jakožto díkůvzdání za prozření, když si omyl v prameni oči, jak praví legenda. Posvěcena byla a první mše svatá uskutečněna 24. července 1865. V roce 1791 byla kaplička postavena ze dřeva a v roce 1804 z kamene a dřeva[]. Krátce poté se kaple po dlouholetém sporu o právo z užitku okolních lesů dostala z vlastnictví města Volary do krumlovského majetku Schwarzenbergů, kteří ji svěřili do užívání obce České Žleby. Volarští zázračný mariánský obraz ze Stožecké kaple přenesli do Volar, kde pro něj farář Riegler nechal postavit v roce 1818 při kostelu postranní kapli, při velkém požáru města v roce 1863 však byl zničen. Českožlebští nechali v roce 1815 namalovat nový obraz, jehož autorem byl patrně volarský malíř Ignác Schraml, který maloval i obraz předchozí. Již v průběhu první poloviny 19. století se lesní kaple těšila značné oblibě, přicházeli k ní poutníci z okolních měst, městeček a vesnic české i bavorské strany Šumavy. Velká procesí se konala zejména na 15. srpna, na svátek Nanebevzetí Panny Marie.[3] Proto byla kaple v roce 1867 prodloužena o přístavek. V roce 1920 přišlo na pouť až 5 tisíc lidí. V roce 1946 byla kaple opuštěna, ponechána svému osudu, kdy byli odvoláni i čeští ochránci hranic – Finanční stráž a nahrazena Gottwaldovou Pohraniční stráží se „Stacheldrahthy“ a silně omezeným pohybem v lokalitě. Kaple v horských klimatických podmínkách značně chátrala a zbyly z ní jen trosky. V letech 1987–1988 však byla kaple obnovena zásluhou pana Jana Kocourka z Prachatic. V té době zde byly rovněž konané režimem tolerované bohoslužby, vždy pod „dohledem bdělých očí“ StB z Prachatic. Slavnostní otevření obnovené kaple proběhlo 9. listopadu 1988 a znovuvysvěcení pak 25. srpna 1990 tehdejším českobudějovickým biskupem a pozdějším Kardinálem Miloslavem Vlkem. Dnes se ke Stožecké kapli konají každoroční pravidelné poutě, hlavní pouť se koná vždy nejbližší neděli k 15. srpnu. Při úpatí kaple je upravená studánka s pramenem.

   

   

  Tussetkapelle Philippsreut

         Kopie Stožecké kaple postavená v roce 1985 stojící na okraji Philippsreutu, nesrovnatelně pohodlněji přístupná než její předloha, která je pod Stožeckou skálou u obce Stožec.

   

   

   

  Zdroj textu: Wikipedia
  Foto : Bohumil Kantor

   

   


   

   

  Sdílet