Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Město Vimperk dokončilo největší investiční akci

   

  Město Vimperk dokončilo největší investiční akci ve své novodobé historii

   

   

         Rekonstrukci významné části páteřní ulice 1. máje ve Vimperku dokončila v první polovině prosince 2021 firma STRABAG a.s. Ulevilo se tak zejména řidičům, kteří museli ulici objíždět od března 2020. Je opraven úsek od kruhového objezdu Fišerka až po hotel Zlatá hvězda. Celková cena rekonstrukce v celé její délce (cca 610 m) dosáhla po úpravách k částce téměř 70 milionů korun. V letošním roce zde bylo proinvestováno okolo 30 miliónů korun. Třemi miliony na rekonstrukci přispěl Jihočeský kraj z Krajského investičního fondu (KIF). V loňském roce město na tuto komunikaci obdrželo dotaci ve výši 5 milionů korun z MMR. Významným počinem rekonstrukce je zcela nová vodohospodářská infrastruktura, voda a kanalizace, nové vedení hlavního řadu plynu realizováno firmou EG.D a.s., a nové veřejné osvětlení.

   

   

         O rekonstrukci ulice 1. máje a navazující Pivovarské ulice bylo rozhodnuto v roce 2015, kdy byla zadána veřejná soutěž na vytvoření architektonické studie. Ze čtyř nabídek byla vybrána společnost „re:architekti“. Studie řeší rekonstrukci ulice až k místnímu gymnáziu. V příštím roce by měl být zpracován projekt na další etapu oprav v úseku mezi hotelem Zlatá hvězda a náměstím U Jelena. Zde je havarijní stav kanalizace a rovněž firma EG.D a. s. potřebuje vyměnit středotlaké potrubí plynu. O definitivní realizaci však bude rozhodnuto až po schválení rozpočtu zastupitelstvem města na konci prosince tohoto roku. Zhotovitel projektové dokumentace byl již vybrán, nyní bude záležet na zastupitelích, zda tomuto projektu dají „zelenou“. Rekonstrukcí tohoto úseku by se výrazně ulevilo chodcům procházejícím kolem bývalého domu služeb, chodník bude rozšířen.

   

   

         Největší změnou pro řidiče i pěší je zúžení vozovky z osmi metrů na šest a výrazné rozšíření chodníků, které v zimě zabezpečí dostatečnou šíři pro chodce. Toto bylo často předmětem diskuzí a kritiky. Před školami byly vybudovány zpomalovací retardéry, přibyla podélná parkovací místa, nově zde byly vybudovány dvě autobusové zastávky pro městskou dopravu, celé prostranství zahrnuje sadové úpravy, pořízení nového mobiliáře a nové veřejné osvětlení. Otázka použití dlažby na chodnících byla také často diskutována. Dlažba na chodníky byla použita z praktických důvodů, protože v chodnících jsou vedeny mnohé sítě a jakákoliv oprava či údržba znamená zásah do chodníku. U asfaltových povrchů se asfalt vyřeže a následně záplatuje a tím počíná postupné zhoršování jeho stavu. Kamenná dlažba se rozebere a položí zpět, je snadno opravitelná a z hlediska údržby nezničitelná. Z estetického pohledu a významnosti této ulice, je kámen materiálem, který je dlouhodobě používán na veřejné prostory a má zde své opodstatnění.

   

   

        Někteří řidiči zúžení vozovky kritizovali, ale šíře komunikace splňuje a je ještě širší než požadovaná šíře podle normy. Po letitých zkušenostech z opravy silnic je známo, že v pozdních večerních a nočních hodinách se stávají závodní dráhou. A tomu jsme také chtěli zabránit. Ulice 1. máje je vstupní branou do historické části města a její vzhled se vytváří na několik desetiletí s výrazným důrazem na bezpečnost chodců, dopravy a tvorby příznivé atmosféry a pohodlného užívání. To ocení i turisté, kteří od letošního roku hojně navštěvují nově otevřený Státní zámek Vimperk.

   

   

  Bc. Lenka Pechoušková
  Referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu
  Město Vimperk 

     

   

   


   

  Sdílet