Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Kdo koho kontroluje

   

  Kdo koho kontroluje?

   

   

         Ze zákona není město povinno zřídit jakýkoliv výbor či komisi, ale jak už tomu v českém právu bývá, existuje z tohoto pravidla výjimka, zastupitelstvo musí zřídit vždy finanční a kontrolní výbor.

   

         Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky a je obsazen starými a protřelými politickými matadory, jako jsou p. Petrášek a p. Paštika.

   

         Kontrolní výbor má oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti, a plnit další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

   

         Po volbách byl zvolen předsedou komise Martin Vališ, DiS., který po cca 1 měsíci na tuto funkci rezignoval a následně byl do tohoto výboru zvolen Jan Hanžl. Jen připomenu, že pro oba předsedy je toto první volební období, tedy jsou v politice naprostí nováčci.

   

         Jaká je tedy filosofie města? Kontrolou finančních prostředků města jsou pověření lidé mírně řečeno s problematickým vztahem k městským prostředkům, nebo ještě jinak, různými způsoby napojeni na penězovody města a nad kontrolou zákonnosti bdí Jan Hanžl.

   

         Když byl v roce 2018 zvolen do zastupitelstva Jan „Kanál“ Hanžl za Hnutí Nevihnutí, tak jsem to bral jako dobrou recesi, která se naposledy povedla asi před 25 lety, kdy byl do zastupitelstva města Vimperk zvolen Jiří „Išík“ Drabeš ten ovšem, na rozdíl od Kanála Hanžla, tuto recesi pochopil a po jednom měsíci se své funkce vzal.

   

         Jaké zkušenosti či předpoklady předurčily zastupitele Kanála Hanžla stát se předsedou komise? Nulové znalosti Vimperské politické scény, když se nedávno vrátil po 20-ti letech pobytu v zahraničí, nulové znalosti zákona o obcích a práva obecně, a bez sebemenšího ponětí, jaké jsou pravomoci kontrolního výboru, se stal ideálním kandidátem na post předsedy.

   

         Když po dvouletém sezení na zastupitelstvu města poprvé promluvil, a to jen aby oznámil střet zájmů s projednávanou věcí (Pekárna Hanžl), tak jednoduchou větu „Oznamuji střet zájmů s projednávanou věcí.“, za něj musel dokončit stranický kolega Petr Samek.

   

         O co méně umí Kanál Hanžl mluvit, o to více je aktivní v písemném projevu. V komentářích pod mými články, uveřejněnými na mém FB, které převážně sdílím z webu vimperk.eu, mě nazývá estébákem nebo blbem, na což se snažím vtipně a bez urážky reagovat, protože ty komentáře přece píše Kanál, a to v plném významu této přezdívky. Bohužel pohár trpělivosti přetekl. Podobný komentář napsal pod článek, který jsem nepsal já, pouze jsem ho na svém FB sdílel. Šlo o nestranný pohled na vimperskou politickou scénu a přesným pojmenováním palčivých problémů, jako je pronájem chatek na Vodníku, hotel Vodník apod.

   

         Jsem přesvědčen, že Kanál Hanžl není tou osobou, která by se mohla k této problematice fundovaně vyjadřovat, neřku-li urážet lidi, kteří ho vzděláním, zkušenostmi s místní politikou či pouze selským rozumem nebetyčně převyšují. Není náhodou, že do funkce předsedy byl vybrán svými koaličními partnery právě tento typ člověka, který asociuje název jedné české komedie „Ještě větší blb, než jsme doufali“.

   

         K jeho práci a práci finančního výboru si dovolím sdělit jednu z mnoha zkušeností. V reakci na můj článek o Kupčení s Vimperskými byty byly zastupitelstvem pověřeny kontrolní a finanční výbory, které měly za úkol prošetřit skutečnosti uvedené v článku, a to v termínu do tří měsíců. Po více než roce jsem si dovolil na zasedání zastupitelstva oslovit starostku města s dotazem, jaký je výsledek šetření těchto komisí. Starostka mi oznámila, že jsem byl o výsledku písemně vyrozuměn úředníkem města, tak neví, proč se jí na toto ptám znova. Posléze se mi omluvila, že mi úředník výsledek ještě neposlal, a jak můžete asi tušit, do současné doby, tj 3 měsíce po mém dotazu, výsledek šetření ještě nemám.

   

         Na závěr si dovolím malé shrnutí. P. Petrášek s p. Paštikou za finanční výbor a p. Hanžl za kontrolní výbor, kontrolují pí. Martanovou za bytovou komisi. Tak jaký asi může být výsledek?

   

         A takto u nás v Kocourkově budeme žít minimálně ještě jeden rok, tedy do příštích voleb a je jen otázkou, čeho všeho se ještě od současné garnitury dočkáme.

   

  Tak zase někdy příště,

   

  Ing. Milan Pešek  

   

   


   

  Sdílet