Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 2021

  Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 2021 

  S dnešním datem je spojené Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa. Jom ha-šoa je maraton čtení jmen mužů, žen a dětí, kteří byli nacisty označeni za rasově méněcenné a na základě tzv. norimberských zákonů byli nespravedlivě pronásledováni, perzekvováni, mučeni a zavražděni.

  Stejně jako v loňském roce zasáhla do realizace akce pandemie koronaviru a s ní  spojená protiepidemiologická opatření. Již po druhé se proto připomínka obětí  nacistické rasové perzekuce za druhé světové války nekoná ve veřejném prostoru, ale  pouze ve virtuálním světě. 

  Je pro nás důležité neporušit tradici i v této těžké době a zachovat tak kontinuitu akce: kvůli  lidem, jejichž památku připomínáme, i všem těm, kteří se do čtení každý rok zapojují,“ říká  Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy. „Pro mě osobně je důležité zachovat také desetiletou tradici společného čtení jmen židovských a romských obětí holocaustu. Necháváme však na každém účastníkovi, jaká jména zaznamenaná v naší Databázi obětí se rozhodne přečíst,“ dodává. 

  Účastníci se mohou připojit dvěma způsoby. Předem registrovaní zájemci se připojí do čtení v reálném čase a každý připomene 6 jmen obětí buď podle svého výběru, nebo podle seznamu, který předem obdrží. Čtení v reálném čase bude probíhat od 14.00 do 17.00 a bude streamováno na sociálních sítích a na webových stránkách Institutu Terezínské iniciativy. Druhou možností je 8. dubna sdílet  svůj příspěvek přímo na své sociální sítě, a to s hashtagem #ctujmenanajomhasoa. Lidé také  mohou sledovat stream vysílání a věnovat obětem nacistického bezpráví tichou vzpomínku v soukromí. Kdo se chce aktivně zapojit během dnešního dne může věnovat svůj čas vyčištění (ideálně Sidolem) Stolpersteinů položených na sušickém náměstí.

   

   Seznam jmen obětí z židovské náboženské obce Sušice

   

  Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa se pravidelně koná v jarních měsících – v České republice od roku 2006, a to nejprve v Praze, odkud se od roku  2013 začalo rozšiřovat i do dalších měst. Stejně jako v minulých letech se touto akcí připojujeme k uctění památky hrdinů a obětí holocaustu, které nese název Jom ha-šoa ve ha gvura (Den  holocaustu a hrdinství) a upomíná na den zahájení povstání židovských vězňů nacistického  ghetta ve Varšavě.  

  Celá akce se koná pod záštitou J.E. Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v České republice,  MUDr. Zdeňka Hřiba, primátora hl. města Prahy, a Mgr. Tomáše Petříčka, Ph.D., ministra  zahraničních věcí ČR. Spolu s nimi se ke čtení připojí i velvyslanci dalších států – Německa,  Francie, Norska, Rakouska, Slovenska, Irska či Řecka, stejně jako významní představitelé  kulturního a společenského života, zástupci přeživších holocaustu a jejich potomci, zástupci a  představitelé měst a místních organizací, kde by se čtení jmen konalo v případě, že by probíhalo  ve veřejném prostoru, a v neposlední řadě také široká veřejnost. 

   

   

   

  K akci se může připojit každý, vyslovit jména nahlas a veřejně a vrátit tak zapomenuté, nevinné oběti lidské nenávisti, násilí a bezpráví do našeho povědomí i naší společné  historie. A tím přispět k tomu, aby se úcta k obětem nacistického rasového  pronásledování stala součástí kulturní tradice většinové společnosti.

   

   

  Sledujte Veřejné čtení jmen obětí holocaustu online

   

   

  Sdílet